Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Riippuvuus anabolisiin steroideihin

1.6.2023

Riippuvuudesta anabolisiin steroideihin ei ole suomen kielessä virallista termiä. Puhekielessä saatetaan käyttää sanoja, kuten steroidiriippuvuus tai hormoniriippuvuus.

Kolmannes kokee riippuvuutta

On arvioitu, että jopa kolmannes anabolisten steroidien käyttäjistä kokisi riippuvuutta. Tätä riippuvuutta kuvastaa krooninen anabolisten steroidien käyttö suurilla annoksilla, useilla eri aineilla pitkäkestoisesti, fyysisistä ja psykososiaalisista haitoista huolimatta. [1, 2, 3] Riippuvuutta kokevilla on usein enemmän mielenterveyden ja toiminnanohjauksen ongelmia, haittavaikutuksia ja päihdeongelmia kuin käyttäjillä, jotka eivät koe riippuvuutta anabolisiin steroideihin. [4, 5, 6]

Lääkinnällisillä annoksilla ei ole huomattu olevan yhteyttä riippuvuuden muodostumiseen. [7]

Anabolisia steroideja saattaa olla hankala yhdistää riippuvuuteen, sen yleisessä merkityksessä. Toisin kuin perinteiset riippuvuutta aiheuttavat aineet, anaboliset steroidit eivät ole päihdyttäviä. Anabolisia steroideja käytetään pääsääntöisesti lihasten kasvattamiseen, eikä keskushermostovaikutuksen takia. Lisäksi käytön lopettamista seuraavat vieroitusoireet ovat usein hormonaalisia oireita eivätkä perinteisiä riippuvuuteen liitettäviä vieroitusoireita. [7]

On kuitenkin yhä enemmän näyttöä anabolisten steroidien keskushermosto- ja mielihyvävaikutuksesta. Anaboliset steroidit vaikuttavat aivojen luonnollisiin opioidi ja dopaminergisiin polkuihin, lisäten endorfiini- ja dopamiiniaineenvaihduntaa. Jo yksi suprafysiologinen injektio luonnollista testosteronia tai synteettistä anabolista steroidia saa aikaan aivojen palkitsemiskeskuksen aktivaation ja nostaa ß-endorfiinitasoja. Tämä saattaa osiltaan selittää anabolisten steroidien riippuvuutta aiheuttavaa vaikutusta, mutta tarkka mekanismi on edelleen vahvistamatta. [8, 9, 10]

Eläinkokeissa on myös huomattu eläinten itse ottavan anabolista steroidia, kun siihen on annettu mahdollisuus. Eläimet ovat myös saattaneet ottaa ainetta niin paljon, että se on johtanut kuolemaan. [10]

PÄIHTEET JA ANABOLISET STEROIDIT Yhtäläisyydet: Eläimet käyttävät ainetta vapaaehtoisesti, vieroitusoireet pitkään jatkuneen käytön loputtua, käyttöä jatketaan usein fyysisistä ja psyykkisistä haittavaikutuksista huolimatta, aineen käytölle on tyypillistä selkeä alakulttuuri, usean aineen sekakäyttö on tyyypillistä. Eroavaisuudet: Päihteet: Välitön palkitseva päihdyttävä vaikutus, useita nopeita haitallisia vaikutuksia päihdyttävän vaikutuksen jälkeen (krapula, unihäiriöt, akuutti vieroitusoire, masennus), haittaa usein toimintakykyä (työnteko, ajaminen jne.), fyysinen toleranssi kasvaa, aikaa vievää (päihteen hankkiminen, päihtymystila, toipumisaika). Anaboliset steroidit: Ei välitöntä päihdyttävää vaikutusta, mutta voi kohottaa energisyyttä, libidoa ja itsevarmuutta, harvoin välitöntä haittaa, hyvin vähän vaikutusta toimintakykyyn, ärtyneisyys, aggressiivisuus ja mielialavaihtelut voivat vaikuttaa ihmissuhteisiin, ei juuri todisteita fyysisen toleranssin kasvusta (käyttäjät kuitenkin nostavat annoksia tehokkaamman vaikutuksen saamiseksi), ei akuuttia päihtymystilaa, joten käyttö ei ole sinällään aikaa vievää. Mukaillen Kanayama ym. 2009.

