Tilastoitu dopingrikollisuus

24.5.2021

Muutokset dopingrikosten ja rikoksista epäiltyjen määrissä

Viimeisten kahden vuoden aikana dopingrikosten määrät ovat merkittävästi lisääntyneet. Vuonna 2020 lainvalvontaviranomaisten tietoon tulleiden kaikkien dopingrikosten (lievät dopingrikokset, dopingrikokset ja törkeät dopingrikokset) kokonaismäärä kasvoi lähes 44 % vuoteen 2019 verrattuna. Törkeiden dopingrikosten määrä kasvoi vuonna 2020 lähes 15 % edelliseen vuoteen verrattuna. Törkeissä dopingainerikoksissa on kyse yleensä dopingaineiden maahantuonnista, välittämisestä ja kaupasta.

Lainvalvontaviranomaisten tietoon tulleiden dopingrikosten kokonaismäärä on vaihdellut 281 ja 542 välillä vuosina 2016-2020. Törkeiden dopingrikosten kohdalla haitari on ollut 18-77 tapausta vuodessa, joista 77 vuonna 2020.

Kuva: Dopingrikokset 2016-2020. Lähde: PolStat/Poliisi, toukokuu 2020.

Vuonna 2020 kaikista dopingrikoksista epäiltyjen yhteismäärä kasvoi 62 % vuoteen 2019 verrattuna. Vuonna 2020 törkeistä dopingrikoksista epäiltyjen eri henkilöiden määrä kasvoi erittäin paljon, jopa yli 156 % vuoteen 2019 verrattuna. Osa kaikkien dopingainerikosten ja niistä epäiltyjen lukumääräisestä noususta selittyy vuoden 2019 alkupuolella aloitetusta ja yhä jatkuvalla suomalaiseen Silkkitie-verkkokauppaan kohdistuvalla suurimittaisella poliisin ja Tullin tutkinnalla, jonka rikosilmoituksia kirjattiin runsaasti vielä myös vuoden 2020 puolella.

Kevättalvella 2019 toteutettiin poikkeuksellisen merkittävä kansainvälinen operaatio, jonka seurauksena Tulli takavarikoi Silkkitie-palvelimen Ranskassa. Silkkitie-verkkokaupassa oli käyty vuodesta 2013 kevättalveen 2019 saakka pääasiassa huumausaine- mutta myös dopingainekauppaa anonyymisti nimimerkkien avulla ja maksuvälineenä käytettiin bitcoin-virtuaalivaluuttaa. Palvelimelta saatujen tietojen perusteella Suomessa käynnistettiin Tullin ja poliisin historiallisen suuri yhteistutkinta, joka kohdistui Silkkitien suomalaisiin ostajiin ja myyjiin. Operaation aikana on kirjattu lähes 300 rikosilmoitusta dopingrikoksista ja tärkeistä dopingrikoksista.
 

Dopingrikoksista epäiltyjen määrä on noussut vuosittain vuodesta 2016 alkaen, ollen suurimmillaan 535 henkilöä vuonna 2020.

Kuva: Dopingrikoksista epäillyt henkilöt 2016-2020. Lähde: PolStat/Poliisi, toukokuu 2020. * Yksi henkilö voi olla epäiltynä useammasta eri dopingainerikoksesta. 

Dopingtakavarikoiden määrä 

Suosituimpien dopingaineiden takavarikkomääriin vaikuttavat ratkaisevasti suurimittaisimpaan salakuljetukseen kohdistuvien poliisin ja tulliviranomaisten tutkintaoperaatioiden tulokset. Tästä syystä dopingaineiden takavarikkomäärät ovat vaihdelleet melko voimakkaasti vuosittain. Vaikka lainvalvontaviranomaiset paljastivat vuonna 2020 edellisvuotta enemmän dopingrikoksia ja erityisesti törkeitä dopingrikoksia, takavarikoitujen dopingaineiden määrä pieneni kuitenkin reilusti edellisvuodesta

Poliisin ja Tullin takavarikoimien dopingaineiden määrässä oli yli puolen miljoonan takavarikon piikki vuonna 2018.

Kuva: Poliisin ja Tullin takavarikot Dopingaineet/kpl (*tabletteina, kapseleina ja ampulleina). Tullilaboratoriossa tutkitaan pääsääntöisesti myös poliisin KRP:n rikostekniseen laboratorioon lähettämät dopingnäytteet.

Eniten takavarikoidut aineet

Vuonna 2020 yksittäisistä dopingaineista eniten takavarikoitiin dehydroepiandrosteronia (DHEA), testosteronia ja anabolisia steroideja. Viimeisen vuosikymmenen aikana valtaosa takavarikoiduista dopingaineista on ollut anabolisia steroideja. Suosittuja aineita ovat olleet muun muassa metandienoni, nandroloni, metenololi, trenboloni, stanotsololi, oksandroloni ja oksimetoloni.
Toinen perinteinen suuri aineryhmä on testosteronit johdoksineen. Testosteronia salakuljetetaan niin ampulli- kuin jauhemuodossa.

Näiden lisäksi salakuljetetaan erilaisia kasvuhormoneja, antiestrogeeneja, stimulantteja sekä rasvanpoltto- ja nesteenpoistoaineita, joita käytetään erityisesti voimailulajien ja kehonrakentajien keskuudessa. Aineita hankitaan omaan käyttöön tai myytäväksi sisäpiireihin kuuluville kuntosaleilla. Laittomasti kaupattavien dopingaineiden laatu ja sisältö voi poiketa olennaisesti etiketissä luvatusta ja aineiden käyttö voi johtaa vakaviin elimistön vaurioihin.

Dopingaineiden tarkoituksena on parantaa fyysistä suorituskykyä tai kasvattaa lihasmassaa. Tästä syystä aineita käytetään urheilussa ja kehonrakennuksessa. Keskusrikospoliisin arvion mukaan omaan tai lähipiirin käyttöön tarkoitettuja pieniä hormonivalmiste-eriä tuodaan yleensä maahan postitse.

 

Jari Leskinen
erikoistutkija, VTT, dosentti
Keskusrikospoliisi

Keskusrikospoliisin dopingainerikollisuutta koskevat julkaisemattomat tilannekatsaukset.

PolStat/Poliisi, toukokuu 2020Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä yhteensä 3167