Lahjoita
Textstorlek Font size smaller Font size normal Font size bigger

Dehydroepiandrosteron (DHEA)

19.6.2019

Människans binjurar producerar stora mängder dehydroepiandrosteron (DHEA) och dess sulfat (DHEAS), men produktion sker också i hjärnan och i könskörtlarna. DHEA tros utgöra 30–50 % av den totala androgenmängden hos män och hela 75 % hos premenopausala kvinnor. DHEA är det rikligast förekommande steroidhormonet hos människan, men dess halter minskar med åldern. Detta fenomen kallas därför ”adrenopaus”. DHEA-halterna är mycket individuella och t.ex. genotypen har stor inverkan på halterna. DHEA och DHEAS är förstadier till testosteron och estradiol. Hos vuxna män härleds 30–50 % av den totala androgenmängden av DHEAS. DHEAS är däremot ett ganska svagt androgen, men det kan omvandlas till perifert androstenon, testosteron och dihydrotestosteron (DHT) [1, 2, 3, 4].

Användning

Dopinganvändning av DHEA är ofta kopplat till dess testosteronökande effekt och det klassas som ett anabolt medel. Den testosteronökande och prestationsförbättrande effekten är dock rätt liten i praktiken. Studier av DHEA:ts effekt är delvis motstridiga och dess effekt kan inte förnekas helt, men någon större ergogen hjälp av DHEA har knappast ens medelålders idrottare [5].

DHEA används ofta framgångsrikt för behandling av kvinnligt klimakterium. Epidemiologiska studier har dessutom förenat låga DHEA-värden med bland annat ischemisk hjärtsjukdom, ateroskleros, osteoporos och sexuella störningar [1, 4]. DHEA är också ett neuroaktivt hormon och tillsammans med andra hormoner och transmittorämnen påverkar det humöret, känslorna och beteendet. DHEA har använts bland annat vid behandling av depression och kan även ha effekt på immunitet och framskridna hjärnsjukdomar [4].

DHEA som näringstillskott

DHEA-nivåerna börjar ofta sjunka efter cirka 30 års ålder och sjunker med cirka 25 % per årtionde [3]. Därför har man i marknadsföringssyfte börjat kalla DHEA-näringstillskott för ”ungdomshormonet”, ”ungdomens källa” och ”motgift mot åldrande”. Det är bra att komma ihåg att DHEA inte är ett näringstillskott i Finland, till skillnad mot t.ex. i USA. I USA tvistas det fortfarande om DHEA:s status som näringstillskott, trots att det har studerats i årtionden. De största skälen är de tydliga tecknen på DHEA:s hälsofördelar och dess eventuella biverkningar [6]. I den finska strafflagen klassas DHEA som dopingmedel och det hör till gruppen syntetiska anabola steroider och derivat av dem [7]. I Finland är DHEA endast tillgängligt som ex tempore-preparat, dvs. det är ett egenvårds- eller receptbelagt läkemedelspreparat som tillverkas på beställning i apoteket. Indikationerna är bland annat stimulering av humöret och minnet hos äldre. Dosen fastställs av en läkare [8].

Biverkningar

Biverkningarna vid användning av DHEA är bland annat acne, virilisering av foster samt eventuella hormonberoende cancerformer, som bröstcancer [6]. DHEA är troligen ganska säkert, så länge de dagliga doserna är måttliga (<75 mg/dygn). Däremot vet man ännu inte tillräckligt mycket om den långsiktiga säkerheten [9, 10].

Joni Askola

Magister i hälsovetenskaper (idrottsmedicin), Dopinglinkki

Källor

[1] Baulieu EE, Thomas G, Legrain S, Lahlou N, Roger M, Debuire B, Faucounau V, Girard L, Hervy MP, Latour F, Leaud MC, Mokrane A, Pitti-Ferrandi H, Trivalle C, de Lacharrière O, Nouveau S, Rakoto-Arison B, Souberbielle JC, Raison J, Le Bouc Y, Raynaud A, Girerd X, Forette F. Dehydroepiandrosterone (DHEA), DHEA Sulfate and Aging: Contribution of the DHEAge Study to a sociobiomedical issue. Proc Natl Acad Sci USA. 2000; 97(8):4279–84

[2] Legrain S, Girard L. Pharmacology and therapeutic effects of dehydroepiandrosterone in older subjects. Drugs Aging. 2003;20(13):949–67

[3] Shelby M, Crouch D, Black D, Robert T, Heltsley R. Screening indicators of dehydroepiandrosterone, androstenedione, and dihydrotestosterone use: a literature review. J Anal Toxicology. 2011;35(9):638–55

[4] Stárka L, Duškova M, Hill M. Dehydroepiandrosterone: a neuroactive steroid. J Steroid Biochem Mol Biol. 2015; 145:254–60

[5] Collomp K, Buisson C, Lasne F, Collomp R. DHEA, physical exercise and doping. J Steroid Biochem Mol Biol. 2015; 145:206–12

[6] Klinge CM, Clark BJ, Prough RA. Dehydroepiandrosterone research: past, current, and future. Vitam Horm. 2018; 108:1–28

[7] Rikoslaki. 400/2002. 44 luvun 16 §:n 1 momentissa tarkoitetut dopingaineet. Ajantasainen lainsäädäntö. Valtion säädöstietopankki. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020705(link is external)

[8] Duodecim lääketietokanta. 2016. Dehydroepiandrosteroni (DHEA) 25 mg tabletti. Terveysportti.

[9] Evans J, Malouf R, Huppert F, Niekerk J. Dehydroepiandrosterone (DHEA) supplementation for cognitive function in healthy elderly people. Cochrane Database Syst Rev. 2006;(4):CD006221

[10] Lin L, Tsui K, Wang P. Clinical application of dehydroepiandrosterone in reproduction: a review of the evidence. J Chin Med Assoc. 2015;78(8):446–53