Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

page

Nuorten anabolisten steroidien käyttö liittyy riskikäyttäytymiseen ja päihteidenkäyttöön

4.7.2018 Sandvik ja kumppanit tutkivat nuorten norjalaisten (13-18 -vuotiaiden) anabolis-androgeenisten steroidien (AAS) käytön esiintyvyyttä sekä eri urheilulajien ja riskikäyttäytymisen korrelaatioita…

page

Uutta tietoa anabolisten steroidien yhteydestä sydänperäisiin äkkikuolemiin

13.8.2018 Tutkimustiivistelmä. Tiivistelmän lopusta löydät linkin alkuperäiseen artikkeliin. Kirjallisuudessa on raportoitu kuolemaan johtaneita sydäninfarkteja, joiden taustalla on ollut pitkäaikaista anabolis-androgeenisten steroidien…

page

Anabolisten steroidien aiheuttamat muutokset sydän-, munuais- ja kiveskudoksissa voivat olla pysyviä

7.9.2018 Kahalin ja Allemin (2018) tuore tutkimus lisää tietoa anabolisten steroidien aiheuttamien histopatologisten muutosten palautuvuudesta sydän-, munuais- ja kiveskudoksissa. Tutkijat…

page

Anabolisten steroidien käyttäjillä kolminkertainen riski kuolla ennenaikaisesti

26.11.2018 Tutkimustiivistelmä. Tiivistelmän lopusta löydät linkin alkuperäiseen artikkeliin. Anabolis-androgeenisten steroidien (AAS) haitat ovat hyvin tiedossa. Tutkittu tieto on kuitenkin saatu…

page

Anaboliset steroidit ja riippuvuus: käyttäjän tarina

13.2.2019 Anabolisten steroidien käyttöön liittyy riippuvuusriski. Arvioiden mukaan kolmannes anabolisten steroidien käyttäjistä kokee riippuvuutta steroideista. Steroidiriippuvuuteen voi johtaa kehonkuvahäiriö, kuten…

page

Anabolis-androgeenisten steroidien vaikutus tromboosiriskiin, hyytymiseen ja fibrinolyysiin

27.3.2019 Anabolis-androgeenisten steroidien käytön on jo pitkään ajateltu lisäävän tromboosin riskiä. Tromboosilla tarkoitetaan verisuonitukosta hyytymän seurauksena. Vuodesta 1988 asti on…

page

Steroidiriippuvuus on yhteydessä aivojen rakenteiden muutoksiin sekä heikentyneeseen kykyyn tunnistaa tunteita

11.4.2019 Tutkimustiivistelmä. Tiivistelmän lopusta löydät linkin alkuperäiseen artikkeliin. Noin 30 %:lle anabolis-androgeenisten steroidien (AAS) käyttäjistä syntyy riippuvuus, jolloin käyttöä jatketaan…

page

Anabolisten steroidien käyttäjien saama terveystieto

14.5.2020 Anabolis-androgeenisia steroideja (myöh. anaboliset steroidit) käytetään kasvattamaan lihasmassaa ja parantamaan fyysistä olemusta, mutta usein käyttäjille voi aiheutua fyysisiä ja…

page

Naiset anabolisten steroidien käyttäjinä

11.8.2020 Tutkimustiivistelmä. Tiivistelmän lopusta löydät linkin alkuperäiseen artikkeliin. Miehisten ominaisuuksien kehittyminen on yksi anabolis-androgeenisten steroidien (myöh. anaboliset steroidit) käytön haittavaikutuksista…

page

DNP – ei vain miehille

27.10.2020 Tutkimustiivistelmä. Tiivistelmän lopusta löydät linkin alkuperäiseen artikkeliin. Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin naisten kokemuksia dinitrofenolin (DNP) käytöstä. Aihetta on tutkittu vähän,…

loading