Lahjoita
Textstorlek Font size smaller Font size normal Font size bigger

Gynekomasti

24.2.2023

Med gynekomasti avses ökad bröstkörtelvävnad hos män. Gynekomasti blandas ofta ihop med ökningen av fettvävnad i bröstområdet i samband med viktökning. Vävnaden som ökar vid gynekomasti är bröstvävnad och har en fastare struktur. Förändringarna är ofta godartade, dvs. det finns ingen risk för bröstcancer. [1, 2]

Gynekomasti är vanligt förekommande och förknippas ofta med hormonella förändringar i olika livscykler. Gynekomasti förekommer oftast hos nyfödda, tonåringar och äldre män. Alla faktorer som minskar mängden testosteron i mannens kropp och påverkar östrogenproduktionen kan orsaka gynekomasti. Det kan handla om olika sjukdomar, livsstilsfaktorer och läkemedel. [1, 2, 3]

Gynekomasti är en av de vanligaste biverkningarna vid användning av anabola steroider. I flera studier har upp till en tredjedel av användarna rapporterat att anabola steroider orsakat gynekomasti. [4, 5] Till skillnad från gynekomasti i samband med normal tillväxt och utveckling hos barn, går brösttillväxten som orsakas av anabola steroider sällan över av sig själv. 

Anabola steroider och gynekomasti 

Gynekomasti uppstår huvudsakligen genom att androgener (manliga hormoner, inklusive testosteron) och östrogener (kvinnliga hormoner) påverkar bröstvävnaden. Östrogen ökar bröstvävnadens tillväxt och androgen dämpar den. Männens bröstvävnad innehåller receptorer för både östrogener och androgener. Män kan utveckla gynekomasti vid brist på androgener eller vid överproduktion av östrogener. Gynekomasti kan även förekomma när både androgen- och östrogennivåerna ligger inom normala referensvärden men förhållandet mellan dem är i obalans. Ibland är androgennivåerna normala, men androgenreceptorerna i bröstvävnaden fungerar inte eller saknas vilket kan orsaka gynekomasti. [1]

Anabola steroider har både androgena och anabola effekter. Androgener aromatiseras till östrogen, det vill säga kroppen bildar östrogen av testosteron. Alla anabola steroider aromatiseras dock inte till östrogen. Starka androgener såsom testosteron aromatiseras lättare. När man använder stora mängder aromatiserande anabola steroider, ökar även mängden östrogen. [1, 6]  

Gynekomasti kan även uppstå efter avslutad användning av anabola steroider på grund av de minskade testosteronnivåerna i kroppen. Man talar då om hypogonadism orsakad av anabola steroider. Användning av placentahormon (hCG) är vanligt bland personer som använder anabola steroider. Placentahormonet kan både orsaka eller förvärra gynekomasti. [7, 8]

Symtom och behandling 

Gynekomasti känns ofta som en symmetrisk, fast vävnad under bröstvårtan. Gynekomasti förekommer ofta i båda brösten, men kan även förekomma i bara ett bröst. Smärta är ofta ett tecken på att gynekomasti utvecklas snabbt. Gynekomasti är vanligtvis inte förknippat med rinnande bröstvårtor. [1, 9]

Även om gynekomasti ofta är godartad, är det viktigt att försäkra sig om detta. Ibland kan det finnas en allvarligare sjukdom i bakgrunden, såsom testikeltumörer eller binjuretumörer. Det är även viktigt att fastställa om det handlar om fettvävnad, bröstvävnad eller bröstcancer. På så sätt kan man sätta in rätt behandling. [1, 9]

Läkare har anledning att misstänka gynekomasti orsakad av anabola steroider hos idrottande män med små testiklar, låg spermiekoncentration, förhöjda hematokritvärden och låga nivåer av SHGB. [1]

Det är viktigt att sluta använda anabola steroider vid gynekomasti som orsakas av dessa. Behandlingen är mest effektiv i början av gynekomasti, och läkemedelsbehandlingen bör inte skjutas upp. Vid en senare tidpunkt har bindvävsbildningen redan inträffat, och den reagerar inte längre så mycket på läkemedelsbehandlingen. När användningen av anabola steroider har avslutats och behandlingen påbörjats, börjar gynekomasti att läka ofta inom några veckor. [1, 7, 8, 9]

Läkemedelsbehandling 

Läkemedlen som används för behandling av gynekomasti minskar östrogenproduktionen och östrogenets funktion. Det kan vara aromatashämmare Aromatashämmare och östrogenantagonister. Dessa läkemedel används frekvent vid behandling av gynekomasti, även om det inte finns några forskningsdata eller allmänna rekommendationer. De har dock visat sig vara effektiva vid behandling av gynekomasti. [1, 6, 8]

Tamoxifen är den vanligaste östrogenantagonisten (s.k. selektiva östrogenreceptor-modulerare, SERM). Tamoxifen hindrar östrogenets verkan i bröstvävnaden och används ofta som den första behandlingen mot gynekomasti. Även klomifen har använts för behandling av gynekomasti, men inte med samma resultat. Aromatashämmare används inte i lika hög grad och är heller inte lika effektiva som tamoxifen. [1, 6, 8, 10]

Om gynekomasti orsakas av låga testosteronnivåer kan testosteron användas som behandling. Man bör dock komma ihåg att även då finns det en risk för att gynekomasti ska uppstå eftersom testosteron aromatiseras till östrogen. Risken är större hos överviktiga män. [1, 9]

Kirurgisk behandling 

Om gynekomasti har varat länge (över ett år), inte svarar på läkemedelsbehandling och är mycket besvärande för personen, kan en kirurgisk åtgärd rekommenderas. [1, 7, 9] Små mängder bröstvävnad kan bli kvar i bröstet efter det kirurgiska ingreppet, och om man då fortsätter att använda anabola steroider är det sannolikt att gynekomasti återkommer. Personer som använder anabola steroider kan löpa större risk för postoperativa komplikationer på grund av strukturella skillnader jämfört med andra gynekomastipatienter. Återhämtningen tar omkring 4–6 veckor från operation, och därefter kan man börja träna igen. [11, 12]

Joni Askola, Magister i hälsovetenskaper, Dopinglinkki

Källor

[1] Narula H, Carlson H. Gynaegomastia- pathophysiology, diagnosis and treatment. Nat Rev Endo. 2014;10(11):684-698

[2] Mustajoki P. Rintojen kasvu miehellä (gynekomastia). 2022. Lääkärikirja Duodecim

[3] Ferguson A, Cervinski M. Endocrine disorders of the reproductive system: Gynecomastia. Kirjassa: Winter W, Holmquist B, Sokoll L, Bertholf R. Handbook of diagnostic endocrinology. 3. painos. 2020. s. 173-174

[4] Bonnecaze A, O’Connor T, Aloi J. Characteristics and attitudes of men using anabolic androgenic steroids (AAS): A survey of 2385 Men. Am J Men Health. 2020:1–12

[5] Smit D, de Ronde W. Outpatient clinic for users of anabolic androgenic steroids: an overview. Neth J Med. 2018;76(4):167

[6] Bond P, Smit D, de Ronde W. Anabolic-androgenic steroids: How do they work and what are the risks? Front Endocrinol. 2022; 13:1059473

[7] Kanakis G, Nordkap L, Bang A, Calogero, Bártfai G, Corona G, Forti G, Toppari J, Goulis D, Jørgense N. EAA clinical practice guidelines-gynecomastia evaluation and management. Andrology. 2019;7(6):778-793

[8] Rahnema C, Lipshultz L, Crosnoe L, Kovac J, Kim E. Anabolic steroid-induced hypogonadism: diagnosis and treatment. Fertility Sterility. 2014;101(5):1271-1279

[9] Ranta V. Gynekomastian syy ei aina selviä. Suomen lääkärilehti. 2014;69(43):2795–2799

[10] Dickson G. Gynecomastia. Am Fam Physician. 2012;85(7):716-722

[11] Babigian A, Silverman R. Management of gynecomastia due to use of anabolic steroids in bodybuilders. Plast Reconstr Surg. 2001;107(1):240-2

[12] Vojvodic M, Xu F, Cai R, Roy M, Fielding J. Anabolic-androgenic steroid use among gynecomastia patients. Ann Plast Surg. 2019;83(3):25