Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Anabolisten steroidien ja päihteiden yhteisvaikutukset

Päivitetty 29.5.2019

Anabolisten steroidien on havaittu vaikuttavan keskushermoston toimintaan niin ihmisillä kuin koe-eläimilläkin. Vaikutukset kohdistuvat osittain samoille aivoalueille, joiden tiedetään liittyvän muun muassa päihderiippuvuuden syntyyn [1,2].

Anabolisten steroidien väärinkäyttö voi aiheuttaa riippuvuutta, sekä altistaa muiden päihteiden käytölle ja päihderiippuvuudelle [3]. Tuoreessa ruotsalaistutkimuksessa havaittiin, että dopingin käyttö oli yleisempää niillä kuntosalikävijöillä, joilla oli myös aikaisempaa päihteiden käyttöä [4]. Myös useilla anabolisten steroidien käytön vuoksi hoitoon hakeutuvilla henkilöillä on todettu esiintyvän samanaikaista päihteiden sekakäyttöä [5]. Riski riippuvuuden kehittymiselle on kuitenkin yksilöllinen.

Useat tutkimustulokset anabolisten steroidien ja päihteiden yhteiskäytöstä perustuvat käyttäjien haastatteluihin, sekä eläimillä suoritettuihin kokeisiin, joissa pääasiallisena steroidina on ollut nandrolonidekanoaatti. Tutkimustulokset saattavat kuitenkin päteä myös muiden anabolisten steroidien väärinkäyttöön. Näissä tutkimuksissa anabolisten steroidien on osoitettu muovaavan päihteiden vaikutuksia aivoissa, ja päinvastoin. 

Anabolisia steroideja käyttävillä on todettu esiintyvän hyvin eri tyyppisten päihteiden tai lääkkeiden väärinkäyttöä [6]. Tässä artikkelissa keskitytään muutamaan yleisimmin käytettyyn päihteeseen: amfetamiiniin, ekstaasiin, kokaiiniin, kannabikseen ja alkoholiin. 

Steroidien käyttö vähentää stimulanttien aiheuttamaa mielihyvää

Steroidien käyttöön liitetään usein amfetamiini, MDMA (ekstaasi), kokaiini ja muut stimuloivat huumausaineet. Niiden suosio saattaa selittyä anabolisten steroidien käyttäjien kuvailemilla vaikutuksilla, esimerkiksi treenaamisen tehostumisella ja rasvanpolton aktivoitumisella.

Anabolisten steroidien on kuitenkin todettu muuttavan huumausaineiden palkitsevia vaikutuksia. Nandrolonin annostelu vähentää amfetamiinin ja ekstaasin synnyttämää mielihyvää [7]. Samankaltaisia vaikutuksia on havaittu myös käyttäjiä haastateltaessa [8]. Mielihyvän vähenemisen vuoksi steroidien käyttäjät saattavat käyttää suurempia annoksia huumausainetta saavuttaakseen saman mielihyvän tason kuin ne, jotka eivät käytä steroideja. Tämä puolestaan voi lisätä merkittävästi stimulanttien haittavaikutuksia ja yliannostuksen riskiä.

Stimulanttien käytön on eläinkokeissa havaittu lisäävän steroidien käyttöön yhdistettävää aggressiivista käyttäytymistä [9]. Nämä vaikutukset saattavat jatkua vielä pitkään steroidien käytön päätyttyä [10].

Sekä anabolisten steroidien että kokaiinin käyttö muuttavat sydämen toimintaa. Niiden yhteiskäyttö voi edesauttaa sydämelle haitallisten rakenteellisten muutosten kehittymistä, sekä kuormittaa sydäntä muun muassa syketason nousun seurauksena [11-13].

Steroidit muuttavat keskushermoston herkkyyttä kannabikselle

Anabolisten steroidien käyttäjät saattavat käyttää kannabista muun muassa parantamaan unta ja vähentämään stressiä. Kannabiksen ja anabolisten steroidien yhteiskäytöstä on tehty vähemmän tutkimuksia kuin steroidien ja stimuloivien huumausaineiden käytöstä.

Eläinkokeissa nandrolonin annostelun on havaittu vähentävän kannabiksen palkitsevia vaikutuksia, mutta lisäävän samalla käytön lopettamisesta seuraavia vieroitusoireita [14]. Kannabiksen omaehtoisen annostelun on myös todettu lisääntyneen huomattavasti nandrolonikuurin jälkeen [15]. Anaboliset steroidit vaikuttavat siis muokkaavan kannabiksen vaikutuksia aivoissa, ja vähentävän niistä saatavaa mielihyvää.

Alkoholin ja steroidien yhteiskäyttö lisää aggressiivisuutta

Koe-eläimillä nandroloni lisää alkoholinkäyttöä vielä pitkään steroidin käytön lopettamisen jälkeen. Yhdessä runsaan alkoholinkäytön kanssa anaboliset steroidit lisäävät entisestään alkoholin aiheuttamia käytöshäiriöitä, kuten kontrollin ja itsehillinnän katoamista [16]. Tämä saattaa olla seurausta anabolisten steroidien vaikutuksista aivojen serotoniiniratojen toimintaan [17].

