Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Aromataasin estäjät

1.8.2019

Aromataasi on entsyymi, joka muuntaa androgeeneja estrogeeneiksi. Aromataasien toimintaa tapahtuu pääsääntöisesti sukupuolirauhasissa ja istukassa, mutta myös aivoissa, rasvakudoksessa, lihaksissa, hiuksissa ja luissa [1].

Aromataasin estäjät (aromataasi-inhibiittorit) voidaan luokitella niin sanottuihin antiestrogeenisiin aineisiin. Niitä käytetään tyypillisesti postmenopausaalisten naisten rintasyövän hoitoon. Miehillä käyttöaiheet liittyvät hedelmällisyyshoitoihin ja pojilla pituuskasvun säätelyyn. Aromataasin estäjiä käytetään myös joskus testosteronin sijaan miesten matalan testosteronin hoitoon. Niiden avulla voidaan parantaa miesten testosteroni/estradioli suhdetta (T/E ratio) [1, 2, 3, 4]. Aromataasin estäjät toimivat varsinkin tilanteessa, jossa miehellä on normaalit testosteroniarvot, mutta epänormaali T/E suhde [5].

Aromataasin estäjiin ei liity estrogeenitason mahdollista nousua miehillä, kuten selektiivisten estregeenireseptorin modulaattorien (SERM) käytön kanssa saattaa tapahtua [3, 5].

Suomessa on tällä hetkellä reseptillä saatavilla kolmea erilaista aromataasin estäjää. Näiden kolmen lääkkeen vaikuttavat aineet ovat anastrotsoli, eksemestaani ja letrotsoli. Eksemestaani on steroidaalinen, mutta anastrotsoli ja letrotsoli ovat ei-steroidaalisia [2]. Ei-steroidaalinen aromataasin estäjä sitoutuu palautuvasti (reversiibeli) aromataasi proteiiniin, kun taas steroidaalinen sitoutuu palautumattomasti (irreversiibeli) [6].

Käyttötarkoitus dopingaineena

Koska testosteroni ja osa anabolisista steroideista aromatisoituvat estrogeeneiksi, voi seurauksena syntyä gynekomastiaa eli rintojen kasvua miehille sekä matalia gonadotropiini- ja testosteronipitoisuuksia [1, 7].  Aromataasin estäjillä pyritään hillitsemään näitä muutoksia. Tutkimuksissa aromataasin estäjät eivät ole olleet kuitenkaan kovin tehokkaita miesten gynekomastian hoidossa [1].

Aromataasin estäjät eivät nollaa täysin estrogeenipitoisuuksia miehillä. Ne nostavat myös elimistön testosteronin, luteinisoivan hormonin ja follikkelia stimuloivan hormonin pitoisuutta alentamalla estrogeenipitoisuutta. Testosteronipitoisuuksien ei pitäisi nousta suprafysiologisille tasoille eli huomattavan korkealle pelkillä aromataasin estäjillä [1, 8]. Osalla koehenkilöistä 2,5 mg letrosolia kerran viikossa on kuitenkin aiheuttanut testosteronin nousun suprafysiologiselle tasolle [9].

Haittavaikutukset

Aromataasin estäjien vakavin mahdollinen haittavaikutus liittyy luuston terveyteen. Ne saattavat alentaa luun mineraalitiheyttä ja lisätä murtumariskiä [1, 2]. Estrogeeni on tärkeä hormoni myös miesten luuston terveydelle [10, 11]. Aromataasin estäjillä voi olla myös haitallisia vaikutuksia kolesterolipitoisuuksiin [12].

Lääketieteellisessä tarkoituksessa käytettynä haittavaikutuksia on raportoitu olevan muun muassa päänsärky, kuumat aallot, pahoinvointi, ihottuma, nivelsärky, niveljäykkyys, niveltulehdus ja voimattomuus [2]. Miesten hedelmällisyyshoidoissa haittavaikutuksia on todettu harvoin [3].

Tunnettuja kauppanimiä (8/2019): Anastrozol Sandoz, Anazol, Aromasin, Exemestan, Femar, Letrozol. 

Joni Askola

TtM, Dopinglinkki

Lähteet

[1] de Ronde W, de Jong F. Aromatase inhibitors in men: effects and therapeutic options. Rerod Biol Endocrinol. 2011; 9:93

[2] Duodecim lääketietokanta. 2019. Aromataasin estäjät. Terveysportti

[3] Schlegel P. Aromatase inhibitors for male infertility. Fertility and Sterility. 2012; 98(6): 1359–1362

[4] Mauras N, Ross J, Gagliardi P, Yu M, Hossain J, Permuy J, Damaso L, Merinbaum D, Sing R, Gaete X, Mericq V. Randomized trial of aromatase inhibitors, growth hormone, or combination in pubertal boys with idiopathic, short stature. JCEM. 2016;101(12):4984–4993

[5] Ring J, Lwin A, Köhler T. Current medical management of endocrine-related male infertility. Asian J Androl. 2016:18(3):357–363

[6] William M, Bartlett J, Brodie A, Brueggemeier R, di Salle E, Lønning P, Llombart A, Maass N, Maudelonde T, Sasano H, Gossa P. Aromatase inhibitors: Are there differences between steroidal and nonsteroidal aromatase inhibitors and do they matter? Oncologist. 2008;13(8):829–37

[7] Nieschlag E, Vorona E. Mechanisms in Endocrinology: Medical Consequences of Doping With Anabolic Androgenic Steroids: Effects on Reproductive Functions. Eur J Endocrinol. 2015;173(2): R47–58

[8] Handelsman D. Indirect androgen doping by oestrogen blockade in sports. Br J Pharmacol. 2008;154(3):598–605

[9] Loves S, Ruinemans-Koerts J, de Boer H. Letrozole once a week normalizes serum testosterone in obesity-related male hypogonadism. Eur J Endocrinol. 2008;158(5):747–7

[10] Khosla S, Melton J, Riggs L. Estrogen and the male skeleton. J Clin Endo Metab. 2002;87(4):1443–1450

[11] Vanderschueren D, Laurent M, Claessens F, Gielen E, Lagerquist M, Vandenput L, Börjesson A, Ohlsson C. Sex steroid actions in male bone. Endocr Rev. 2014;35(6):906-960

[12] Wang X, Zhu A, Wang J, Ma F, Liu J, Fan Y, Luo Y, Zhang P, Li Q, Xu B, Yuam P. Steroidal aromatase inhibitors have a more favorable effect on lipid profiles than nonsteroidal aromatase inhibitors in postmenopausal women with early breast cancer: a prospective study. Ther Adv Med Oncol. 2020;12:1758835920925991

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon