Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Dopingaineet

Tähän osioon on koottu tietoartikkeleita dopingaineiden käytöstä, vaikutusmekanismeista ja haittavaikutuksista.

Aivodoping

Aivodopingaineilla tarkoitetaan aineita, joilla pyritään kognitiivisen suorituskyvyn parantumiseen eli tarkkaavaisuuden, oppimisen, muistin ja jaksamisen kehittymiseen. Käytettyjä aineita ovat muun maussa ADHD lääkkeet ja piristeet.

Amfetamiini

Amfetamiinin dopingkäytöllä pyritään usein laihduttamiseen tai treenitehon lisäämiseen piristeenä. Sitä voidaan käyttää myös kognitiivisen suorityskyvyn parantamiseen.

Anaboliset steroidit ja testosteroni

Testosteroni ja sen synteettiset johdannaiset anaboliset steroidit ovat käytetyimpiä kuntodopingaineita. Niillä pyritään lisäämään lihasmassaa ja voimaa. Aineilla on laaja vaikutus eri elinjärjestelmiin.

Aromataasin estäjät

Aromataasin estäjillä pyritään vähentämään testosteronista ja anabolisista steroideista johtuvia haittoja. Testosteroni aromatisoituu estrogeeniksi aromataasi entsyymin avulla.

De­hyd­roe­piand­ros­te­ro­ni (DHEA)

DHEA on lisämunuaisten tuottama steroidihormoni. DHEA:n dopingkäyttö liittyy usein sen testosteronia lisäävään vaikutukseen ja se luokitellaan anaboliseksi aineeksi. 

Dinitrofenoli (DNP)

Dinitrofenoli on tehokas, mutta hyvin vaarallinen laihdutus- ja rasvanpolttoaine.

Diureetit

Diureetit poistavat elimistöstä vettä ja suoloja ja niitä käytetäänkin painonpudotukseen.

Efedriini

Efedriini on piriste ja sitä käytetään suoritustehon parantamiseen sekä laihduttamiseen.

Injektoitavat öljyt

Injektoitavilla öljyillä tarkoitetaan täysin kosmeettisia täyteaineita, joita injektoidaan lihaksen sisään. Lihas näyttää näin suuremmalta.

Insuliini

Insuliini on haiman erittämä, kahdesta peptidiketjusta koostuva hormoni, joka säätelee sokeriaineenvaihduntaa elimistössä. Insuliinin käytöllä pyritään lisäämään palautumista ja anabolista vaikutusta.

In­su­lii­nin kal­tai­nen kas­vu­te­ki­jä (IGF-1) ja pit­kä­ket­jui­nen IGF (LR3IGF-1)

IGF-1 on elimistössä esiintyvä polypeptidihormoni. Se välittää useita kasvuhormonin anabolisia eli kudoksia kasvattavia vaikutuksia. Käytön tarkoituksena on kasvattaa lihasmassaa, saada rasva palamaan tavallista nopeammin sekä nopeuttaa loukkaantumisista paranemista.

Istukkahormoni

Anabolisia steroideja käyttävät henkilöt pyrkivät istukkahormonilla ehkäisemään steroidikuurin aiheuttamaa hormonilamaa ja käynnistämään elimistön oman testosteronituotannon.

Kasvuhormoni

Kasvuhormonia käytetään anabolisten vaikutusten vuoksi. Sen ajatellaan lisäävän lihasmassaa ja voimaa sekä auttavan elimistöä sopeutumaan voimakkaaseen ruumiilliseen rasitukseen ja nopeuttavan vammojen paranemista.

Kilpirauhashormonit

Kilpirauhashormonin käytöllä pyritään lisäämään aineenvaihduntaa ja polttamaan elimistön rasvaa.

Klenbuteroli

Klenbuteroli kuuluu beeta-2-agonisteihin. Sitä käytetään lähinnä eläinlääketieteessä esimerkiksi hevosen astman hoidossa. Klenbuterolilla, on lievä anabolinen eli kudoksia kasvattava vaikutus. Se lisää poikkijuovaisten lihasten valkuaispitoisuutta samalla kun lihasten glykogeeni ja elimistön rasva palavat. 

Me­la­no­syyt­te­jä sti­mu­loi­va hor­mo­ni (MSH)

Elimistön melanosyyttejä stimuloivaa hormonia jäljitteleviä synteettisiä muotoja ovat esimerkiksi Melanotan I ja Melanotan II, jota kutsutaan myös ”barbie-lääkkeeksi”. Näitä pistettäviä tai nenäsuihkeina käytettäviä aineita käytetään usein rusketuksen saamiseen.

Modafiniili

Kehonrakennuksen yhteydessä modafiniilia tiedetään käytetyn sen ruokahalua vähentävän vaikutuksen vuoksi rasvakudoksen vähentämiseen.

Modafiniilia käytetään myös kognitiivisen suorituskyvyn parantamiseen, eli niin sanottuna aivodopingina.

Se­lek­tii­vi­nen and­ro­gee­ni­re­sep­to­rin mo­du­laat­to­ri (SARM)

SARMit eli selektiiviset androgeenireseptoreiden modulaattorit ovat uudenlaisia kokeiluasteella olevia anabolisia yhdisteitä. SARMien anaboliset vaikutukset ja mahdollisesti pienempi haittavaikutusten riski tekevät niistä houkuttelevan kohteen kuntoilijoille ja urheilijoille, jotka tavoittelevat lihasmassan tai voiman kasvatusta.

Se­lek­tii­vi­nen est­ro­gee­ni­re­sep­to­rin mo­du­laat­to­ri (SERM)

Selektiiviset estrogeenireseptoreiden modulaattorit (SERM, valikoiva estrogeenireseptorin muuntelija) ovat kemiallisia yhdisteitä, jotka muistuttavat estrogeenejä, mutta ne eivät ole steroideja. SERMien käytöllä pyritään estämään tai vähentämään gynekomastiaa sekä lisäämään elimistön testosteronipitoisuuksia.