Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Anaboliset steroidit ja miehen lisääntymisterveys

11.10.2019

Anaboliset androgeeniset steroidit ovat käytetyimpiä lihasvoimaa ja -massaa lisääviä sekä suorituskykyä parantavia aineita. Suurin osa käyttäjistä ei ole kilpaurheilijoita, ja osa käyttäjistä on kasvuikäisiä. Ilmiö on yleistynyt tavallisten kuntoilijoiden ja kuntosaliharrastajien keskuudessa.

Steroideja käytettäessä pyritään saamaan anabolinen (lihasmassaa kasvattava) vaikutus mahdollisimman suureksi ja androgeeninen (miestyyppinen) vaikutus mahdollisimman pieneksi. Testosteronin anabolisuus/androgeenisyys-suhde on 1. Varsinaisissa anabolisissa steroideissa tämä suhde vaihtelee ja voi olla jopa 30. Steroideja pystytään muokkaamaan monella eri tavalla tietynlaisen vaikutuksen saamiseksi eikä kaikilla valmisteilla tavoitella suurta lihasmassaa. 

Androgeenisten haittojen vaikutus riippuu annoksesta ja käyttöajasta. Vaikutusten maksimoimiseksi ja haittavaikutusten välttämiseksi käytetään usein samanaikaisesti muitakin hormonivalmisteita. Koska kudosten androgeeni-estrogeenien välinen tasapaino muuttuu, niin haittavaikutuksia pyritään ehkäisemään muilla valmisteilla. Anabolisia steroideja myyvät internetsivustot tarjoavatkin usein paketteja, joihin kuuluu androgeenivalmisteiden lisäksi niiden haittavaikutusten hoitoon tarkoitettuja lääkeaineita. Myös haittavaikutusten hoitoon käytettyihin lääkeaineisiin liittyy omia terveyshaittoja. 

Anaboliset androgeenit vaikuttavat merkittävästi sukupuolirauhasten toimintaan sammuttamalla oman kivesten androgeeni- ja siittiötuotannon. Vaikutukset ovat yksilöllisiä, eikä näitä voi ennakoida.

Kivesten toiminta ja sen häiriintyminen

Kivesten tehtävänä on tuottaa siittiöitä ja erittää sukupuolihormonia eli testosteronia. Normaali testosteronituotanto saa aikaan maskuliiniset sukupuoliominaisuudet ja takaa kivesten korkean testosteronipitoisuuden (monikymmenkertainen verenkierron pitoisuuksiin verrattuna), mikä on välttämätöntä normaalille siittiötuotannolle.

Kiveksen toimintaa säätelee aivolisäke eli hypofyysi. Kehon ulkopuolelta annosteltavat anaboliset androgeenit estävät aivolisäkkeen normaalin toiminnan säätelyn.  Aivolisäkkeen säätelyn puuttuessa kivesten oma testosteronituotanto ja -pitoisuus vähenevät, ja edelleen siittiötuotanto vähenee ja saattaa loppua kokonaan. Anaboliset steroidit aiheuttavat annosriippuvaisesti aivolisäkkeen ja kivesten välisen akselin toimintahäiriön, jolloin kivesten testosteronituotantoa kiihdyttävien aivolisäkkeessä syntyvien gonadotropiinihormonien eritys estyy. Tämä johtaa oman testosteronituotannon vähenemiseen, kivesten koon pienemiseen ja siittiötuotannon häiriintymiseen. Tällöin seurauksena voi olla hedelmättömyys. Ulkoisesti annettu testosteroni ei pysty saamaan aikaan korkeaa kivesten sisäistä testosteronipitoisuutta ja itse asiassa vähentää sitä, koska aivolisäkkeen erittämät kivesten toimintaa kiihdyttävien gonadotropiinien pitoisuudet laskevat. 

Lapsettomuutta hoitaville lääkäreille anabolisten androgeenien vaikutus siittiötuotantoon on liiankin tuttua. Eräiden tutkimusten mukaan anabolisten steroidien käyttäjistä noin neljäsosalla ei ollut siittiötuotantoa, noin puolella siittiötuotanto oli normaalia huonompi ja ainoastaan neljäsosalla siemenneste oli normaali. Anaboliset steroidit vaikuttavat myös siittiöiden rakenteeseen. Erityisesti teini-ikäisillä anaboliset steroidit voivat tehdä pysyviä vaurioita siittiötuotantoon. 

Anabolisten androgeenien vaikutus seksuaaliseen halukkuuteen

Seksuaalinen halukkuus (libido) on pitkälti testosteronin säätelemä. Anaboliset steroidit voivat lisätä libidoa. Seksuaalisen halukkuuden lisääntyminen voi olla ongelmallista, koska suuret androgeeniannokset saattavat lisätä myös väkivaltaisuutta.

Tuiki tavallinen ongelma on käytön jälkeinen tilanne, jossa oma testosteronituotanto on talviunilla. Tämä ongelma tulee lähes kaikille käyttäjille. Tällöin verenkierron testosteronipitoisuus on riittämätön normaaliin libidoon ja hormonien epätasapaino aiheuttaa seksuaalista haluttomuutta. Lisäksi testosteronivajeeseen liittyy monenlaisia muitakin oireita ja terveyshaittoja. 

Huomattavan mataliksi painuneet testosteronipitoisuudet saattavat aiheuttaa myös erektiohäiriöitä ja psyykkisiä oireita. Kun samaan aikaan esimerkiksi voimanostajan tulokset merkittävästi huononevat, uuden androgeenikierteen riski kasvaa.

Anabolisten androgeenien muut terveyshaitat

Viime aikoina on tiedostettu anabolisten steroidien dopingkäytön laaja-alaisia muita haittavaikutuksia, jotka ainakin epäsuorasti vaikuttavat myös lisääntymisterveyteen. Osalla käyttäjistä esiintyy psykiatrisia oireita ja vaikeita mielialahäiriöitä, kuten hyperaktiivisuutta, ärtyneisyyttä, aggressiivisuutta, ylivilkkautta, keskittymiskyvyn häiriöitä, holtitonta käytöstä ja myös psykoottisia oireita ja itsetuhoisia ajatuksia ja toimintoja. Näitä on vain osalla, eikä ole tarkkaa tietoa minkälainen on näiden käyttöä edeltänyt psyykkinen tilanne näillä henkilöillä ollut.  Sydämeen kohdistuvista haitoista on vahvaa näyttöä: anabolisia steroideja käyttäneillä on sydänlihakseen kohdistuneita muutoksia, joihon liittyy sydämen pumpputoiminnan heikentyminen. Sydänlihaksen muutokset voivat olla osittain palautuvia, jos steroidien käyttö lopetetaan., mutta mikäli anabolisten steroidien käyttö on johtanut sydänlihaksen solutuhoon, muutokset eivät palaudu. Maksahaitat voivat johtaa menehtymiseen tai maksan siirtoon.

Vaikutusten tutkiminen ja hoito

Anabolisten käyttäjät ovat jossain määrin tietoisia anabolisten steroidien käytön aiheuttamista ongelmista, mutta käyttöä ei tuoda esiin esimerkiksi lääkärin vastaanotolla. Täten näiden käytön aiheuttamat haitat voivat jäädä toteamatta ja hoito ei toteudu optimaalisesti. Toisaalta yleislääkäreillä saattaa olla hyvin pintapuoliset tiedot anabolien käytön merkityksestä.

Lääkärintutkimuksessa johtolankoina pitkään jatkuneelle käytölle voidaan havaittava tyypillisen olemuksen lisäksi androgeenihoitoon liittyvät sivuvaikutukset (esimerkiksi akne, rintojen kasvaminen, ihon venytysarvet sekä mahdolliset pistosjäljet) ja laboratoriokokeissa korkea hemoglobiini ja matala HDL-kolesteroli (”hyvä kolesteroli”) sekä poikkeavat maksa-arvot.  Pitkään jatkuneen androgeenikäytön seurauksena kivekset voivat olla pienentyneet huomattavasti.  

Anabolisten androgeenien vaikutus lisääntymistoimintoihin riippuu huomattavasti käytetyistä valmisteista, annoksista ja käyttöajasta. Kiveksen toimintaa kuvaavissa hormonikokeissa todetaan tyypillisiä poikkeavuuksia.  Huomattavalla osalla käyttäjistä todetaan siemennestetutkimuksessa siittiöiden täydellinen puuttuminen. Muistettava on myös, että anabolisten androgeenien käyttö ei sulje pois muita miehen lapsettomuuden syitä.

Anabolisten androgeenien aiheuttamat muutoksia on aiemmin pidetty palautuvina, mutta eräiden haittojen osalta näin ei ilmeisestikään ole. Vakavat haitat kuten sydän- tai maksavaikutukset voivat jättää loppuelämän vaurioita, kuten sydämen vajaatoiminnan tai äkkikuoleman ja maksan osalta elinsiirtotarpeen maksan toiminnan vaurioituessa pahasti.  Testosteroni – siittiötuotannon toipuminen voi kestää pitkään ja monilla kärsivällinen odotus ei tahdo onnistua.  Kaikilla nämä toiminnat eivät kuitenkaan palaudu. Pääsääntöisesti tehokas ja riittävä hoito on helppo todeta: anabolisten käytön lopettaminen. Hoidon onnistumisen edellytyksenä on, että yksilö ymmärtää asiayhteydet ja palautumisen keston. 

Fysiologisten testosteronipitoisuuksien ylläpito (eli testosteronikorvaushoito) voi olla tarpeellista toipumisvaiheessa, jos vajaatoiminta on vakavaa ja pitkäkestoista, mutta väärinkäytön vaara on mahdollinen. Korvaushoito edellyttää luottamuksellista hoitosuhdetta. Tässä on huomioitava, että myös fysiologinen korvaushoito hidastaa siittiötuotannon palautumista ja täten hoidossa joudutaan tasapainoilemaan subjektiivisesti epämiellyttävien testosteronin puutosoireiden ja tulevaisuuden terveyden välillä. .

Antti Perheentupa
LT, dosentti
Lisääntymislääketiede ja andrologia
Naistentautien erikoislääkäri, Naistenklinikka TYKS
Biolääketieteenlaitos/Fysiologia, Turun yliopisto

Päivittänyt

Leo Niskanen

LKT, dosentti

Endokrinologian ja sisätautien erikoislääkäri

Helsingin yliopistollinen sairaala 

Lähteet

[1] Hämäläinen P. Anabolisten steroidien aiheuttama hypogonadismi. Suom Lääkäril 2016; 71(3): 139–45.

[2] Baggish AL ym. Cardiovascular Toxicity of Illicit Anabolic-Androgenic Steroid Use. Circulation. 2017;135(21):1991-2002.
[3] Karila, Hovatta & Seppälä.  Concomitant abuse of anabolic androgenic steroids and human chorionic gonadotrophin impairs spermatogenesis in power athletes. International Journal of Sports Medicine 2004; 25: 257–63.
[4] Kanayama G, Pope HG, Hudson JI. Public health impact of androgens. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2018; 25(3):218-223.
[5] Koskelo J. Kuntodoping – mistä on kyse? Sic! Lääketietoa Fimeasta 2015;1:26–7.
[6] Torres-Calleja ym. Effect of androgenic anabolic steroids on sperm quality and serum hormone levels in adult male bodybuilders. Life Science 2001; 68: 1769–74.
[7] Pope HG, ym. Adverse health consequences of performance-enchancing drugs: An Endocrine Society Scientific Statement Endocr Rev 2014; 35(3): 341–75.