Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Amfetamiini

25.7.2019

Amfetamiini on keskushermostoa stimuloiva eli piristävä aine. Se on kemiallisesti sukua katekoliamiineille, joka aiheuttaa noradrenaliinin vapautumista. Noradrenaliini aiheuttaa klassisia sympaattisia vaikutuksia, kuten sydämen sykkeen, verenpaineen ja hengityksen kohoamista [1].

Amfetamiini syntetisoitiin vuonna 1887 ja sen lääkinnällinen käyttö alkoi 1930-luvulla. Amfetamiinia käytettiin jo toisessa maailmansodassa sen piristävän vaikutuksen vuoksi [2]. Amfetamiini voidaankin nähdä yhtenä ensimmäisistä käytetyistä kuntodopingaineista [3]. Amfetamiinista on tehty useita johdannaisia, kuten metamfetamiini, metyleenidioksiamfetamiini (MDA) ja metyleenidioksimetamfetamiini (MDMA, ekstaasi) [4].

Amfetamiini imeytyy hyvin ruoansulatuskanavasta ja sitä on saatavilla tablettimuodossa. Sitä voidaan käyttää myös nuuskaamalla tai suonensisäisesti [2]. Amfetamiinilla on melko pitkä puoliintumisaika, keskimäärin noin 19 tuntia [5].

Lääketieteellinen käyttötarkoitus

Amfetamiinia ja sen johdannaisia käytetään tarkkaavaisuus- ja aktiivisuushäiriöiden (ADHD) sekä narkolepsian hoidossa. Ne parantavat muun muassa keskittymiskykyä ja vähentävät levottomuutta. Lääkehoidon teho ilmenee usein nopeasti. ADHD:n lääkehoidon voi aloittaa käytöshäiriöihin perehtynyt erikoislääkäri. Amfetamiinijohdannaisista on koitettu kehittää laihdutuslääkkeitä, ilman amfetamiinin haittavaikutuksia. Tässä ei olla kuitenkaan kunnolla onnistuttu [2]. 

Käyttötarkoitus dopingaineena

Amfetamiinin tehoa suorituskyvyn parantamiseen on tutkittu jo 1950-luvulta alkaen. Amfetamiinin on todettu parantavan anaerobista suoritusta, mutta sillä on vain vähän tai ei ollenkaan vaikutusta aerobiseen suoritukseen. Annostuksella on tärkeä merkitys suorituskykyyn. Suuret annokset näyttäisivät lisäävän aggressiivisuutta, kun taas pienemmät annokset lisäävät valppautta. Amfetamiinin päävaikutukset suorituskykyyn liittyvät parantuneeseen reaktioaikaan väsyneenä, voiman ja kestävyyden lisääntymiseen, maitohapon lisääntymiseen maksimaalisessa suorituksessa sekä kehon rasvan vähentymiseen [4].

Amfetamiinia voidaan käyttää laihduttamisen tehostamiseen, koska se vähentää ruokahalua. Amfetamiinia ja sen johdoksia onkin käytetty laihdutuslääkkeinä, mutta haittavaikutusten takia niitä ei enää käytetä lääketieteessä laihdutustarkoitukseen [2].

Amfetamiinia voidaan käyttää myös niin sanottuna aivodopingina eli parantamaan kognitiivisia kykyjä. Amfetamiinin käytöllä pyritään pysymään pirteänä ja parantamaan esimerkiksi oppimistuloksia ja työssä jaksamista. Ei ole kuitenkaan pystytty osoittamaan, että terveet nuoret hyötyisivät amfetamiinista, vaan päinvastoin, harhaiset ajatukset ja paniikin tunne saattavat heikentää suoritusta [2].

Haittavaikutukset

Amfetamiinin lääkinnällisiä haittavaikutuksia ovat muun muassa unettomuus, ruokahaluttomuus, ahdistuneisuus, psykoosioireet sekä verenpaineen ja syketason nousu. Muita amfetamiinin käyttöön yhdistettyjä haittavaikutuksia ovat hikoilu, päänsärky, kiihtynyt hengitys, vapina sekä nivel ja lihassäryt [2, 4].

Amfetamiini saattaa toimia laukaisevana tekijänä tai nostaa riskiä äkkikuolemaan rytmihäiriöiden ja lämpöhalvausten kautta, varsinkin yhdistettynä kovaan rasitukseen. Amfetamiini on yhdistetty useisiin kuolemantapauksiin urheilussa [4, 5].

Uupumus ja väsymys ovat tärkeitä tunteita ja suojamekanismeja, jotka suojelevat elimistöämme vaarallisen suurelta kuormitukselta [6]. Amfetamiinin vaikutus saattaa ohittaa nämä tunteet ja suorituksen teho kasvaa. Seurauksena rasituksen aikana ja sen jälkeen lihasten lämpötilan saattaa nousta vaarallisen suureksi [7].

Kaikki piristeet, jotka muistuttavat rakenteeltaan amfetamiinia, voivat aiheuttaa katekoliamiiniperäistä sydäntoksisuutta [8, 9]. Kohonneet pitoisuudet katekoliamiinia voivat johtaa verisuonten supistumiseen, sydämen tiheälyöntisyyteen ja korkeaan verenpaineeseen, josta seuraa sydämen hapenpuutetta. Seurauksena voi olla sydämen liikakasvua, sidekudostumista ja nekroosia [8].

Useimmiten pitkään jatkuneen pienten annosten käytöstä johtuvien persoonallisuusmuutosten voi olettaa palautuvan asteittain, kun käyttö lopetetaan. Pitkä suurten annosten käyttö voi kuitenkin jättää pysyviä muutoksia käytökseen, kuten vainoharhaisuutta [2].

Amfetamiiniin useisiin vaikutuksiin kehittyy melko nopeasti toleranssi. Amfetamiiniriippuvainen henkilö saattaa muuttua psykoottiseksi, aggressiiviseksi ja antisosiaaliseksi. Amfetamiinin lopettamiseen saattaa liittyä masennusta [2]. 

Joni Askola 

TtM, Dopinglinkki

Lähteet
[1] Momaya A, Fawal M, Estes R. Performance-enhancing substances in sports: a review of the literature. Sports Med. 2015;45(4):517–531
[2] Korpi E, Linden AM. 2018. Amfetamiini ja sen johdannaiset. Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Duodecim
[3] Salasuo M, Piispa M. 2012. Kuntodoping: Näkökulmia dopingaineiden käyttöön huippu-urheilun ulkopuolella. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 120. Helsinki. s. 48
[4] Avois L, Robinson N, Saudan C, Baume N, Mangin P, Saugy M. Central nervous system stimulants and sport practice. Br J Sports Med. 2006;40(1): i16–i20
[5] Docherty J. Pharmacology of stimulants prohibited by the World Anti-Doping Agency (WADA). Br J Pharmacol. 2008;154(3):606–622
[6] Noakes T. Fatigue is a brain-derived emotion that regulates the exercise behavior to ensure the protection of whole body homeostasis. Front Physiol. 2012; 3:82
[7] Morozova E, Yoo Y, Behrouzvaziri A, Zaretskaia M, Rusyniak D, Zaretsky D, Molkov Y. Amphetamine enhances endurance by increasing heat dissipation. Physiol Rep. 2016;4(17): e12955
[8] Angell P, Chester N, Sculthorpe N, Whyte G, George K, Somauroo J. Performance enhancing drug abuse and cardiovascular risk in athletes: implications for the clinician. Br J Sports Med. 2014;46(1): i78–84
[9] Turpeinen A, Kivelä A. 2014. Sydänlihastulehduksen aiheuttajat. Sydänsairaudet. Duodecim, Terveysportti