Olet täällä

Tilastoitu dopingrikollisuus

Päivitetty 12.11.2019

Suurin osa dopingrikollisuudesta jää piiloon, eikä se tule koskaan viranomaisten tietoon. Dopingrikokset tulevat ilmi ennen muuta lainvalvontaviranomaisten oman toiminnan ansiosta. Tilastoidun dopingrikollisuuden määrään ja piirteisiin vaikuttaa merkittävällä tavalla poliisin ja tullin harjoittaman kontrollin intensiteetti.

Dopingaineita tuovat sekä yksittäiset ihmiset että hyvää ja nopeata rikoshyötyä tavoittelevat järjestäytyneet rikollisryhmät. Dopingaineiden salakuljetus on huumausainerikosten ohella hyvin huomionarvoinen osa järjestäytyneiden rikollisryhmien toimintaa.

Dopingaineita hankitaan Suomeen etenkin verkkokaupoista. Verkkokauppa on olennainen osa laitonta dopingkauppaa sekä kansainvälisesti että paikallisesti.  Dopingaineiden verkkokaupassa on mukana sekä yksittäisiä toimijoita että järjestäytynyttä rikollisuutta.

Poliisin tutkimat dopingrikokset paljastuvat yleensä muun rikostutkinnan tai liikennevalvonnan yhteydessä. Tullin tutkimista dopingrikoksista kolme neljästä paljastuu ulkomailta tulevasta posti- ja kuriiripostiliikenteessä, loput laiva-, juna- ja lentoliikenteessä, kotietsinnöillä tai muun tutkinnan yhteydessä. Suurin osa takavarikoista tehdään Helsinki-Vantaan lentokentän ulkomaanpostissa.

Dopingaineiden lähtö- ja lähetysmaat

Dopingaineita saapuu Suomeen niin Euroopasta kuin kaukaisimmista maista. Tilaava henkilö ei yleensä lainkaan tiedä, missä päin maailmaa aine on valmistettu ja pakattu. Yleisimmät lähtö- ja lähetysmaat vaihtelevat vuositasolla. Dopingaineita sisältäneiden posti- ja kuriirilähetysten yleisimmät lähtömaat vuoden 2018 aikana olivat Puola ja USA, joiden molempien osuus oli 18 prosenttia kaikista tapauksista. Seuraavaksi yleisimmät lähtömaat olivat Iso-Britannia (10 %) ja Unkari (9 %). Singaporesta saapui kahdeksan prosenttia lähetyksistä, ja yksittäisiä lähetyksiä saapui useasta eri lähtömaasta.

Suurin osa dopingrikoksista epäillyistä henkilöistä oli kansallisuudeltaan suomalaisia. Irakin, Venäjän ja Puolan kansalaiset olivat epäiltyinä muutamissa tapauksissa, ja muiden maiden kansalaisia oli epäiltyjen joukossa vain yksittäisissä dopingrikoksissa.

Lokakuussa 2018 takavarikoitiin Postitullissa kahdesta samalle vastaanottajalle osoitetusta postipaketista suuri määrä dopingaineita. Postipaketit oli lähetetty Bulgariasta, ja niiden yhteispaino oli 21 kiloa. Paketeista takavarikoitiin yhteensä 3 830 ampullia ja 1 850 tablettia anabolisia steroideja sekä testosteronia. Tämä määrä riittäisi yhteensä keskimäärin 269 käyttöjaksoon, ja sen arvo katukaupassa olisi noin 25 000 euroa. Lisäksi toisesta paketista takavarikoitiin 1 150 tablettia klenbuterolia, joka on reseptiä vaativa lääkevalmiste.

Muutokset dopingrikosten ja rikoksista epäiltyjen määrissä

Vuonna 2018 lainvalvontaviranomaisten tietoon tulleiden kaikkien dopingrikosten (lievät dopingrikokset, dopingrikokset ja törkeät dopingrikokset) kokonaismäärä pysyi lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Sen sijaan törkeiden dopingrikosten lukumäärä nousi hieman vuoteen 2017 verrattuna.

Muutamien viime vuosien jälkeen dopingrikosten määrä on merkittävästi lisääntynyt. Vuoden 2019 tammi-syyskuun aikana kirjattiin kaikkiaan jo yli 200 erimuotoista dopingrikosta. Huomattavaa kasvua on ollut erityisesti törkeissä dopingrikoksissa.

Dopingrikosten määrä laski vuodesta 2015 alkaen, mutta varsinkin törkeiden dopingrikosten määrä lisääntyi vuonna 2019.

Kuva Dopingrikokset 2015-8/2019. Lähde: PolStat, syyskuu 2019

Vuonna 2018 kaikista dopingrikoksista epäiltyjen yhteismäärä pysyi ennallaan vuoteen 2017 verrattuna, mutta törkeistä dopingrikoksista epäiltyjen eri henkilöiden määrä kasvoi hieman. Muutamaan viime vuoteen verrattuna vuoden 2019 tammi-syyskuun aikana kaikista dopingrikoksista epäiltyjen yhteismäärä on kasvanut huomattavasti.

Dopingrikoksista epäiltyjen määrä pysyi varsin tasaisena 2015-2018, mutta nousi vuonna 2019.

Kuva: Dopingrikoksista epäillyt henkilöt 2015-9/2019. Lähde: PolStat, syyskuu 2019

Dopingtakavarikoiden määrä 

Suosituimpien dopingaineiden takavarikkomääriin vaikuttavat ratkaisevasti suurimittaiseen salakuljetukseen kohdistuvien poliisin ja tulliviranomaisten tutkintaoperaatioiden tulokset. Tästä syystä aineiden takavarikkomäärät ovat vaihdelleet melko voimakkaasti vuosittain. Vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä Tullin tekemät erittäin suuret yksittäiset dopingtakavarikot nostivat koko vuoden takavarikkomäärät merkittävästi aikaisempien vuosien määriä suuremmiksi. Yhteensä vuoden 2018 aikana poliisi ja Tulli takavarikoivat peräti 590 870 tablettia/ampulllia dopingaineita.

Lainvalvontaviranomaisten dopingmäärien takavarikot ovat jatkaneet kasvuaan myös vuoden 2019 puolella. Tammi-kesäkuun 2019 aikana takavarikkoon päätyi peräti 326 300 tablettia/ampullia dopingaineita.

Poliisin ja Tullin takavarikoimien dopingaineiden määrässä oli piikki vuonna 2018.

Kuva: Poliisin ja Tullin takavarikot Dopingaineet/kpl (*tabletteina, kapseleina ja ampulleina).

Eniten takavarikoidut aineet

Valtaosa eli hieman yli 90 prosenttia takavarikoiduista dopingaineista on anabolisia steroideja. Suosittuja aineita ovat muun muassa metandienoni, nandroloni, metenololi, trenboloni, stanotsololi, oksandroloni ja oksimetoloni. Vuonna 2018 yksittäisistä aineista eniten takavarikoitiin stanotsololia, jonka osuus oli puolet kaikista takavarikoiduista anabolisista steroideista. Toiseksi eniten takavarikoitiin oksandrolonia, joka yhdessä stanotsololin kanssa muodosti yhteensä 80 prosenttia vuonna 2018 takavarikoiduista anabolisista steroideista.

Toinen perinteinen suuri aineryhmä on testosteronit johdoksineen. Vuonna 2018 testosteronin osuus takavarikoista oli kuitenkin hyvin pieni, ainoastaan noin kolme prosenttia kaikista takavarikoiduista dopingaineista. Testosteronia salakuljetetaan niin ampulli- kuin jauhemuodossa. Kaikki vuonna 2018 takavarikoitu testosteroni oli injektoitavassa muodossa, kun taas valtaosa takavarikoiduista anabolisista steroideista oli tablettimuodossa.

Lisäksi salakuljetetaan erilaisia kasvuhormoneja, antiestrogeeneja, stimulantteja sekä rasvanpoltto- ja nesteenpoistoaineita, joita käytetään erityisesti voimailulajien ja kehonrakentajien keskuudessa. Aineita hankitaan omaan käyttöön tai myytäväksi sisäpiireihin kuuluville kuntosaleilla. Laittomasti kaupattavien dopingaineiden laatu ja sisältö voi poiketa olennaisesti etiketissä luvatusta ja aineiden käyttö voi johtaa vakaviin elimistön vaurioihin.

Dopingaineiden tarkoituksena on parantaa fyysistä suorituskykyä tai kasvattaa lihasmassaa. Tästä syystä aineita käytetään urheilussa ja kehonrakennuksessa. Keskusrikospoliisin arvion mukaan omaan tai lähipiirin käyttöön tarkoitettuja pieniä hormonivalmiste-eriä tuodaan yleensä maahan postitse. Tulli on ilmaissut huolensa siitä, että valmisteet eivät välttämättä sisällä etiketin mukaisia aineita.

Heini Kainulainen
tutkija, OTT, kriminologian dosentti
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Päivittänyt

Jari Leskinen
erikoistutkija, VTT, dosentti
Keskusrikospoliisi

Kainulainen, Heini (2011): Huumausaine-, alkoholi- ja dopingrikokset. Teoksessa Rikollisuustilanne 2010. Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 258, 203-215.

PolStat, syyskuu 2019Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Sinä annoit 2 tähteä. Ääniä yhteensä 2576