Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Selektiivinen estrogeenireseptorin modulaattori (SERM)

7.8.2019

Selektiiviset estrogeenireseptoreiden modulaattorit (SERM, valikoiva estrogeenireseptorin muuntelija) ovat kemiallisia yhdisteitä, jotka muistuttavat estrogeenejä, mutta ne eivät ole steroideja. Ne voivat kuitenkin sitoutua estrogeenireseptoreihin [1].

SERMit voivat toimia kohdekudoksesta riippuen, joko estrogeenien agonistina (vaikuttaja) tai antagonistina (vastavaikuttaja). Ne voivat toimia yhdessä kudoksessa estrogeenin tavoin ja toisessa kudoksessa antiestrogeenin tavoin [2]. SERMit voivat aiheuttaa esimerkiksi estrogeenivaikutuksia luustoon ja verenkiertoelimistöön, mutta estävät estrogeenivaikutuksia kohtuun ja rintoihin [3]. SERMit siis poikkeavat estrogeeneistä, jotka voivat toimia vain agonisteina ja antiestrogeeneistä, jotka toimivat vain antagonisteina [1].

SERMit voidaan jakaa kemiallisesti viiteen ryhmään: trifenyylietyleenit (mm. tamoksifeeni ja klomifeeni), bentsotiofeenit, tetrahydronaftaleenit, indolit ja bentsopyraanit [3]. Klomifeeni ja tamoksifeeni luokitellaan Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaan dopingaineiksi [4].

Lääketieteellinen käyttö ja vaikutusmekanismi

Naisten vaihdevuosien hoito estrogeenillä aiheuttaa usein lukuisia haittavaikutuksia ja haitat saattavat ylittää hyödyt. SERMien ajatellaan antavan useimmat estrogeenin hyödyt pienemmillä haitoilla [1]. SERMeja käytetään naisten vaihdevuosien hoidon lisäksi rintasyövän, osteoporoosin sekä miesten hedelmällisyyshoidoissa [2].

Klomifeenia käytetään munasarjaperäisen lapsettomuuden hoidossa, mutta myös miehillä kiihdyttämään kivesten toimintaa [3]. Klomifeeni estää miehillä hypotalamuksen ja aivolisäkkeen negatiivista palautejärjestelmää. Tämä johtaa luteinisoivan hormonin (LH) ja follikkelia stimuloivan hormonin (FSH) erityksen lisääntymiseen aivolisäkkeessä. LH ja FSH saavat aikaan testosteronin ja siittiöiden tuotannon lisääntymisen. Matalan testosteronin hoidossa klomifeeni voi olla hyödyksi, kun miehellä on matala testosteroniarvo, mutta normaali testosteroni/estradioli -suhde (T/E ratio) [5].

Tamoksifeenia käytetään pääsääntöisesti estrogeenista riippuvaisten syöpien hoitoon [3].

Käyttötarkoitus dopingaineena

Testosteroni ja osa anabolis-androgeenisista steroideista voivat metabolisoitua estrogeeniksi ja muiksi estrogeeniagonisteiksi. Miehillä, jotka käyttävät suuria määriä anabolis-androgeenisia steroideja, saattaa olla yhtä paljon estrogeenia verenkierrossa kuin lisääntymisikäisillä naisilla. Tästä saattaa seurata muun muassa naismaisten piirteiden, kuten rintojen kasvua miehille eli gynekomastiaa ja matalia gonadotropiini- ja testosteronipitoisuuksia [6, 7, 8].

SERMien käytöllä pyritään estämään tai vähentämään gynekomastiaa sekä lisäämään elimistön testosteronipitoisuuksia. Tamoksifeeni ja klomifeeni ovat tyypillisimpiä SERMejä, joita miehet käyttävät näihin tarkoituksiin. Klomifeenia käytetään usein anabolis-androgeenisten steroidien käyttösyklin jälkeen estämään estrogeenin negatiivista palautetta gonadotropiinien (LH ja FSH) tuottoon. Tamoksifeenia käytetään enemmänkin gynekomastian kuin madaltuneiden testosteroniarvojen itsehoitoon [6, 7].

