Lahjoita
Textstorlek Font size smaller Font size normal Font size bigger

Klenbuterol

Uppdaterad 12.6.2019

Egenskaper

Klenbuterol är en s.k. beta-2-agonist. Dess kemikaliska struktur påminner om adrenalin. Ämnet stimulerar beta-2-receptorer i det sympatiska nervsystemet vilket gör den glatta muskulaturen i t.ex. luftrören och livmodern avslappnade. Jämfört med andra beta-2-agonister har klenbuterol en lång halveringstid, den är starkare och upptas bättre från matsmältningskanalen [1].

Användning

Beta-2-agonister används som astmamedicin och för att förhindra för tidig födsel.

Klenbuterol är ett läkemedel som intas oralt, via munnen. Det används i huvudsak inom veterinärmedicinen t.ex. för behandling av astma hos hästar. Klenbuterol används inte för behandling av astma hos människor. Klenbuterol har också använts illegalt för att föda upp köttboskap samt för att späda ut droger, som heroin [1, 2, 3]. 

Man har försökt utveckla ett läkemedel av klenbuterol mot sjukdomar där muskelmassan minskar, som sarkopeni, HIV och cancer. Eventuella hjärtrelaterade skador som orsakas av klenbuterol har dock utgjort hinder för behandlingar [4, 5].

Många beta-2-agonister, och speciellt klenbuterol, har en svag anabol effekt, d.v.s. ger vävnadstillväxt. De ökar de tvärstrimmiga musklerna proteininnehåll samtidigt som musklernas glykogen och kroppens fett förbränns. Av de här skälen är klenbuterol en av de substanser som oftast används för att öka muskelmassan [1, 6]. Det har dock tillsvidare inte klassats som dopingmedel enligt strafflagen (44 kap. 16 §, 1 momentet, förordning 705/2002).

Biverkningar

Biverkningar som klenbuterol ger är bl.a. skakningar, nervositet, huvudvärk, yrsel, hjärtklappning, rytmstörningar, muskelkramper och elektrolytstörningar samt till och med hallucinationer och kramper. Rytmstörningarna och hypokalemi, d.v.s. låg kaliumhalt i blodet, kan leda till döden om de inte behandlas. Klenbuterol används ganska ofta tillsammans med anabola steroider, varvid risken för hjärttoxicitet är stor [1, 6, 7, 8].

Kända handelsnamn (9/2014): Spiropent, Ventipulmin.

Timo Seppälä
chefsläkare
Finlands Antidopingkommitté ADK rf (nuvarande SUEK ry)
 

Uppdaterad av
Dopinglinkki

Källor
[1] Spiller HA, James KJ, Scholzen S, Borys DJ. A Descriptive Study of Adverse Events from Clenbuterol Misuse and Abuse for Weight Loss and Bodybuilding. Substance Abuse. 2013; 34(3): 306-213
[2] Brambilla G, Cenci T, Franconi F, Galarini R, Macrí A, Rondoni F, Strozzi M, Loizzo A. Clinical and pharmacological profile in a clenbuterol epidemic poisoning of contaminated beef meat in Italy. Toxicol Lett. 2000;114(1–3):47–53
[3] Hieger M, Emswiler M, Maskell K, Sentz J, Miller K, Wolf C, Cumpston K, Wills B. A case series of clenbuterol toxicity caused by adulterated heroin. J Emerg Med. 2016;51(3):259–61
[4] Ryall JG, Lynch GS. The Potential and the Pitfalls of β-adrenoceptor Agonists of the Management of Skeletal Muscle Wasting. Pharmacology & Therapeutics. 2008; 120: 219-23
[5] Lynch G, Ryall J. Role of β-adrenoceptor signaling in skeletal muscle: Implication for muscle wasting and disease. Physiol Rev. 2008;88(2):729–67
[6] Daubert, Mabasa, Leung & Aaron. Acute clenbuterol overdose resulting in supraventricular tachycardia and atrial fibrillation. Journal of Medical Toxicology 2007;3(2): 56–60
[7] Bilkoo, Thomas, Riddle & Kagaoan. Clenbuterol toxicity: an emerging epidemic. A case report and review. Connecticut Medicine. 2007;71(2): 89–91
[8] Capretti, Dantes, De Gasperi & D’Ambrosio. Changes in blood potassium induced by the abuse of 3 beta 2-agonist drugs. Clinica Terapeutica. 1987;121(1): 41–4