Esimerkiksi nandrolonin ja alkoholin yhteiskäyttö vähentää pelkoa ja arkuutta sekä lisää merkittävästi aggressiivista käytöstä verrattuna pelkkään alkoholin käyttöön [18].

Sanna Kailanto
FT, erikoistutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Päivittänyt:
Paula Vauhkonen
LL, erikoistuva lääkäri
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lähteet

1. Zotti M, Tucci P, Colaianna M, et al. Chronic nandrolone administration induces dysfunction of the reward pathway in rats. Steroids. 2014;79:7-13. doi: //doi.org/10.1016/j.steroids.2013.10.005.

2. Mhillaj E, Morgese MG, Tucci P, Bove M, Schiavone S, Trabace L. Effects of anabolic-androgens on brain reward function. Front Neurosci. 2015;9:295. doi: 10.3389/fnins.2015.00295 [doi].

3. Kanayama G, Brower KJ, Wood RI, Hudson JI, Pope HG,Jr. Issues for DSM-V: Clarifying the diagnostic criteria for anabolic-androgenic steroid dependence. Am J Psychiatry. 2009;166(6):642-645. doi: 10.1176/appi.ajp.2009.08111699 [doi].

4. Molero Y, Bakshi AS, Gripenberg J. Illicit drug use among gym-goers: A cross-sectional study of gym-goers in sweden. Sports Med Open. 2017;3(1):8. doi: 10.1186/s40798-017-0098-8 [doi].

5. Skarberg K, Nyberg F, Engstrom I. Multisubstance use as a feature of addiction to anabolic-androgenic steroids. Eur Addict Res. 2009;15(2):99-106. doi: 10.1159/000199045 [doi].

6. Sagoe D, McVeigh J, Bjornebekk A, Essilfie MS, Andreassen CS, Pallesen S. Polypharmacy among anabolic-androgenic steroid users: A descriptive metasynthesis. Subst Abuse Treat Prev Policy. 2015;10:5. doi: 10.1186/s13011-015-0006-5 [doi].

7. Kurling S, Kankaanpaa A, Seppala T. Sub-chronic nandrolone treatment modifies neurochemical and behavioral effects of amphetamine and 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) in rats. Behav Brain Res. 2008;189(1):191-201. doi: 10.1016/j.bbr.2007.12.021 [doi].

8. Meilman PW, Crace RK, Presley CA, Lyerla R. Beyond performance enhancement: Polypharmacy among collegiate users of steroids. J Am Coll Health. 1995;44(3):98-104. doi: 10.1080/07448481.1995.9939101 [doi].

9. Steensland P, Hallberg M, Kindlundh A, Fahlke C, Nyberg F. Amphetamine-induced aggression is enhanced in rats pre-treated with the anabolic androgenic steroid nandrolone decanoate. Steroids. 2005;70(3):199-204. doi: S0039-128X(05)00016-4 [pii].

10. Kailanto S, Kankaanpaa A, Seppala T. Subchronic steroid administration induces long lasting changes in neurochemical and behavioral response to cocaine in rats. Steroids. 2011;76(12):1310-1316. doi: 10.1016/j.steroids.2011.06.011 [doi].

11. Tseng YT, Rockhold RW, Hoskins B, Ho IK. Cardiovascular toxicities of nandrolone and cocaine in spontaneously hypertensive rats. Fundam Appl Toxicol. 1994;22(1):113-121. doi: S0272059084710141 [pii].

12. Engi SA, Cruz FC, Leao RM, Spolidorio LC, Planeta CS, Crestani CC. Cardiovascular complications following chronic treatment with cocaine and testosterone in adolescent rats. PLoS One. 2014;9(8):e105172. doi: 10.1371/journal.pone.0105172 [doi].

13. Phillis BD, Irvine RJ, Kennedy JA. Combined cardiac effects of cocaine and the anabolic steroid, nandrolone, in the rat. European Journal of Pharmacology. 2000;398(2):263-272. doi: //doi.org/10.1016/S0014-2999(00)00294-6.

14. Celerier E, Ahdepil T, Wikander H, Berrendero F, Nyberg F, Maldonado R. Influence of the anabolic-androgenic steroid nandrolone on cannabinoid dependence. Neuropharmacology. 2006;50(7):788-806. doi: S0028-3908(05)00405-3 [pii].

15. Struik D, Fadda P, Zara T, et al. The anabolic steroid nandrolone alters cannabinoid self-administration and brain CB1 receptor density and function. Pharmacological Research. 2017;115:209-217. doi: //doi.org/10.1016/j.phrs.2016.11.031.

16. Conacher GN, Workman DG. Violent crime possibly associated with anabolic steroid use. Am J Psychiatry. 1989;146(5):679.

17. Lindqvist A, Johansson-Steensland P, Nyberg F, Fahlke C. Anabolic androgenic steroid affects competitive behaviour, behavioural response to ethanol and brain serotonin levels. Behavioural Brain Research. 2002;133(1):21-29.doi: //doi.org/10.1016/S0166-4328(01)00408-9.

18. Johansson P, Lindqvist A, Nyberg F, Fahlke C. Anabolic androgenic steroids affects alcohol intake, defensive behaviors and brain opioid peptides in the rat. Pharmacology Biochemistry and Behavior. 2000;67(2):271-279. doi: //doi.org/10.1016/S0091-3057(00)00365-8.

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon