Lahjoita
Textstorlek Font size smaller Font size normal Font size bigger

Modafinil

Uppdaterad 19.9.2019

Medicinsk användning

Modafinil är ett stimulerande medel, dvs. ett medel som piggar upp och stimulerar livsfunktionerna. Det är utvecklat i slutet av 1980-talet för behandling av narkolepsi, som innebär plötsligt sömntillstånd dagtid. Cirka 0,02–0,03 procent av befolkningen har narkolepsi. Modafinil är i Finland ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla narkolepsi hos vuxna. Den rekommenderade startdosen är 200 mg/dygn. Engångsdoserna bör vara högst 400 mg [1].

Modafinil används, utöver för narkolepsi, även för andra tillstånd som innebär sömnighet under dagtid. Det används även sporadiskt för behandling av minnes- och uppmärksamhetsstörningar, Alzheimers sjukdom och depression [2].

Användning som dopingmedel

Modafinil står med på internationella antidopingbyrån WADA:s lista över förbjudna medel och är klassat som ett uppiggande medel [3]. Dess effekter på prestationsförmågan har bara undersökts i liten mängd, men på basen av de verkningar ämnet uppvisar antas det förbättra uthålligheten och explosiviteten. Man vet att modafinil använts i samband med kroppsbyggnad p.g.a. dess aptitminskande effekt, för att minska mängden fettvävnad.

Modafinil används också för att förbättra den kognitiva prestationsförmågan, dvs. som så kallad hjärndoping. Vid undersökning av friska personer som inte har sömnbrist har man konstaterat att det har en positiv effekt på bland annat uppmärksamheten, inlärningen och minnet [4]. Man har också noterat att studerande och skiftarbetare använder modafinil eller andra liknande medel [5]. Den amerikanska armén har också undersökt modafinil som potentiell förbättrare av prestationsförmågan [6].

Egenskaper och funktionsmekanism

Modafinilets verkningsmekanism avviker från verkningsmekanismerna hos stimulerande medel av typ amfetamin och efedrin. Modafinil bildas inte heller i kroppen av amfetamin- eller efedrinderivat.

Modafinil verkar på flera olika ställen i hjärnan [7]. Dess sannolikt viktigaste vakenhetshöjandeeffekt är på mellanhjärnans botten i hypotalamus, där det aktiverar de för reglering av sömn-vakenhetstillstånd viktiga nervbanor som använder orexiner, eller hypokretiner, som transmittorämnen.

Det aktiverar också de sympatiska alfa-1-receptorerna i centrala nervsystemet, ökar verksamheten hos de stimulerande glutamin- och histamintransmittorämnena samt förstärker effekten av serotonin i hjärnbarken. Det minskar även verksamheten hos inhibitoriska nervceller som använder gamma-aminosmörsyra som transmittorämne. Den exakta mekanismen med vilken modafinil främjar vakenheten är dock inte känd [1].

Till skillnad från amfetamin stimulerar modafinil inte det centrala nervsystemets dopaminsystem.

Biverkningar

Modafinil kan ge välbehagskänsla och beroende, men i betydligt minde utsträckning är vad som är fallet för amfetamin. Det tolereras väl i terapeutiska doser, men biverkningar i form av sömnlöshet, nedsatt aptit, magont, illamående, huvudvärk, synnedsättning, nervositet, ångest, aggressivitet, blodtrycksstegring och hjärtsymtom, kan uppträda [1, 2, 4, 7, 8].

Kända handelsnamn (9/2019): Alertec, Modafinil Orion, Provigil, Modiodal.

Timo Seppälä
chefsläkare
Finlands Antidopingkommitté ADK rf (nuvarande SUEK ry)

Uppdaterad av
Dopinglinkki

Källor

[1] Duodecim läkemedelsdatabas. 2019. Modafinil. Terveysportti

[2] Kumar. Approved and investigational uses of modafinil: an evidence-based review. Drugs. 2008; 68(13):1803-39.

[3] World Anti-Doping Agency. The World Anti-Doping Code, International Standard. Prohibited List, January 2019

[4] Battleday RM, Brem AK. Modafinil for cognitive neuroenhancement in healthy non-sleep-deprived subjects: A systematic review. Eur Neuropsychopharmacol. 2015;25(11):1865–81

[5] Wilms W, Woźniak-Karczewska M, Corvini PF, Chrzanowski Ł. Nootropic drugs. Methylphenidate, modafinil and piracetam – Population use trends, occurrence in the environment, ecotoxicity and removal methods – A review. Chemosphere. 2019; 233:771–785

[6] Kelley A, Webb C, Athy J, Ley S, Gaydos S. Cognition Enhancement by Modafinil: A meta-analysis. Aviation, Space, and Environmental Medicine. 2012;83(7):685–690

[7] Minzenberg, Carter. Modafinil: a review of neurochemical actions and effects on cognition. Neuropsychopharmacology. 20087; 33(7):1477-502

[8] Spiller, Borys, Griffith, Klein-Schwartz, Aleguas, Sollee, Anderson, Sawyer. Toxicity from modafinil ingestion. Clinical Toxicology (Philadelphia) 2009; 47(2):153-6