Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Dopinglainsäädäntö

Dopingrikosten rangaistussäännökset löytyvät rikoslain 44 luvusta. Rikoslaissa on kriminalisoitu dopingaineiden valmistus, maahantuonti, levittäminen ja hallussapito levittämistarkoituksessa. Dopingaineiden käyttämistä ei ole säädetty rikoslaissa rangaistavaksi.

Dopingrikoksella tarkoitetaan dopingaineiden laitonta valmistamista, maahantuontia ja levitystä. Dopingaineen myyminen, välittäminen ja toiselle luovuttaminen on rangaistavaa. Dopingaineen hallussapito on sen sijaan rangaistavaa dopingrikoksena vain silloin, kun hallussapitäjän todennäköisenä tarkoituksena on levittää ainetta laittomasti. Dopingrikoksesta tuomitaan sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Törkeässä dopingrikoksessa ainetta on huomattavan suuri määrä tai rikoksella tavoitellaan muuten huomattavaa taloudellista hyötyä. Törkeää voi olla myös dopingrikosta varten järjestäytyneen ryhmän jäsenenä toimiminen tai dopingaineen levittäminen alaikäiselle. Törkeästä dopingrikoksesta tuomitaan ainoastaan vankeutta rangaistusasteikon ollessa vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta.

Lievässä dopingrikoksessa ainetta on pieni määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat tekevät siitä kokonaisarvostelun jälkeen vähäisen. Lievästä dopingrikoksesta seuraa sakkorangaistus. Se voidaan määrätä käräjäoikeuden ulkopuolisessa menettelyssä, jossa syyttäjä yleensä vahvistaa poliisin tai tullin kirjoittaman sakkolapun.

Rikoslaissa dopingaineeksi määritellään:

1) synteettiset anaboliset steroidit ja niiden johdannaiset
2) testosteroni ja sen johdannaiset
3) kasvuhormoni
4) kemialliset aineet, jotka lisäävät testosteronin, sen johdannaisten tai kasvuhormoninen tuotantoa ihmiskehossa.

Valtioneuvosto on antamassaan erillisessä asetuksessa listannut yksityiskohtaisesti kaikki dopingaineet (VNA 705/2002).

Vaikka dopingaineiden käyttöä ei ole säädetty rikoslaissa rangaistavaksi,  dopingaineen hallussapidosta omaa käyttöä varten voidaan rangaista laittomaan tuontitavaraan ryhtymisenä, jos henkilö on tiennyt aineiden olevan laittomasti maahantuotuja.

Kilpaurheilussa noudatetaan omia sääntöjä, joiden perusteella dopingaineiden käyttäminen on kielletty. Kilpaurheilijoille dopingaineiden käytöstä määrättävät seuraamukset perustuvat urheilun kansainvälisiin ja kansallisiin sääntöihin.

Heini Kainulainen
tutkija, OTT
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Lue lisää dopinglainsäädännöstä: