Lahjoita
Textstorlek Font size smaller Font size normal Font size bigger

Selektiv östrogenreceptormodulator (SERM)

7.8.2019

Selektiva östrogenreceptormodulatorer (SERM) är kemiska föreningar som påminner om östrogener men som inte är steroider. De kan däremot bindas till östrogenreceptorer [1].

SERM:er kan beroende på målvävnaden fungera som östrogenagonist eller östrogenantagonist. De kan fungera som ett östrogen i en vävnad och som ett antiöstrogen i en annan [2]. SERM:er kan orsaka t.ex. östrogeneffekter på skelettet och hjärt- och kärlsystemet, men förhindra östrogeneffekter på livmodern och brösten [3]. SERM:er skiljer sig alltså från östrogener som bara kan fungera som agonister och från antiöstrogener som bara fungerar som antagonister [1].

SERM:er kan delas in kemikaliskt i fem grupper: trifenyletylener (bl.a. tamoxifen och klomifen), benzotiofener, tetrahydronaftalener, indoler och benzopyraner [3]. Klomifen och tamoxifen klassas enligt statsrådets förordning som dopingmedel [4].

Medicinsk användning och verkningsmekanism

Östrogenbehandling av kvinnligt klimakterium orsakar ofta flera biverkningar och nackdelarna kan vara större än fördelarna. SERM:er tros ge de flesta av östrogenets fördelar med färre nackdelar [1]. Förutom vid behandling av kvinnligt klimakterium används SERM:er också vid behandling av bröstcancer och osteoporos samt fertilitetsproblem hos män [2]. 

Klomifen används vid behandling av äggstocksrelaterade barnlöshet, men också hos män för att förstärka testiklarnas funktion [3]. Klomifen förhindrar det negativa återkopplingssystemet mot hypotalamus och hypofysen hos män. Det leder till ökad utsöndring av luteiniserande hormon (LH) och follikelstimulerande hormon (FSH) i hypofysen. LH och FSH ökar produktionen av testosteron och spermier. Vid behandling av låg testosteronnivå kan klomifen vara till nytta då mannen har låg testosteronnivå men normal testosteron/estradiol-proportion (T/E ratio) [5].

Tamoxifen används i regel vid behandling av östrogenberoende cancerformer [3].

Ändamål som dopingmedel

Testosteron och en del anabola androgena steroider kan metaboliseras till östrogen och andra östrogenagonister. Män som använder stora mängder anabola androgena steroider kan ha lika mycket östrogen i blodet som kvinnor i fertil ålder. Det kan leda till bland annat kvinnliga drag, som ökad brösttillväxt hos män, dvs. gynekomasti, och låga gonadotropin- och testosteronhalter [6, 7, 8].

Genom att använda SERM:er försöker man förhindra eller minska gynekomasti och höja kroppens testosteronhalter. Tamoxifen och klomifen är de vanligaste SERM:erna som används av män för dessa ändamål. Klomifen används ofta efter cykler med anabola androgena steroider  för att förhindra östrogenets negativa återkoppling på produktionen av gonadotropiner (LH och FSH). Tamoxifen används mer för egenvård av gynekomasti än för behandling av sänka testosteronvärden[6, 7].

Eftersom testosteronproduktionsmekanismerna ser annorlunda ur för kvinnor än för män orsakar tamoxifen och klomifen ingen ökning av testosteronhalterna hos kvinnor [9].

Biverkningar

Biverkningarna av tamoxifen hos män kan vara bland annat nedsatt libido, impotens, värmevallningar, humörsvängningar, viktuppgång och trötthet. Tamoxifen ökar också risken för ventrombos [10]. Vid medicinering med tamoxifen rekommenderas det att regelbundet kontrollera blodvärdena, serumets kalciumhalt och leverns funktionsvärden [11].

Klomifen är ett ganska väl tolererat och säkert läkemedel. De vanligaste biverkningarna är besvär i matsmältningskanalen, yrsel, håravfall, gynekomasti och viktuppgång. Det finns även en liten risk för synstörningar, men de försvinner ofta när man slutar använda medicinen. Stora läkemedelsdoser har visat sig försvaga sädesvätskan något [5, 12].

SERM:er ökar dessutom risken för ventrombos lika mycket som östrogener [3].

Kända handelsnamn (8/2019): TADEX, TAMOFEN, CLOMIFEN

Joni Askola

Magister i hälsovetenskaper, Dopinglinkki

Källor
[1] Riggs L, Hartmann L. Selective estrogen-receptor modulators – Mechanisms of action and application to clinical practice. N Engl J Med. 2003; 384:618–629
[2] An KC. Selective estrogen receptor modulator. Asian Spine J. 2016;10(4):787–791
[3] Tuppurainen M. 2018. Valikoivat estrogeenireseptorin muuntelijat ja selektiiviset progesteronireseptorin muuntelijat. Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Duodecim lääketietokanta. Terveysportti
[4] Kainulainen H. 2011. Rangaistuskäytäntö dopingrikoksissa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 110
[5] Ring J, Lwin A, Köhler T. Current medical management of endocrine-related male infertility. Asian J Androl. 2016: 18(3):357–363
[6] Jordan VC. Tamoxifen: Catalyst for the Change to Targeted Therapy. Eur J Cancer. 2008;44(1):30–38
[7] Karavolos S, Reynolds M, Panagiotopoulou N, McEleny K, Scally M, Quinton R. Male Central Hypogonadism Secondary to Exogenous Androgens: A Review of the Drugs and Protocols Highlighted by the Online Community of Users for Prevention and/or Mitigation of Adverse Effects. Clin Endocrinol. 2015;82(5):624–32
[8] Nieschlag E, Vorona E. Mechanisms in Endocrinology: Medical Consequences of Doping With Anabolic Androgenic Steroids: Effects on Reproductive Functions. Eur J Endocrinol. 2015;173(2): R47–58
[9] Mazzarino M, Braganò M, de la Torre X, Molainoini F, Botrè F. Relevance of the oestrogen receptor modulators tamoxifen, toremifene and clomiphene in doping field: Endogenous steroids urinary profile after multiple oral doses. Steroids. 2011; 76(12):1400–1406
[10] Mattson J, Vehman L. Miehen rintasyöpä. Duodecim. 2016;132(7):627–31
[11] Duodecim lääketietokanta. 2019. TAMOFEN 20 mg tabl. Terveysportti
[12] Wheeler K, Sharma D, Kavoussi P, Smith R, Costabile R. Clomiphene citrate for the treatment of hypogonadism. Sex Med Rev. 2019;7(2):272–276