Lahjoita
Textstorlek Font size smaller Font size normal Font size bigger

Annan information

Anabola steroider och manlig reproduktiv hälsa

Anabola androgener påverkar avsevärt könskörtlarnas funktion genom att stänga ner de egna testiklarnas androgen- och spermieproduktion.  Effekterna är individuella och kan inte förutspås.

Anabola steroider orsakar långvariga förändringar i hjärnan

Testosteron och anabola steroider har konstaterats påverka funktionen i det centrala nervsystemet hos försöksdjur och människor. De punkter i hjärnan som påverkas är i nära samband med de centra som reglerar sinnesstämning, sexualitet och aggressivitet.

Androgener och testosteronersättningsbehandling

Sambandet mellan missbruk av anabola steroider och steroider och hormonella störningar har bevisats i flera vetenskapliga studier.

Beroende av anabola steroider

Man uppskattar att nästan var tredje person som använder anabola steroider upplever ett beroende. Beroendet återspeglas i en kronisk användning av anabola steroider i stora doser, med olika substanser under en lång tid trots fysiska och psykiska biverkningar. 

Gynekomasti

Gynekomasti är en av de vanligaste biverkningarna vid användning av anabola steroider. I flera studier har upp till en tredjedel av användarna rapporterat att anabola steroider orsakat gynekomasti.

Interaktioner mellan anabola steroider och rusmedel

Man har kunnat konstatera att anabola steroider påverkar det centrala nervsystemets funktion hos både människor och försöksdjur. Verkningarna riktas delvis mot samma områden av hjärnan som man vet har med uppkomsten av bland annat drogberoende att göra.

Risker med att injicera intramuskulärt

Det finns alltid risker med att injicera anabola steroider, testersteron och andra dopinmedel i muskeln.

Särskilda kännetecken för användning av dopningsmedel hos kvinnor

Kvinnors användning av dopningsmedel har undersökts betydligt mindre än männens. En vanlig hypotes är att kvinnor föredrar andra dopningsmedel än anabola steroider på grund av deras androgena eller maskuliniserande effekter. Anabola steroider är däremot ett av de vanligaste dopningsmedlen bland kvinnliga elitidrottare. 

Säkrare injektioner av anabola steroider

Den här informationsbroschyren är avsedd för personer som injicerar testosteron och anabola steroider och för hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med dessa personer. Syftet med broschyren är att minska eventuella skador orsakade av injektioner. 

Testosteron, anabola steroider och aggressivitet

Bland dopningsmedel förknippas särskilt testosteron och anabola steroider ofta med aggressivt och impulsivt beteende, så kallar roid rage. Anabola steroider, aggressivt beteende och våld är kopplade till varandra, men orsakssambandet är inte klart.

Undersökning av anabola steroiders biverkningar

I denna artikel diskuteras saker som en läkare borde undersöka om man kan misstänka att symtom är biverkningar av steroidanvändning.