Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Modafiniili

Päivitetty 19.9.2019

Lääketieteellinen käyttö

Modafiniili on stimulantti, eli piristävä ja elintoimintoja kiihdyttävä aine. Se kehitettiin äkillisen päiväaikaisen unitilan aiheuttavan narkolepsian hoitoon 1980-luvun lopussa. Narkolepsiaa sairastaa noin 0.02–0.03 prosenttia väestöstä. Modafiniili on Suomessa saatavilla reseptilääkkeenä ja sen käyttöaiheena on aikuisten narkolepsia. Suositeltu aloitusannos on 200 mg/vrk. Kerta-annosten tulisi olla enintään 400 mg [1].

Modafiniilia käytetään narkolepsian lisäksi myös muiden päiväaikaista uneliaisuutta aiheuttavien tilojen hoitoon. Lisäksi sitä käytetään satunnaisesti muisti- ja huomiokykyhäiriöiden, Alzheimerin taudin ja masentuneisuuden hoidossa [2].

Käyttötarkoitus dopingaineena

Modafiniili kuuluu Maailman antidopingtoimisto WADA:n kiellettyjen aineiden listaan ja se on luokiteltu piristeeksi [3]. Sen vaikutuksia suorituskykyyn on tutkittu vain vähän, mutta vaikutuksiensa perusteella sen arvellaan lisäävän kestävyyttä ja räjähtävyyttä. Kehonrakennuksen yhteydessä modafiniilia tiedetään käytetyn sen ruokahalua vähentävän vaikutuksen vuoksi rasvakudoksen vähentämiseen.

Modafiniilia käytetään myös kognitiivisen suorituskyvyn parantamiseen, eli niin sanottuna aivodopingina. Terveitä ei-univajeisia ihmisiä tutkittaessa sillä on todettu olevan positiivinen vaikutus muun muassa tarkkaavaisuuteen, oppimiseen ja muistiin [4]. Opiskelijoiden ja vuorotyötä tekevien onkin todettu käyttävän modafiniilia tai muita samankaltaisia aineita [5]. Myös Yhdysvaltojen armeija on tutkinut modafiniilia mahdollisena suorituskyvyn parantajana [6].

Ominaisuudet ja toimintamekanismi

Modafiniilin vaikutusmekanismi poikkeaa amfetamiinin ja efedriinin kaltaisten stimulanttien vaikutusmekanismista. Modafiniilia ei myöskään synny elimistössä amfetamiini- tai efedriinijohdoksista.

Modafiniili vaikuttaa aivoissa useassa eri kohdassa [7]. Sen luultavasti tärkein vireyttä lisäävä vaikutus kohdistuu väliaivojen pohjaan hypotalamukseen, jossa se aktivoi uni-valvetilan säätelyssä tärkeitä oreksiineja eli hypokretiinejä välittäjäaineinaan käyttäviä hermoratoja. Se myös aktivoi keskushermoston sympaattisia alfa-1-reseptoreja, lisää kiihottavien glutamiini- ja histamiinivälittäjäaineiden toimintaa sekä voimistaa serotoniinin vaikutuksia aivokuoressa. Lisäksi se vähentää inhibitoristen gamma-aminovoihappoa välittäjäaineenaan käyttävien hermosolujen toimintaa. Tarkkaa mekanismia, jolla modafiniili edistää valveillaoloa, ei kuitenkaan tunneta [1].

Toisin kuin amfetamiini, modafiniili ei kiihota keskushermoston dopamiinijärjestelmää.

Haittavaikutukset

Modafiniili voi aiheuttaa mielihyvää ja riippuvuutta, mutta selvästi vähemmän kuin amfetamiini. Se on hoidollisina annoksina hyvin siedetty, mutta sivuvaikutuksina voi esiintyä unettomuutta, ruokahalun heikentymistä, vatsakipua, pahoinvointia, päänsärkyä, näön hämärtymistä, hermostuneisuutta, ahdistuneisuutta, aggressiivisuutta, verenpaineen nousua ja sydänoireita [1, 2, 4, 7, 8].

Tunnettuja kauppanimiä (9/2019): Alertec, Modafinil Orion, Provigil, Modiodal. 

Timo Seppälä
lääketieteellinen johtaja
Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry (Nykyinen SUEK ry) 

Päivittänyt
Dopinglinkki

Lähteet

[1] Duodecim lääketietokanta. 2019. Modafiniili. Terveysportti

[2] Kumar. Approved and investigational uses of modafinil: an evidence-based review. Drugs. 2008; 68(13):1803-39.

[3] World Anti-Doping Agency. The World Anti-Doping Code, International Standard. Prohibited List, January 2019

[4] Battleday RM, Brem AK. Modafinil for cognitive neuroenhancement in healthy non-sleep-deprived subjects: A systematic review. Eur Neuropsychopharmacol. 2015;25(11):1865–81

[5] Wilms W, Woźniak-Karczewska M, Corvini PF, Chrzanowski Ł. Nootropic drugs. Methylphenidate, modafinil and piracetam – Population use trends, occurrence in the environment, ecotoxicity and removal methods – A review. Chemosphere. 2019; 233:771–785

[6] Kelley A, Webb C, Athy J, Ley S, Gaydos S. Cognition Enhancement by Modafinil: A meta-analysis. Aviation, Space, and Environmental Medicine. 2012;83(7):685–690

[7] Minzenberg, Carter. Modafinil: a review of neurochemical actions and effects on cognition. Neuropsychopharmacology. 20087; 33(7):1477-502

[8] Spiller, Borys, Griffith, Klein-Schwartz, Aleguas, Sollee, Anderson, Sawyer. Toxicity from modafinil ingestion. Clinical Toxicology (Philadelphia) 2009; 47(2):153-6

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon