Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Tietosuojaseloste

Julkaistu 14.5.2018. Päivitetty 6.11.2023

Henkilötietoja käsitellään vain siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä. Rekisteröinnin yhteydessä kerätyistä tiedoista muodostuu rekisteri, johon sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia (5.12.2018/1050). Tässä selosteessa kerromme, miten käsittelemme tietoja ja mitkä ovat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet.

Rekisterinpitäjä:

A-klinikkasäätiö sr (Y-tunnus 0200924-4)

Kuortaneenkatu 2, 00510 HELSINKI
Dopinglinkin yhteyshenkilö, tiimipäällikkö Joni Askola, dopinglinkki(at)a-klinikkasaatio.fi

A-klinikkasäätiön tietosuojavastaava: Marja Merikallio. Yhteydenotot sähköpostitse saatio.tietosuoja (at) a-klinikkasaatio.fi tai postitse ylläolevaan osoitteeseen merkinnällä A-klinikkasäätiö / tietosuoja

Rekisterin nimi:

Dopinglinkki.fi-verkkosivuston jäsen- ja henkilötietorekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperusteet:

Dopinglinkin palveluissa annettuja tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palvelun kehittämiseen, tilastointiin, markkinointiin ja tutkimukseen.  Sähköpostiosoitetta tarvitaan neuvontapalvelussa automaattista sähköposti-ilmoitusta varten. Vapaaehtoisesti annettuja taustatietoja käytetään vastaamisen tukena. Kysymyksiä ja taustatietoja saatetaan käyttää myös tutkimusaineistona niin, ettei yksittäisiä ihmisiä voida tunnistaa.

Myös kyselyiden vastauksia voidaan käyttää tutkimusten aineistona. Aineistoja muokataan niin, ettei yksittäisiä ihmisiä voida tunnistaa.  

Kävijäkyselyssä ja kilpailuissa osallistujan yhteystietoja (sähköpostiosoite ja puhelinnumero) tarvitaan arvontaa varten. 

Palautteiden yhteydessä kysyttyjä tietoja käytetään mahdollista yhteydenottoa varten.

Peruste henkilötietojen käsittelylle on rekisteröityneen henkilön oma suostumus palautteiden, neuvontapalvelun, kyselyiden ja määräaikaisten kilpailujen yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö:

Neuvontapalveluun kysymyksen lähettäneiltä kerätään taustatietoina muun muassa sukupuoli, ikä, asuinpaikka, koulutus ja päätoimi. Näihin vastaaminen on vapaaehtoista. Sähköpostitse lähetetään tunnusluku, joka tarvitaan vastauksen lukemiseen sekä ilmoitus, kun kysyjän jättämään kysymykseen on vastattu. Tutustu neuvontapalvelun käyttöehtoihin.

Neuvontapalvelun kysymyksistä ja vastauksista voidaan muokata hyvin yleisellä tasolla olevia esimerkkikysymyksiä ja -vastauksia sivustolle.

Kyselyissä tiedustellaan muun muassa ikää, sukupuolta, koulutusta ja maakuntaa, mutta näitä ei ole pakko kertoa. 

Määräaikaisessa kilpailussa voidaan kysyä osallistujan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite yhteydenottoa varten.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisterit kootaan sähköisten lomakkeiden tiedoista, jotka Dopinglinkin neuvontapalvelun käyttäjä, palautteen antaja tai kilpailuihin osallistuja antaa itse. IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Dopinglinkissä kerättyä tilastotietoa tai neuvontapalveluun lähetettyjä kysymyksiä ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa ulkopuolisille tutkijoille, jotka ovat saaneet A-klinikkasäätiöltä tutkimusluvan aineistojen käyttöön. Tarvittaessa tutkimuslupahakemus käsitellään myös A-klinikkasäätiön eettisessä toimikunnassa.

Rekisteritietojen suojaus ja säilytysajat:

Sähköisesti kerätyt tiedot sijaitsevat palveluntarjoajan tietokannassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmään tallentuu palautelomaketta täyttävän IP-osoite automaattisesti ja poistuu järjestelmästä 1 vuoden kuluttua

Määräaikaisiin kilpailuihin ja kyselyihin osallistuneiden yhteystiedot poistetaan, kun arvonnat on suoritettu.

Mikäli kysyjä jättää Neuvontapalveluun sähköpostiosoitteensa vastauksesta ilmoittamista varten, se poistuu tietokannasta automaattisesti ilmoituksen lähettämisen jälkeen.  Lokitiedot poistuvat 1 vuoden jälkeen automaattisesti. Sähköpostiosoitteen jättäminen on vapaaehtoista, eikä palvelun käyttö edellytä sen ilmoittamista.

Dopinglinkki arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi Dopinglinkki huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Dopinglinkki oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja pyytää mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä tai poistamista.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada tiedot siirretyksi koneellisesti luettavassa muodossa toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. Tietojen käsittelyä voi myös rajoittaa. 

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen dopinglinkki (at) a-klinikkasaatio.fi. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Tarkastusoikeuttasi voit käyttää kerran vuodessa maksutta.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada oikeuksien toteuttamista koskeva asia käsiteltäväksi toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu), mikäli emme ole mielestäsi noudattaneet tietosuojaa koskevia säännöksiä tai viranomaismääräyksiä. Löydät yhteystiedot tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelinvaihde: 029 566 6700

Muuta huomioitavaa:

Jos tietoa kerätään yllämainituista poikkeavalla tavalla, tiedonkeruun yhteydessä sivuston käyttäjiä informoidaan tietosuojasta, tietojen julkaisemisesta ja siitä, kuinka kerättyä tietoa käsitellään.       

Dopinglinkin internet-pohjaisena kyselytyökaluna toimii Webropol. Tutustu myös Webropolin tietosuojaselosteeseen.

Tietoa A-klinikkasäätiön verkkopalvelujen evästekäytännöistä löydät A-klinikkasäätiön verkkosivuilta. 

Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli Dopinglinkki muuttaa tätä selostetta, muutokset päivitetään tälle sivustolle.