Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Anaboliset steroidit ja testosteroni

Päivitetty 2.4.2020

Testosteroni on elimistön tärkein androgeeni, eli niin sanottu mieshormoni. Miehillä suurin osa elimistön testosteronista tuotetaan kiveksissä Leydigin soluissa. Miehillä pientä tuotantoa tapahtuu myös lisämunuaiskuorella sekä ääreisosissa androstenedionin muuntumisen kautta. Naisten elimistössä testosteronipitoisuus on huomattavasti pienempi kuin miehillä. Testosteronilla on kuitenkin tärkeitä vaikutuksia myös naisten elimistöön. Naisilla testosteronia tuotetaan munasarjoissa ja lisämunuaiskuorella [1, 2]. Testosteronin hormonaalista säätelyä ylläpitää ja kontrolloi hypotalamus-aivolisäke-sukurauhanen akseli.

Androgeeneillä on androgeenisia, anabolisia ja psyykkisiä vaikutuksia elimistössä. Androgeenisia vaikutuksia ovat muun muassa siittimen ja eturauhasen kasvu, karvoitus eri alueilla sekä kaljuuntuminen. Anabolisia vaikutuksia ovat muun muassa kurkunpään kasvu, äänihuulten paksuuntuminen, lipidimuutokset, lihasten kasvu, rasvakudoksen väheneminen, talirauhasten kasvu sekä verisolujen muodostus. Androgeenien psyykkisiä vaikutuksia ovat libido, potenssi, seksuaalikäyttäytyminen sekä aggressio [3].

Anaboliset steroidit ovat testosteronin synteettisiä johdannaisia. Lääketieteessä anabolisilla steroideilla on pyritty saamaan testosteronin anabolinen vaikutus ilman androgeenin virilisoivia haittavaikutuksia, jotta myös naiset ja lapset voisivat käyttää niitä. Tässä ei ole kuitenkaan onnistuttu. Tämän takia termi ”anabolinen steroidi” on hieman harhaanjohtava. ”Anabolinen androgeeninen steroidi” on terminä totuudenmukaisempi [4].

Testosteroni on elimistön luonnollinen anabolinen androgeeninen steroidi. Testosteronilla ja muilla anabolisilla steroideilla on sama kemiallinen perusrakenne. Synteettisten anabolisten steroidien rakennetta on pyritty muuttamaan siten, että anabolista vaikutusta on lisätty ja androgeenista vaikutusta vähennetty [5]. Testosteronin anabolinen:androgeeninen suhde on 1:1, ja molemmat vaikutukset ovat vahvoja. Muilla anabolisilla steroideilla tämä suhde vaihtelee niin, että anabolinen vaikutus on suurempi [2, 6]. Anabolisten steroidien rakennetta on lisäksi muutettu, jotta muun muassa aineen annostustapaa, imeytymistä, kestoa ja aromatisoitumista voidaan vaihdella. Eri anaboliset steroidit eroavat toisistaan siis anaboliselta ja androgeeniselta suhteeltaan, annostustavaltaan (suun kautta, lihakseen pistäminen, iholle levitettävä), imeytymisajaltaan, vaikutusajaltaan elimistössä sekä sillä, aromatisoituvatko ne estrogeeniksi [7, 8].

Modernin testosteronin käytön voidaan laskea alkaneen vuonna 1935, kun testosteronia onnistuttiin eristämään sonnin kiveksistä. Melko nopeasti huomattiin, että oraalinen testosteroni on maksatoksinen ja sillä on nopea puoliintumisaika. Testosteronin syntetisoinnin jälkeen markkinoille tulikin injektoitava propionaatti ja myöhemmin 1950-luvulla pidempivaikutteinen enantaatti. 1950- ja 1960-luvuilla lääketeollisuus kiinnostui yhä enemmän uusista androgeeneista ja 1980-luvun loppuun mennessä oli kehitetty lukemattomia anabolisia steroideja, jopa yli tuhat [9, 10].

Vaikutusmekanismi

Testosteroni ja kaikki anaboliset steroidit vaikuttavat androgeenireseptoreiden kautta. Androgeenireseptorit sijaitsevat solujen x-kromosomissa ja niitä on laajasti elimistössä. Lihasten lisäksi androgeenireseptorit vaikuttavat muun muassa sydämeen, immuniteettiin ja hermostoon [11].