Kuva: Anabolisten steroidien ja päihteiden yhtäläisyydet ja eroavaisuudet. Mukaillen Kanayama ym 2009 [1]

Steroidiriippuvuuden diagnoosin kriteerit

Anabolisten steroidien käytön riippuvuuden diagnosointiin ei ole olemassa virallista hyväksyttyä kriteeristöä. On kuitenkin olemassa päihderiippuvuuksiin tarkoitettu työkalu, joka on muokattu anabolisille steroideille sopivaksi. Popen [4] ja Kanayamanin [11] tutkimusryhmät ovat luoneet kyselyn, jonka luotettavuuden, toistettavuuden ja validiteetin he ovat myös testanneet.

Ohessa on kriteeristö, jonka tutkijat ovat kehittäneet. [11]

Anabolisten steroidien käyttö, joka johtaa kliinisesti merkittävään haittaan tai kärsimykseen. Edellyttäen, että henkilöllä todetaan kolme (tai useampi) seuraavista kriteereistä 12 kuukauden sisällä:

  1. Toleranssin kehittyminen, jompikumpi seuraavista: A) tarve huomattavalle ainemäärän lisäykselle, jotta saavutetaan haluttu vaikutus (Anabolisten steroidien kohdalla, tällä voidaan tarkoittaa ainemäärän kasvattamista, koska aikaisempi vaikutus oli liian pieni, esim. liian vähäinen lihasmassan kasvu) B) huomattavasti pienentynyt vaikutus, jos jatketaan samalla annoskoolla (Esim. ei pystytä ylläpitämään samaa rasvattoman lihasmassan määrää, pysyvällä anabolisten steroidien määrällä)
  2. Vieroitusoire, jompikumpi seuraavista: A) kaksi tai useampi anabolisten steroidien lopettamisesta johtuvaa vieroitusoiretta: masentunut mieliala, merkittävä uupumus, unettomuus tai liikaunisuus, vähentynyt ruokahalu tai vähentynyt libido B) anabolisia steroideja käytetään lievittämään tai välttämään vieroitusoireita
  3. Ainetta käytetään usein isompina annoksina tai pidempään kuin mikä oli alun perin tarkoitus. (Anabolisten steroidien osalta tällä tarkoitetaan sitä, että pidetään toistuvasti lyhyempiä taukoja kuurien väleissä tai taukoja ei pidetä ollenkaan)
  4. On jatkuva halu tai epäonnistuneita yrityksiä pyrkiä käytön vähentämiseen tai käytön hallintaan. (Tällä voidaan tarkoittaa epäonnistuneita yrityksiä vähentää tai lopettaa anabolisten steroidien käyttö, koska saavutetun lihasmassan menettämien aiheuttaa ahdistusta)
  5. Aikaa käytetään paljon asioihin, joilla ainetta hankitaan, käytetään tai toivutaan sen käytöstä. (Tällä voidaan tarkoittaa asioita, jotka rakentuvat anabolisten steroidien ympärille, muutenkin kuin vain niiden hankintaan ja käyttämiseen liittyen. Esim. aika mikä kuluu voimaharjoittelun, syömisen, lisäravinteiden käytön ja muiden anabolisten steroidien käyttäjien kanssa olemiseen.)
  6. Tärkeistä sosiaalisista, työhön liittyvistä tai vapaa-ajan harrastuksista luovutaan tai niitä vähennetään aineen käytön takia. (Tällä voidaan tarkoittaa luopumista muista asioista, jotta voidaan ylläpitää anabolisten steroidien käytön avulla saavutettu lihaksikkuus. Esim. luovutaan asioista, joiden takia saatetaan joutua perumaan voimaharjoitus, rikkoa tarkkaa ruokavaliota tai anabolisten steroidien käytön mahdollisuus vaarantuu.)
  7. Aineen käyttöä jatketaan, vaikka tiedetään sen aiheuttavan tai pahentavan fyysisiä tai psyykkisiä haittoja. (Esimerkiksi gynekomastia, seksuaaliset toimintahäiriöt, korkea verenpaine, dyslipidemia, kardiomyopatia tai psyykkiset ongelmat kuten mielialavaihtelut, ärtyneisyys tai aggressiivisuus.)

Anabolisten steroidien riippuvuuden riskiarviointilomake.

Kuva: Lataa Anabolisten steroidien riippuvuuden riskiarviointilomake-PDF klikkaamalla kuvaa. Lomakkeella voit arvioida omaa tai potilaasi anabolisten steroidien käyttöä ja riippuvuusriskiä.

Riippuvuuden muodostuminen

Riippuvuus muodostuu usein erittäin omistautuneilla voimailijoilla, jotka ovat hyvin motivoituneita joko kilpailemaan, saavuttamaan muuten erittäin lihaksikkaan ulkonäön tai haluamalla olla pelottavan näköisiä. Lisäksi ympäristö, joka kannustaa tähän käytökseen, lisää usein riippuvuusriskiä. Toisin kun perinteiset riippuvuutta aiheuttavat psykoaktiiviset aineet kuten kokaiinia ja heroiini, anabolisilla steroideilla ei ole välitöntä vahvaa aivojen mielihyväkeskusta aktivoivaa vaikutusta. Osa käyttäjistä kuvailee kuitenkin anabolisten steroidien aiheuttavan euforisia ja antidepressiivisia vaikutuksia, joskus jopa nopeasti pistämisen jälkeen. Voidaankin sano, että anabolisten steroidien riippuvuus muodostuu lihasten ja aivojen kautta ja on perinteistä päihderiippuvuutta monimutkaisempi. [9, 12, 13]

Ehdotettuja mekanismeja

Riippuvuuden kehittymiselle on ehdotettu kaksivaiheista mallia. Ensimmäisessä vaiheessa käytetään suuria määriä anabolisia steroideja, noudatetaan tiukkaa ruokavaliota ja treenataan kovaa lihasten kasvattamisen takia. Tämä vaihe vie jo paljon käyttäjän aikaa ja korvaa muita elämän osa-alueita. Käyttöä voidaan jatkaa myös sosiaalisista ja terveydellisistä haitoista huolimatta. Toisessa vaiheessa krooninen suurten annosten käyttö aktivoi aivojen palkitsemisjärjestelmiä päihteiden kaltaisesti. Psykoaktiiviset vaikutukset kuten mielialavaihtelut ja lisääntynyt aggressiivisuus kuvaavat tämän vaiheen riippuvuuden piirteitä. Riippuvuuden kriteerit täyttyvät (katso kriteeristö) eikä käyttöä pystytä lopettamaan halusta ja yrityksistä huolimatta. [12]

Eräs toinen malli kuvailee riippuvuuden kehittyvän kolmen mekanismin kautta. Kaksi näistä tapahtuu androgeenireseptorin kautta ja kolmas muistuttaa perinteistä päihderiippuvuuden mekanismia. Androgeenireseptorin kautta saadaan sekä anabolinen että androgeeninen vaikutus. Ensimmäisessä mekanismissa anabolisella vaikutuksella saavutettu lihasmassan kasvu voi johtaa pelkoon menettää hankittu massa käytön lopettamisen jälkeen. Tähän liittyy kehonkuvalliset ongelmat. Toisessa mekanismissa androgeeninen vaikutus liittyy hormonaalisiin muutoksiin ja elimistön omaan hormonilamaan (hypotalamus-aivolisäke-kivesakselin lamaantuminen), joka ilmenee käytön lopettamisen jälkeen ja oireilee masennuksen ja vieroitusoireiden kaltaisena tilana. Kolmannessa mekanismissa anabolisilla steroideilla olisi suora palkitseva vaikutus aivoihin dopamiinijärjestelmän kautta ja se toimisi klassisen päihderiippuvuuden mekanismien tavoin, sen kehittyessä kuitenkin hitaammin. [13]

Vieroitusoireet

Vieroitusoireella tarkoitetaan riippuvuutta aiheuttavan aineen pitkäaikaisen käytön lopettamisen jälkeen ilmaantuvaa oiretta. [14]

Anabolisten steroidien käytön lopettamista seuraa yleensä viikkoja tai kuukausia kestävä alentunut mieliala, väsymys, hinku aloittaa anabolisten steroidien käyttö, levottomuus, unettomuus ja madaltunut libido. Moni näistä oireita on päinvastaisia kuin mitä koetaan anabolisten steroidien käytön aikana, kuten hypomania sekä lisääntynyt energisyys, ruokahalu ja libido. [12] Myös psykoottiset oireet ovat mahdollisia jo anabolisten steroidien käytön aikana ja ne saattavat jatkua viikkoja käytön lopettamisen jälkeenkin. Harvoissa tapauksissa myös itsemurhariski kasvaa käytön loputtua. [7]

Riippuvuuden hoitaminen

Vahvaa näyttöä anabolisten steroidein riippuvuuden hoitoon ei ole. Hoito perustuu melko suppeaan tieteelliseen kirjallisuuteen sekä käytännön kokemuksiin. Hoidon tulisi aluksi keskittyä akuutin vieroitusvaiheen hoitoon (hormonilama, mielialan lasku), jonka jälkeen voidaan keskittyä pidempiaikaisiin ongelmiin ja juurisyihin. Hoidossa voidaan hyödyntää muiden riippuvuuksien hoidossa käytettäviä keinoja ja tavoitteita. Näitä ovat muun muassa anabolisten steroidien ja muiden riippuvuutta aiheuttavien aineiden käytöstä erossa pysyminen, muiden samanaikaisten mielenterveysongelmien hoitaminen, sosiaalisen tuen ja taitojen kehittäminen vaikeiden tilanteiden yli selviytymiseksi, jotta retkahdusta ei tapahtuisi. [7]

Riippuvuuden hoito tulee kyseeseen, jos riippuvuuden kriteerit täyttyvät sekä mukana on muita riippuvuuden muotoja, kuten alkoholi- tai opioidiriippuvuutta tai amfetamiinin käyttöä. [7, 12]

Hoitoon hakeutumisen haasteena saattaa olla, että käyttäjä ei itse koe käyttöään haitalliseksi vaan päinvastoin saattaa pitää sitä osana terveellistä ja liikunnallista elämäntapaa. Epäilys lääkäreiden tietämyksestä on myös eräs hoitoon hakeutumisen este. [13]

Hoito keskittyy anabolisten steroidien käytön lopettamiseen sekä uudelleen aloittamisen ehkäisemiseen. Käytön lopettamisessa suurin kriisi liittyy usein eroprosessiin oman vartalonsa kanssa. Yhtä suurta ja lihaksikasta kroppaa ei ole enää mahdollista saavuttaa, kun anabolisten steroidien käyttö lopetetaan. Joidenkin identiteetti ja itsetunto perustuu hyvinkin pitkälti fyysisiin ominaisuuksiin. Joillakin käyttäjillä saattaa jopa olla kehonkuvanhäiriö, niin sanottu lihasdysmorfia. [3, 12]

Jos riippuvuuteen liittyy kehonkuvanhäiriöiden kaltainen tila, saattaa kognitiivis-behavioraalisesta terapiasta ja SSRI-masennuslääkkeistä olla hyötyä. Varsinkin jos käytön lopettamiseen liittyy masennusta. Myös muut terapiamuodot voivat tulle kyseeseen tilanteesta riippuen. Esimerkiksi pari- ja perheterapia voivat tulla kyseeseen. [7, 12, 13]

Hypotalamus-aivolisäke-kives-akselin lamaantuminen takia käyttäjän testosteronitasot voivat olla käytön jälkeen hyvin matalat. Tästä voi seurata masennusta ja väsymystä. Endokrinologin arvioinnin perusteella tilaa voidaan koittaa hoitaa esimerkiksi istukkahormonilla tai SERMeillä, jotta oma hormonitoiminta saadaan käyntiin ja oireet helpottuisivat. On hyvä kuitenkin muistaa, että oma hormonitoiminta palautuu usein viikoissa tai kuukausissa. Joissakin tapauksissa oireet voivat olla kuitenkin hyvin vahvoja tai palautumista ei tapahdu edes vuodessa. [12, 13] Koska on viitteitä anabolisten steroidien yhtäläisyyksistä perinteisten päihteiden ja opioidien riippuvuusmekanismien kanssa, voivat näihin riippuvuuksiin käytetyt lääkeaineet ja hoitotavat sopia myös anabolisten steroidien riippuvuuden hoitoon, tietyin rajoituksin. [8, 9, 12, 13]

Joni Askola, TtM, Dopinglinkki

Lähteet:

[1] Kanayama G, Brower K, Wood R, Hudson J, Pope Jr H. Anabolic-androgenic steroid dependence: an emerging disorder. Addiction. 2009a;104(12):1966-78. doi: 10.1111/j.1360-0443.2009.02734.x

[2] Pope Jr H, Kanayama G, Athey A, Ryan E, Hudson J, Baggish A. The lifetime prevalence of anabolic-androgenic steroid use and dependence in Americans: Current best estimates. 2014; 23:371-377. doi: 10.1111/j.1521-0391.2013.12118.x

[3] Scarth M, Westlye L, Havnes I, Bjørnebekk A. Investigating anabolic-androgenic steroids dependence and muscle dysmorphia with network analysis among male weightlifters. BMC Psychiatry. 2023; 23:342. https://doi.org/10.1186/s12888-023-04781-1

[4] Pope H, Kean J, Nash A, Kanayama G, Samuel D, Bickel W, Hudson J. A diagnostic interview module for anabolic-androgenic steroids dependence: Preliminary evidence of reliability and validity. Exp Clin Psychopharmacol. 2010;18(3):203–2013. doi: 10.1037/a0019370

[5] Ip E, Lu D, Barnett M, Tenerowicz M, Pharm J, Perry P. Psychological and physical impact of anabolic-androgenic steroid dependence. 2012;32(10):910-919. Pharmacotherapy. doi: 10.1002/j.1875-9114.2012.01123

[6] Hauger L, Westlye L, Bjørnebekk A. Anabolic androgenic steroid dependence is associated with executive dysfunction. Drug Alcohol Depend. 2020; 208:107874. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2020.107874

[7] Brower K. Anabolic steroid abuse and dependence in clinical practice. Phys Sportsmed. 2009;37(4):131-40. doi: 10.3810/psm.2009.12.1751

[8] Nyberg F, Hallberg M. Interactions between opioids and anabolic androgenic steroids: Implications for the development of addictive behavior. Int Rev Neurobiol. 2012; 102:189-206. doi: 10.1016/B978-0-12-386986-9.00008-9

[9] Bontempi L, Bonci A. µ-Opioid receptor-induced synaptic plasticity in dopamine neurons mediates the rewarding properties of anabolic androgenic steroids. Sci Signal. 2020;13(647): eaba1169. doi: 10.1126/scisignal.aba1169

[10] Wood R. Anabolic-androgenic steroid dependence? Insights from animal and humans. Front Neuroendocrinol. 2008;29(4):490-506. doi: 10.1016/j.yfrne.2007.12.002

[11] Kanayama G, Brower K, Wood R, Hudson J, Pope Jr H. Issues for DSM-V: clarifying the diagnostic criteria for anabolic-androgenic steroid dependence. Am J Psychiatry. 2009b;166(6):642–645. doi: 10.1176/appi.ajp.2009.08111699

[12] Brower K. Anabolic steroid abuse and dependence. Psychiatry Reports. 2002;4(5):377-387. doi: 10.1007/s11920-002-0086-6

[13] Kanayama G, Brower K, Wood R, Hudson J, Pope Jr H. Treatment of anabolic-androgenic steroids dependence: Emerging evidence and its implications. Drug Alcohol Depend. 2010;109(1-3):6-13. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2010.01.011

[14] Terveyskirjasto. Vieroitusoire. Lääketieteen sanasto. 2016. Duodecim oy.

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon