Lahjoita
Textstorlek Font size smaller Font size normal Font size bigger

Statistikförd dopingbrottslighet

Uppdaterat 7.6.2021

Ändringar i antalen dopningsbrott och brottsmisstankar

Under senaste två år har antalet dopningsbrott ökat märkvärt. Det totala antalet dopningsbrott som de brottsbekämpande myndigheterna fick vetskap om år 2020 (lindriga dopningsbrott, dopningsbrott och grova dopningsbrott) ökade med nästan 44 % jämfört med år 2019. Antalet grova dopningsbrott ökade år 2020 nästan 15 % jämfört med föregående år. I grova dopningsbrott är det vanligtvis frågan om import, förmedling och handel av dopningsmedel.

År 2020 ökade antalet misstänkta dopningsbrott med 62 % jämfört med år 2019. År 2020 ökade antalet personer som misstänks för grova dopningsbrott synnerligen mycket, till och med 156 % jämfört med år 2019. En orsak till att antalet dopningsbrott och misstänkta dopningsbrott har ökat är den stora utredningen som genomfördes av polisen och Tullen mot den finländska webbutiken Silkkitie, som grundades 2019 och ännu är aktiv, vars polisanmälningar antecknades rikligt ännu år 2020.

På vårvintern 2019 genomfördes en exceptionellt betydande internationell operation som ledde till att Tullen beslagtog Silkkitie-servern i Frankrike. Mellan 2013 och vårvintern 2019 hade handel i webbutiken Silkkitie huvudsakligen gjorts med narkotika, men även dopningsmedel anonymt bakom pseudonymer och som betalningsmedel användes den virtuella valutan Bitcoin. Utifrån informationen från servern inleddes en historiskt stor gemensam utredning mellan Tullen och polisen som riktades mot finländska köpare och försäljare i Silkkitie. Under operationen har man antecknat nästan 300 polisanmälningar om dopningsbrott och grova dopningsbrott.

Antalet dopningsbeslag 

Resultaten av polisens och tullmyndigheternas utredningsoperationer som riktades mot den storskaligaste smugglingen påverkade väsentligt beslagtagningsmängderna av de populäraste dopningsmedlen. På grund av detta har mängden beslag varierat relativt kraftigt årligen. Fastän de brottsbekämpande myndigheterna år 2020 avslöjade fler dopningsbrott än året innan, särskilt grova dopningsbrott, minskade mängden beslagtagna dopningsmedel rejält från året innan.

Antalet beslagtagningar 2014-2020 (Polis och Tullen)

Tabell: Polisens och Tullens beslagtagningar: Dopningsmedel/st. (*som tabletter, kapslar och ampuller). I Tullens laboratorium undersöks huvudsakligen även dopningsprov som polisen skickat till CKP:s kriminaltekniska laboratorium

Mest beslagtagna medlen

År 2020 omfattade största delen av beslagtagna dopningsmedel dehydroepiandrosteron (DHEA), testosteron och anabola steroider. Under senaste tio år har största delen av beslagtagna dopningsmedel varit anabola steroider. Populära medel har alltid varit bland annat metandienon, nandrolon, metenolon, trenbolon, stanozolol, oxandrolon och oximetolon. 

En annan traditionell stor grupp är testosteron med sina derivat. Testosteron smugglas både i ampull- och pulverform. 

Utanpå dessa smugglas olika tillväxthormon, antiestrogen, stimulantia samt fettförbrännings- och dehydreringsmedel, som används särskilt inom kraftsporter och kroppsbygge. Medel skaffas för eget bruk eller försäljning i gym som hör till den inre kretsen. Kvaliteten och innehållet av dopningsmedel som säljs olagligt kan avvika väsentligt från det som lovas på etiketten och användningen av medlen kan leda till allvarliga kroppsskador.

Dopningsmedel används för att förbättra den fysiska prestationsförmågan eller öka på muskelmassan. På grund av detta används medlen i idrott och kroppsbygge. Enligt Centralkriminalpolisens bedömning anskaffas små hormonpreparatparti för eget eller den nära kretsens bruk vanligtvis per post. 

Jari Leskinen

specialforskare, PD, docent

Centralkriminalpolisen

Källor

Centralkriminalpolisens lägesrapporter om dopningsbrottslighet som inte publicerats.

PolStat/Polisen, maj 2020.