Testosteronin suosiota dopingaineena selittää sen voimakas vaikutus lihasvoimaan ja -massaan. Testosteroni vaikuttaa myös lipolyysiin, eli rasvasolujen hajotukseen. Sekä lyhyt- että pitkäaikainen anabolisten steroidien käyttö johtaa korostuneeseen solujen kasvuun proteiinisynteesiin lisäyksen takia. Testosteronin aiheuttama lihassolujen kasvu johtuu satelliittisolujen aktivaatiosta sekä lihassolujen tumien kasvusta [2].

Androgeenireseptoreita on rajallinen määrä ja tyypillisesti luontaiset normaalit tasot testosteronia riittävät täyttämään ne. Siksi suuri määrä ylimääräistä anabolista steroidia ei välttämättä selitä lihaskasvua. Toinen lihaskasvua selittävä mekanismi saattaa olla anabolisten steroidien vaikutus kortisoliin. Kortisoli on katabolinen hormoni ja anaboliset steroidit saattavat vähentää sen vaikutusta. Anabolisten steroidien jarruttavaa vaikutusta myostatiini-geeniin on myös epäilty erääksi mekanismiksi lihaskasvun takana. Myostatiini säätelee lihaskasvua [8]. Testosteroni lisää myös kasvuhormonin ja insuliininkaltaisen kasvutekijän eritystä [12].

Lääketieteellinen käyttö

Anaboliset steroidit ja testosteroni ovat reseptilääkkeitä, joiden käyttö on sallittu ainoastaan lääkeviranomaisten vahvistamien sairauksien hoitoon. Näitä sairauksia ovat muun muassa aivolisäke- tai kivesperäinen testosteronin vajaatuotanto, erilaiset anemiat, osteoporoosi sekä krooniset tautitilat, joihin liittyy proteiinikatoa ja kudosten hidastunutta parantumista. Testosteronia käytetään myös miesten vaihdevuosioireiden hoitoon. Testosteronin reseptikäyttö on lisääntynyt huomattavasti viimeisen parin vuosikymmenen aikana niin Suomessa kuin kansainvälisestikin [13, 14, 15].

Testosteronia käytetään eri testosteroniestereitä (esimerkiksi testosteronipropionaatti, testosteronienantaatti, testosteronifenyylipropionaatti, testosteroni-isokabroaatti, testosteronidekanoaatti, testosteroniundekanoaatti) sisältävinä ruiskeina tai suun kautta otettavina testosteroniundekanoaattikapseleina. Anabolisia steroideja on sekä ruiskeina että tabletteina.

Käyttötarkoitus dopingaineena

Sekä testosteroni että anaboliset steroidit ovat rikoslain mukaisia dopingaineita. Ne ovat suosituimpia dopingaineita.

Internetissä ja muualla pimeillä markkinoilla on laittomasti myynnissä esimerkiksi seuraavia aineita (suluissa tunnettuja kauppanimiä):

  • nandroloni (Deca-Durabolin, Retabolin, Laurobolin)
  • metandienoni (Dianabol, Danabol, Anabol, Metabolin)
  • stanotsololi (Stromba, Winstrol, Winstrol Depot)
  • trenboloni (Parabolan, Finajet)
  • oksimetoloni (Anapolon, Anadrol, Androlic)
  • oksandroloni (Anavar)
  • boldenoni (Equipose)
  • fluoksimesteroni (Halotestin)
  • metenoloni (Primobolan, Primobolan Depot)
  • testosteroni johdoksineen (Sustanon, Panteston)

Tärkein syy käyttöön on lihaksikkaan, isomman ja paremman ulkomuodon hankkiminen. Nopeat tulokset ja lihaskasvun kehittymisen hidastuminen luonnollisesti voivat toimia käytön motiiveina. Voimalajeja harrastavien kilpaurheilijoiden motiivina on urheilutulosten parantaminen. Muita käytön motiiveja ovat muun muassa treenitehon lisääminen, rasvanpoltto, ikääntymismuutosten hidastaminen sekä itsevarmuuden ja mielialan parantaminen [8, 16, 17, 18, 19, 20].

Anabolisia steroideja käytetään usein jaksoittain. Käyttöjaksot kestävät muutamasta viikosta jopa vuosiin, mutta keskimäärin joitakin kuukausia. Käyttöjaksojen välillä pidetään usein muutaman kuukauden mittaisia taukoja. Käyttöjakson alussa steroidien määrää lisätään asteittain, ja käyttöjakson loppupuolella steroidien käyttö lopetetaan 1–2 viikon aikana portaittain. Taukojen tarkoituksena on vähentää haittavaikutuksia ja antaa elimistön hormonitoiminnalle aikaa palautua. Toinen käytön tapa on niin sanottu blast and cruise. Blast and cruise -kuurilla käytetään vuorottain isompia annoksia (blast) ja pienempiä annoksia (cruise). Blast and cruise -jaksolla käyttö on jatkuvaa eikä taukoja pidetä. Väärinkäytölle on ominaista, että anabolisia steroideja käytetään yliannoksina ja useaa eri anabolista steroidia samaan aikaan (stacking) [8, 16, 17, 20, 21]. Oraalisia anabolisia steroideja käytetään päivittäin niiden nopean puoliintumisajan takia. Lihaksensisäisiä anabolisia steroideja käytetään usein viikoittain [22].

Lääketieteellisessä anabolisten steroidien käytössä pyritään saavuttamaan elimistön fysiologiset pitoisuudet, mutta dopingkäytössä pyritään usein noin 40–100 kertaa suurempiin pitoisuuksiin (suprafysiologiset pitoisuudet) [8].

Haittavaikutukset

Koska androgeenireseptoreita on laajasti elimistössä, vaikuttavat anaboliset steroidit usean eri elimen toimintaan. Tämän takia mahdollisia haittavaikutuksia on useita. Osa haitoista on lieviä ja ohimeneviä, osa hengenvaarallisia. Haittavaikutusten riski kasvaa pitkäaikaisen suurten annosten käytön myötä.

Anabolis-androgeenisten steroidien haittavaikutusten tutkimista ja tieteellisen näytön saamista vaikeuttavat useat asiat. Anabolisten steroidien käyttö on laitonta useissa maissa, jolloin henkilö ei todennäköisesti kerro käytöstään. Pimeiltä markkinoilta hankitun aineen takia käyttäjä ei välttämättä tiedä kuinka paljon ja mitä aineita hän käyttää. Eettisistä syistä suurten annosten haittavaikutuksia ei voida tutkia ihmiskokein. Lisäksi eläinlääkintään tarkoitettuja aineita väärinkäytetään, eikä näiden aineiden vaikutuksesta ihmisiin ole tutkimustietoa. Siksi tutkimustieto on laajalti spekulatiivista perustuen usein tapaustutkimuksiin ja tutkimuksiin, joissa on käytetty lääkinnällisiä annoksia [8].

Suomalaisen väestöpohjaisen tutkimuksen mukaan anabolisten steroidien ja testosteronin väärinkäyttäjien riski kuolla ennenaikaisesti on 4,6-kertainen verrokkiryhmään verrattuna [23]. Vastaavanlaisessa tanskalaisessa tutkimuksessa anabolisten steroidien käyttäjillä oli kolminkertainen kuolleisuus verrattuna kontrolliryhmään seitsemän vuoden aikana. Käyttäjillä oli myös huomattavasti enemmän sairaalakäyntejä [24].

Haittavaikutukset: hormonaaliset häiriöt

Kun elimistöön joutuu testosteronia tai anabolisia steroideja yli normaalin tarpeen, ne aiheuttavat hormonaalisia ja lisääntymisterveyden häiriöitä.

Miehillä elimistön oma hormonituotanto heikkenee. Hormoneja tuottavissa rauhasissa ja elimissä, kuten kiveksissä, tapahtuu rakenteellista surkastumista. Hormonijaksojen jälkeen seuraa hedelmättömyyttä ja seksuaalitoimintojen heikkenemistä [25, 26]. Nämä muutokset ovat usein palautuvia mutta ne voivat kestää vuosia. Joskus elimistö ei palaudu ollenkaan.

Miehille voi tulla käytön seurauksena rintakipua ja gynekomastiaa, eli rintojen kasvua. Tämä johtuu siitä, että testosteroni ja osa anabolisista steroideista aromatisoituvat estrogeeniksi [27, 28, 29]. Lue lisää gynekomastiasta.

Naisille testosteroni ja anaboliset steroidit aiheuttavat karvoitusta, äänen madaltumista, rintojen pienenemistä, kaljuuntumista, klitoriksen liikakasvua, iho-ongelmia sekä kuukautiskierron häiriöitä. Osa näistä jää pysyviksi käytön loputtua [25].

Nuorilla kasvuikäisillä kasvu saattaa pysähtyä, josta voi seurata lyhytkasvuisuutta [25]. Kasvuiässä anabolisten steroidien käyttö voi olla haitallisempaa kuin aikuisena aloitettu käyttö [30].

Haittavaikutukset: vakavat sairaudet

Yliannoksina käytettyinä testosteroni ja anaboliset steroidit vääristävät rasva-arvoja voimakkaasti. Niillä on myös vaikutuksia muun muassa veren hyytymistekijöihin ja hemoglobiiniin. Siten näiden hormonien jatkuva käyttö lisää sydän- ja verisuonitautien sekä aivoinfarktin ja -halvauksen riskiä. Steroidit heikentävät sydämen supistusvoimaa ja aiheuttavat sydänlihaksen rappeutumaa altistaen rytmihäiriöille ja äkkikuolemalle [31, 32, 33, 34].

Anabolisten steroidien ja testosteronin diabetesta pahentava vaikutus on ollut pitkään tiedossa. Käyttö lisää insuliiniresistenssiä ja diabetesriskiä ja voi aiheuttaa esidiabeteksen [35]. Toisten käyttäjien kanssa jaetut ruiskut voivat aiheuttaa veren välityksellä leviävän infektion, kuten hepatiitin tai HIV:n [36].

Testosteronin ja anabolisten steroidien liikakäyttö lisää myös syöpien ja maksavaurioiden riskiä [16, 37]. Suun kautta tabletteina annosteltavat anaboliset steroidit ovat maksalle haitallisempia kuin ruiskemuodossa käytettävät anaboliset steroidit. Maksataudit vaihtelevat ohimenevästä lievästä soluvauriosta ja keltaisuudesta aina pahanlaatuisiin maksakasvaimiin, joiden ennuste hoidettuinakin on huono.

Haittavaikutukset: mielialahäiriöt

Testosteronilla ja anabolisilla steroideilla on myös vaikutuksia keskushermostoon. Niiden vaikutuskohdat aivoissa ovat läheisessä yhteydessä mielialaa, seksuaalisuutta ja aggressiivisuutta sääteleviin keskuksiin [38].

Ylisuuria annoksia testosteronia ja anabolisia steroideja käyttävistä henkilöistä 20–30 prosentilla ilmenee steroidijakson aikana selviä psykiatrisen tautiluokituksen kriteerit täyttäviä mielialahäiriöitä, kuten masentuneisuutta, ahdistuneisuutta, psykoottisia reaktioita aistiharhoineen, hypomaniaa sekä kognitiivisen suoritustason heikkenemistä [8, 25, 31].

On myös arvioitu, että noin kolmasosa anabolisten steroidien käyttäjistä kokee riippuvuutta anabolisista steroideista [39, 40].

Noin 30 prosentilla anabolisia steroideja yliannoksin käyttävistä henkilöistä ilmenee käytön aikana aggressiivisuutta, vihamielisyyttä ja ärtyvyyttä. Useiden tapausselostusten perusteella hormonit heikentävät impulssikontrollia [31]. Mielialahäiriöt ja muutokset käytöksessä ovat todennäköisesti monen tekijän summa. Suuret määrät anabolisia steroideja ovat yksi selittävä tekijä. Käyttäjän persoonallisuus ja psykososiaalinen ympäristö vaikuttavat myös anabolisten steroidien käytöstä johtuvaan käytökseen. Esimerkiksi niin sanotusta roinaraivosta ei ole vahvaa näyttöä. Aggressiiviseen ja väkivaltaiseen käytökseen on anabolisten steroidien lisäksi liittynyt usein muita päihteitä ja alttiutta muulle riskikäyttäytymiselle. Anaboliset steroidit voivat kuitenkin toimia laukaisevana tekijänä [29, 41, 42, 43, 44].

Timo Seppälä
lääketieteellinen johtaja
Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry (Nykyinen Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry)

Päivittänyt
Dopinglinkki

 

Lue lisää vaikutusmekanismeista ja haittavaikutuksista Lihastohtori Juha Hulmin blogista, jonne Dopinglinkki kirjoitti kattavat jutut:

Anabolis-androgeeniset steroidit kuntoilussa OSA I: käyttö ja vaikutusmekanismit – Leskinen ja Askola

Anabolis-androgeeniset steroidit kuntoilussa OSA II: haittavaikutukset ja riskit – Leskinen ja Askola

Lähteet
[1] Davis S, Wahlin-Jacobsen S. Testosterone in women-the clinical significance. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015;3(12):980-92
[2] Kadi F. Cellular and molecular mechanisms responsible for the action of testosterone on human skeletal muscle. A basis for illegal performance enhancement. Br J Pharmacol. 2008;154(3):522–528
[3] Huhtaniemi I. Androgeenit. Teoksessa: Välimäki M, Sane T, Dunkel L. Endokrinologia. 2009. Duodecim Oy
[4] Handelsman D. Commentary: Androgens and “anabolic steroids”: the one-headed janus. Endocrinology. 2011;152(5):1752-1754
[5] Frati P, Busardò FP, Cipolloni L, Dominicis ED, Fineschi V. Anabolic androgenic steroid (AAS) related deaths: autoptic, histopathological and toxicological findings. Curr Neuropharmacol. 2015;13(1):146–59
[6] Kuhn CM. Anabolic Steroids. Recent Prog Horm Res. 2002; 57:411–34
[7] Kicman A. Pharmacology of anabolic steroids. Br J Pharmacol. 2008;154(3):502–521
[8] Hall RC, Hall RC. Abuse of supraphysiologic doses of anabolic steroids. South Med J. 2005;98(5):550–5
[9] Nieschlag E, Nieschlag S. Testosterone deficiency: a historical perspective. Asian J Androl. 2014; 16:161-168
[10] Nieschlag E, Nieschlag S. Endocrine history: The history of discovery, synthesis and development of testosterone for clinical use. European J Endocrinol. 2019; 180:6
[11] Davey R, Grossmann M. Androgen receptor structure, function and biology: From bench to bedside. Clin Biochem Rev. 2016;37(1):3–15
[12] Serra C, Bhasin S, Tangherliini F, Barton E, Ganno M, Zhang A, Shansky J, Vandenburgh H, Travison T, Jasuja R, Morssi C. The role of GH and IGF-1 mediating anabolic effects of testosterone on androgen-responsive muscle.
Endocrinology. 2011;152(1):193-206
[13] KELA. Lääkekorvausten saajat ja reseptitiedot- Testosteroni 2008-2019. 2020
[14] Handelsman D. Global trends in testosterone prescribing, 2000-20011: expanding the spectrum of prescription drug misuse. Med J Aust. 2013;199(8):548-51
[15] Gabrielsen J, Najari B, Alukal J, Eisenberg M. Trends in testosterone prescription and public health concerns. Urol Clin North Am. 2016;43(2):261-71
[16] Bahrke & Yesalis. Abuse of anabolic androgenic steroids and related substances in sport and exercise. Current Opinion in Pharmacology. 2004; 4: 614–620
[17] Seppälä & Karila. Suorituskykyyn vaikuttavien aineiden väärinkäyttö. Käytännön Lääkäri. 1996; 3: 129–135
[18] Wright S, Grogan S, Hunter G. Motivations for anabolic steroid use among bodybuilders. J Health Psych. 2000;5(4):566-571
[19] Kimergård A. A qualitative study of anabolic steroid use amongst gym users in the United Kingdom: motives, beliefs and experiences. J Subst Use. 2014;20(4):288-294
[20] Cohen J, Collins R, Darkes J. A league of their own: demographics, motivations and patterns of use of 1,955 male adult non-medical anabolic steroid users in the United States. J Int Soc Sports Nutr. 2007; 4:12
[21] McVeigh J, Bates G, Chandler M. Steroids and image enhancing drugs. 2014 Survey results. 2015. Public Health Wales, Liverpool John Moores University
[22] Pope H, Wood R, Rogol A, Nyberg F, Bowers L, Bhasin S. Adverse health consequences of performance-enhancing drugs: An endocrine society scientific statement. Endocr Rev. 2014;35(3):341-375
[23] Pärssinen, Kujala, Vartiainen, Sarna & Seppälä. Increased premature mortality of competitive powerlifters suspected to have used anabolic agents. International Journal of Sports Medicine. 2000; 21: 225–227
[24] Horwitz H, Andersen J, Dalhoff K. Health consequences of androgenic anabolic steroid use. J Intern Med. 2019;285(3):333-340
[25] Taimela & Seppälä. Voimaharjoittelussa käytettävien anabolisten aineiden haitat. Suomen Lääkärilehti. 1994; 20–21: 2051–2061
[26] Karila, Hovatta, Seppälä (2004): Concomitant abuse of anabolic androgenic steroids and human chorion gonadotropin impairs spermatogenesis in power athletes. International Journal of Sports Medicine. 2004; 25: 257-263
[27] Kuhn CM. Anabolic Steroids. Recent Prog Horm Res. 2002; 57:411–34
[28] Büttner A, Thieme D. Side effects of anabolic androgenic steroids: Pathological findings and structure-activity relationships. Handb Exp Pharmacol. 2010;(195):459–84
[29] Van Amsterdam J, Opperhuizen A, Hartgens F. Adverse effects of anabolic-androgenic steroids. Regul Toxico Pharmacol. 2010;57(1):117-123
[30] Sarikaya H, Peters C, Schulz T, Schönfelder, Michna H. 2007. Biomedical Side Effects of Doping. International Symposium Munich, Germany. “Harmonising the Knowledge About Biomedical Side Effects of Doping” -Project of the European Union
[31] Kanayama, Hudson & Pope. Long-term psychiatric and medical consequences of anabolic–androgenic steroid abuse: A looming public health concern? Drug and Alcohol Dependence. 2008; 98: 1–12
[32] Mäntysaari, Karila & Seppälä. Cardiovascular findings in power athletes abusing anabolic androgenic steroids. International Review of the Armed Forces Medical Services. 2005; 75: 12–15
[33] Thiblin, Mobini-Far & Frisk. Sudden unexpected death in a female fitness athlete, with a possible connection to the use of anabolic androgenic steroids (AAS) and ephedrine. Forensic Science International. 2009; 184: e7–e11
[34] Nieschlag E, Vorona E. Doping with anabolic androgenic steroids (AAS): Adverse effects on non-reproductive organs and functions. Rev Endo Metab Dis. 2015;16(3):199-211
[35] Hickson R, Ball K, Falduto M. Adverse effects of anabolic steroids. Med Toxic Adv Drug Exp. 1989;4(4):254-271
[36] Hope V, Harris R, McVeigh J, Cullen K, Smith J, Parry J, DeAngelis D, Ncube F. Risk of HIV and hepatitis B and C over time among men who inject image and performance enhancing drugs in England and Wales: Results from cross-sectional prevalence surveys 1992-2013. J Acquir Immune Defic Syndr. 2016:71(3):331-337
[37] Pärssinen & Seppälä. Steroid use and long-term health risks in former athletes. Sports Medicine. 2002; 32(2): 83–94
[38] Giammanco, Tabacchi, Giammanco, Di Majo & La Guardia. Testosterone and aggressiveness. Medical Science Monitor. 2005; 11(4): 136–145
[39] Kanayama G, Brower KJ, Wood RI, et al. Anabolic-androgenic steroid dependence: an emerging disorder. Addiction. 2009; 104:1966–1978
[40] Ip E, Lu D, Barnet M, Tenerowicz M, Vo J, Perry P. Psychological and physical impact of anabolic-androgenic steroid dependence. Pharmacotherapy. 2012;32(10):910–9
[41] Lundholm L, Käll K, Wallin S, Thiblin I. Use of anabolic androgenic steroids in substance abusers arrested for crime. Drug Alcohol Depend. 2010;111(3):222–6
[42] Lood Y, Eklund A, Garle M, Ahlner J. Anabolic androgenic steroids in police cases in Sweden 1999–2009. Forensic Sci Int. 2012;219(1–3):199–204
[43] Lundholm L, Frisell T, Lichtenstein P, Långström N. Anabolic androgenic steroids and violent offending: confounding by polysubstance abuse among 10,365 general population men. Addiction. 2015;110(1):100–8 101
[44] Onakomaiya M, Henderson L. Mad men, women and steroid cocktails: a review of the impact of sex and other factors on anabolic androgenic steroids effects on affective behaviors. Psychopharmacology. 2016;233(4):549–569