Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Kuntodoping

Täältä voit lukea asioista jotka liittyvät kuntodopingiin ja dopingaineiden käyttämiseen. Löydät tietoa muun muassa pistämisen riskeistä ja miten pistää turvallisemmin, testosteronikorvaushoidosta, haittavaikutuksista ja käytön lopettamisesta. Klikkaa alla olevista linkeistä ja lue lisää.

Nuorten dopingaineiden käyttö

Nuorten dopingaineiden ja varsinkin anabolisten steroidien käytön yleisyys on noin 1–3 % tutkimuksesta riippuen. Dopingaineiden käyttöön liittyy usein muuta riskikäyttäytymistä ja päihteiden käyttöä. Motiivit ovat usein ulkonäkökeskeisiä.

Riippuvuus anabolisiin steroideihin

Noin kolmannes anabolisten steroidien käyttäjistä kokee riippuvuutta. Lue mikä kuvastaa riippuvuutta, miten se muodostuu ja miten sitä voidaan hoitaa. Mukana myös riippuvuusriskin arviointilomake.

Anabolisten steroidien haittavaikutusten tutkiminen

Lue lääkäreiden kirjoittama ohjeistus anabolisten steroidien mahdollisten haittojen tutkimisesta. Artikkeliin on listattu yleisimmät haittavaikutukset sekä niiden tutkimiseen käytettyjä laboratoriokokeita.

Anabolisten steroidien ja päihteiden yhteisvaikutukset

Miten päihteet ja anaboliset steroidit linkittyvät toisiinsa? Muuttaako sekakäyttö aineiden vaikutustapaa? Ota selvää lukemalla anabolisten steroidien ja päihteiden yhteisvaikutuksesta.

Anabolisten steroidien turvallisempi pistäminen

Tämä tietoartikkeli on tarkoitettu testosteronia ja anabolisia steroideja pistämällä käyttäville henkilöille ja heitä työssään kohtaaville terveydenhuollon ammattilaisille. Esitteen tarkoitus on vähentää pistämisestä johtuvia mahdollisia haittoja. Voit tulostaa esitteen itsellesi tai asiakkaillesi.

Lihakseen pistämisen riskit

Anabolisten steroidien, testosteronin ja muiden dopingaineiden lihakseen pistämiseen eli injektointiin liittyy aina riskejä.

Anaboliset steroidit ja miehen lisääntymisterveys

Anaboliset androgeenit vaikuttavat merkittävästi sukupuolirauhasten toimintaan sammuttamalla oman kivesten androgeeni- ja siittiötuotannon. Vaikutukset ovat yksilöllisiä, eikä näitä voi ennakoida.

Androgeenit ja testosteronikorvaushoito

Testosteronikorvaushoito on pääasiassa iän myötä vähenevän testosteronin tuotannon korvaamiseksi annettavaa lääkkeellistä hoitoa. Kuntodopingin käytön yhteydessä saattaa esiintyä omaehtoista korvaushoitoa, jonka syynä on tyypillisesti oman testosteronituotannon lamaantuminen.

Gynekomastia

Gynekomastialla tarkoitetaan miehen rintakudoksen kasvua. Gynekomastia on yksi yleisimmistä anabolisten steroidien aiheuttamista haittavaikutuksista.

Naisten dopingin käytön erityispiirteet

Naisten dopingaineiden käyttöä on tutkittu huomattavasti vähemmän kuin miesten käyttöä. Yleinen olettamus on, että naiset käyttäisivät mieluummin muita dopingaineita kuin anabolisia steroideja niiden androgeenisten eli miehistävien vaikutusten takia.

Testosteroni, anaboliset steroidit ja aggressiivisuus

Dopingaineista varsinkin testosteroni ja anaboliset steroidit liitetään usein aggressiiviseen ja impulsiiviseen käytökseen, niin sanottuun roinaraivoon. Anaboliset steroidit, aggressiivinen käytös ja väkivalta ovat yhteydessä toisiinsa, mutta syy-seuraussuhde ei ole selkeä.

Ana­bo­li­set ste­roi­dit ai­heut­ta­vat pit­käai­kai­sia muu­tok­sia ai­vois­sa

Testosteronin ja anabolisten steroidien on havaittu vaikuttavan keskushermoston toimintaan koe-eläimillä ja ihmisillä. Niiden vaikutuskohdat aivoissa ovat läheisessä yhteydessä mielialaa, seksuaalisuutta ja aggressiivisuutta sääteleviin keskuksiin.