Dehydroepiandrosteroni (DHEA)

Dehydroepiandrosteroni (DHEA)

19.6.2019

Ihmisen lisämunuaiset tuottavat suuria määriä dehydroepiandrosteronia (DHEA) ja sen sulfaattia (DHEAS), mutta tuotantoa tapahtuu myös aivoissa ja sukupuolirauhasissa. DHEA:n on arvioitu muodostavan 30–50 % miesten ja jopa 75 % premenopausaalisten naisten kokonaisandrogeenimäärästä. DHEA on ihmisessä runsaiten esiintyvä steroidihormoni, mutta sen pitoisuudet vähenevät iän myötä, ja tästä ilmiöstä puhutaankin ”adrenopaussina”. DHEA-pitoisuudet ovat hyvin yksilöllisiä, ja esimerkiksi perimällä on suuri vaikutus pitoisuuksiin. DHEA ja DHEAS ovat testosteronin ja estradiolin esiasteita. Aikuisilla miehillä 30–50 % kokonaisandrogeenimäärästä onkin DHEA/S:n johtamaa. DHEA/S on kuitenkin melko heikko androgeeni, mutta se voi muuntua perifeerisesti androstenoniksi, testosteroniksi ja dihydrotestosteroniksi (DHT) [1, 2, 3, 4].

Käyttö

DHEA:n dopingkäyttö liittyy usein sen testosteronia lisäävään vaikutukseen ja se luokitellaan anaboliseksi aineeksi. Testosteronia lisäävä ja suorituskykyä parantava vaikutus on kuitenkin käytännössä melko pieni. Tutkimukset DHEA:n tehosta ovat osittain ristiriitaisia eikä sen tehoa voi kokonaan kiistää, mutta suurta ergogeenistä apua DHEA:sta tuskin saavat edes keski-ikäiset urheilijat [5]. DHEA:ta käytetään usein menestyksellisesti naisten vaihdevuosien hoitoon. Lisäksi epidemiologiset tutkimukset ovat yhdistäneet matalat DHEA-arvot muun muassa iskemiseen sydäntautiin, ateroskleroosiin, osteoporoosiin ja seksuaalisiin häiriöihin [1, 4]. DHEA on myös neuroaktiivinen hormoni ja yhdessä muiden hormonien ja välittäjäaineiden kanssa se vaikuttaa mielialaan, tunteisiin ja käytökseen. DHEA:ta on käytetty muun muassa masennuksen hoidossa ja sillä voi olla vaikutuksia myös immuniteettiin ja eteneviin aivosairauksiin [4].

DHEA lisäravinteena

DHEA-tasot alkavat usein laskea noin 30 ikävuoden jälkeen ja laskua tapahtuu noin 25 % vuosikymmenessä [3]. Tämän takia DHEA-lisäravinteita onkin alettu kutsua markkinointimielessä ”nuoruushormoniksi”, ”nuoruuden lähteeksi” ja ”vastalääkkeeksi ikääntymiselle”. On hyvä muistaa, että toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, DHEA ei ole Suomessa ravintolisä. DHEA:n lisäravinnestatus on Yhdysvalloissa edelleen kiistan aiheena, vaikka sitä on tutkittu jo vuosikymmeniä. Suurimpina syinä ovat DHEA:n terveyshyötyjen selkeä osoittaminen sekä sen mahdolliset haittavaikutukset [6]. DHEA on luokiteltu Suomen rikoslaissa dopingaineeksi ja se kuuluu luokkaan synteettiset anaboliset steroidit ja niiden johdannaiset [7]. DHEA:ta on saatavilla Suomessa ainoastaan ex tempore -lääkevalmisteena, eli se on apteekissa tilauksesta valmistettava itsehoito- tai reseptilääkevalmiste. Käyttöaiheina ovat muun muassa ikääntyneiden mielialan ja muistin virkistys. Annostus on lääkärin ohjeen mukainen [8].

Haittavaikutukset

DHEA:han liitettyjä haittavaikutuksia ovat muun muassa akne, sikiön virilisaatio sekä mahdolliset hormoniriippuvaiset syövät, kuten rintasyöpä [6]. DHEA on oletettavasti melko turvallinen, kunhan päivittäisen annokset pysyvät maltillisina (<75 mg/vrk). Pitkäaikaiskäytön turvallisuudesta ei kuitenkaan tiedetä vielä tarpeeksi [9, 10].

Joni Askola

TtM, Dopinglinkki 

[1] Baulieu EE, Thomas G, Legrain S, Lahlou N, Roger M, Debuire B, Faucounau V, Girard L, Hervy MP, Latour F, Leaud MC, Mokrane A, Pitti-Ferrandi H, Trivalle C, de Lacharrière O, Nouveau S, Rakoto-Arison B, Souberbielle JC, Raison J, Le Bouc Y, Raynaud A, Girerd X, Forette F. Dehydroepiandrosterone (DHEA), DHEA Sulfate and Aging: Contribution of the DHEAge Study to a sociobiomedical issue. Proc Natl Acad Sci USA. 2000; 97(8):4279–84

[2] Legrain S, Girard L. Pharmacology and therapeutic effects of dehydroepiandrosterone in older subjects. Drugs Aging. 2003;20(13):949–67

[3] Shelby M, Crouch D, Black D, Robert T, Heltsley R. Screening indicators of dehydroepiandrosterone, androstenedione, and dihydrotestosterone use: a literature review. J Anal Toxicology. 2011;35(9):638–55

[4] Stárka L, Duškova M, Hill M. Dehydroepiandrosterone: a neuroactive steroid. J Steroid Biochem Mol Biol. 2015; 145:254–60

[5] Collomp K, Buisson C, Lasne F, Collomp R. DHEA, physical exercise and doping. J Steroid Biochem Mol Biol. 2015; 145:206–12

[6] Klinge CM, Clark BJ, Prough RA. Dehydroepiandrosterone research: past, current, and future. Vitam Horm. 2018; 108:1–28

[7] Rikoslaki. 400/2002. 44 luvun 16 §:n 1 momentissa tarkoitetut dopingaineet. Ajantasainen lainsäädäntö. Valtion säädöstietopankki. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020705

[8] Duodecim lääketietokanta. 2016. Dehydroepiandrosteroni (DHEA) 25 mg tabletti. Terveysportti.

[9] Evans J, Malouf R, Huppert F, Niekerk J. Dehydroepiandrosterone (DHEA) supplementation for cognitive function in healthy elderly people. Cochrane Database Syst Rev. 2006;(4):CD006221

[10] Lin L, Tsui K, Wang P. Clinical application of dehydroepiandrosterone in reproduction: a review of the evidence. J Chin Med Assoc. 2015;78(8):446–53Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä yhteensä 1574