Koska naisten testosteronintuotannon mekanismit ovat erilaisia kuin miehillä, tamoksifeeni ja klomifeeni eivät aiheuta naisille testosteronipitoisuuksien nousua [9].

Haittavaikutukset

Tamoksifeenin haittavaikutukset miehille voivat olla muun muassa libidon heikkeneminen, impotenssi, kuumat aallot, mielialan vaihtelu, lihominen ja väsymys. Tamoksifeeni lisää myös laskimotukoksen riskiä [10]. Tamoksifeenin lääkehoidon aikana on suosituksena määrittää säännöllisesti veriarvot, seerumin kalsiumpitoisuus sekä maksan toiminta-arvot [11].

Klomifeeni on melko hyvin siedetty ja turvallinen lääke. Tyypillisimpiä haittavaikutuksia ovat ruoansulatuskanavan vaivat, huimaus, hiusten menetys, gynekomastia ja painon nousu. Käyttöön liittyy myös pieni näköhäiriöiden riski, mutta se on usein palautuvaa lääkkeen lopetuksen jälkeen. Suurilla lääkemäärillä on todettu jonkin verran siemennesteen heikkenemistä [5, 12].

SERMit lisäävät lisäksi laskimotukosriskiä yhtä paljon kuin estrogeenit [3].

Tunnettuja kauppanimiä (8/2019): TADEX, TAMOFEN, CLOMIFEN 

Joni Askola

TtM, Dopinglinkki

Lähteet
[1] Riggs L, Hartmann L. Selective estrogen-receptor modulators – Mechanisms of action and application to clinical practice. N Engl J Med. 2003; 384:618–629
[2] An KC. Selective estrogen receptor modulator. Asian Spine J. 2016;10(4):787–791
[3] Tuppurainen M. 2018. Valikoivat estrogeenireseptorin muuntelijat ja selektiiviset progesteronireseptorin muuntelijat. Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Duodecim lääketietokanta. Terveysportti
[4] Kainulainen H. 2011. Rangaistuskäytäntö dopingrikoksissa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 110
[5] Ring J, Lwin A, Köhler T. Current medical management of endocrine-related male infertility. Asian J Androl. 2016: 18(3):357–363
[6] Jordan VC. Tamoxifen: Catalyst for the Change to Targeted Therapy. Eur J Cancer. 2008;44(1):30–38
[7] Karavolos S, Reynolds M, Panagiotopoulou N, McEleny K, Scally M, Quinton R. Male Central Hypogonadism Secondary to Exogenous Androgens: A Review of the Drugs and Protocols Highlighted by the Online Community of Users for Prevention and/or Mitigation of Adverse Effects. Clin Endocrinol. 2015;82(5):624–32
[8] Nieschlag E, Vorona E. Mechanisms in Endocrinology: Medical Consequences of Doping With Anabolic Androgenic Steroids: Effects on Reproductive Functions. Eur J Endocrinol. 2015;173(2): R47–58
[9] Mazzarino M, Braganò M, de la Torre X, Molainoini F, Botrè F. Relevance of the oestrogen receptor modulators tamoxifen, toremifene and clomiphene in doping field: Endogenous steroids urinary profile after multiple oral doses. Steroids. 2011; 76(12):1400–1406
[10] Mattson J, Vehman L. Miehen rintasyöpä. Duodecim. 2016;132(7):627–31
[11] Duodecim lääketietokanta. 2019. TAMOFEN 20 mg tabl. Terveysportti
[12] Wheeler K, Sharma D, Kavoussi P, Smith R, Costabile R. Clomiphene citrate for the treatment of hypogonadism. Sex Med Rev. 2019;7(2):272–276

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon