Lahjoita
Textstorlek Font size smaller Font size normal Font size bigger

Risker med att injicera intramuskulärt

Det finns alltid risker med att injicera anabola steroider, testersteron och andra dopinmedel i muskeln.

Olagligt tillverkade preparat kan orsaka många risker för hälsan eftersom användaren inte kan veta vad de faktiskt innehåller. Mikrober i det preparat som skall injiceras, i utrusningen som använd för att utföra detta, eller t.ex. på huden, kan via injektionsställer komma in i kroppen och orsaka t.o.m. mycket allvarliga infektioner. Fel injektionsteknik eller -ställe kan i sin tur leda till att blodkärl går sönder, en muskel- eller nervskada och förlamning. Skadeverkningarna kan i värsta fall vara livshotande.

Olagliga läkemedel kan innehålla föroreningar och farliga ämnen

Det kan vara farligt att använda olagliga mediciner och dopningsmedel som köpts via nätet eller på den svarta marknaden, eftersom man inte kan känna till deras verkliga sammansättning om de inte undersökts i ett laboratorium.

Hygienstatusen i illegala läkemedelsfabriker är ofta dålig, och produkterna kan innehålla orenheter som uppstått i tillverkningsskedet. Dessutom kan de aktiva ämnena och halterna av dessa vara helt andra än vad som utlovas på förpackningens etikett.

Man har även hittat läkemedel som av säkerhetsskäl avlägsnats från marknaden, och andra skadliga komponenter, i illegala preparat. Vid tillverkningen har man kunnat använda ämnen från t.ex. byggnadsindustrin för att ersätta riktiga läkemedelkomponenter. De illegala komponenterna kan bl.a. orsaka allergiska reaktioner. [1]

Mikrober som kommer in i kroppen vid en injektion ger upphov till bölder och farliga infektioner
Orenheter i det ämne som injiceras, smutsig utrustning som används för denna injicering, och otillräcklig rengöring av huden kan leda till att injektionsstället blir infekterat då bakterier och andra mikrober kan komma in i kroppen vid ingreppet. Begagnade nålar som delas med andra användare ökar även risken för infektionssjukdomar som sprids via blodet, som t.ex. hepatit och HIV. [2]

En bakteriell infektion i samband med en injektion kan orsaka cellulit (inflammation i subkutan fettvävnad), en böld (abscess) eller varböld, till exempel under huden (subkutant) eller intramuskulärt. Symtomen på cellulit är feber samt smärta, ömhet, rodnad och förhårdnad vid injektionsstället. Böldsymtomen är likartade: runt injektionsstället kan uppträda rodnad, hetta, svullnad och smärta. En större böld kan ge upphov till hög feber. [3, 4]

Bölder och inflammationer i fettvävnaden, vilka inte behandlas, och, kan vara farliga, och det är skäl att gå till läkare med dessa problem. Vid behov tömmer läkaren bölden och behandlar infektioner med antibiotika.

Man bör inte själv klämma på bölden. Om en varböld brister under huden och bakterierna skrider sig i kroppen via blodomloppet, kan detta leda till en livsfarlig blodförgiftning (sepsis). Symtom på sepsis är en allmän sjukdomskänsla, feber, frossbrytningar, illamående, kräkningar, diarré’, tät andning och förvirring. Ibland uppträder små blåmärken på kroppen. Sepsis kräver alltid medicinsk vård. [3, 5]

En spridning av bakterier kan, utöver sepsis, ge upphov till en sällsynt nekrotiserande, d.v.s. till kallbrand ledande, mjukdelsinfektion. Denna är sällsynt, men obehandlad är den livshotande. I detta fall orsakar bakterierna en snabbt framskridande förstörelse av musklers bindvävshinna, fett- eller muskelvävnad. Detta kan leda till amputation. [3]

Spridning av bakterier i kroppen kan också orsaka endokardit, inflammation i hjärtats inre hinna och i hjärtklaffarna, vilken, om det inte behandlas, kan leda till döden [6].

För korta och begagnade nålar skadar vävnader

Vid injektion i en muskel används nålar som är längre än de vanliga injektionsnålarna. Muskelnålen gör att sprutan når ända till muskeln, och inte blir under huden eller i fettvävnaden där blodcirkulationen är mycket svagare än i muskeln. Om preparatet blir under huden, eller i fettvävnaden, hindras upptaget, vilket kan skada vävnaderna. [7]

En begagnad nål skall aldrig användas på nytt. Utöver risken för infektion orsakar den även andra problem. Spetsen på nålen böjs redan vid den första injektionen. Om man sticker på nytt med en redan använd nål, kan en hud- eller muskelskada uppstå.

Begagnade nålar skall alltid deponeras på ett säkert sätt genom att samla dem i ett kärl för riskavfall, eller genom att returnera dem i en burk till t.ex. hälso- eller socialrådgivningspunkter, eller till ett apotek.

Fel injektionsställe kan leda till allvarliga skador

Anabola steroider och testosteron injiceras vanligen i sätesmuskeln eller i lårets eller överarmens muskler. Ju mindre muskeln är, desto mindre borde dosen vara. [8] I en mindre muskel kan injektionen innebära mera smärta och skada [9]. Sticker man upprepat i samma punkt, kan muskeln bli hård och ta skada.

När man sticker i sätesmuskeln man bör man vara särskilt försiktig så att man inte träffar ischiasnerven. Sticker man i denna ner orsakar detta intensiv smärta, vilken ofta känns som en elektrisk stöt och strålar ned i de nedre extremiteterna, och kan skada nerven permanent. I värsta fall kan en skada på ischiasnerven leda till att de nedre extremiteterna förlamas. [10]

Då man sticker måste man försäkra sig om att man inte träffar ett blodkärl. Om man observerar blod i sprutan i samband med att man dra sprutans kolv bakåt, bör man genast avlägsna sprutan och trycka på injektionsstället för att stoppa blödningen.

Om ett blodkärl går sönder orsakar detta en inre blödning i muskeln. Man kan känna detta som en smärta och uppleva att muskeln blir styv. Skadas en ven, kan där även bildas ärrvävnad eller en blodpropp. Om blodproppen mobiliseras och transporteras till hjärtat eller lungorna, kan följderna vara livshotande. Stick som träffar en artär kan vara speciellt farliga.

Uppsök vid behov läkare

Om det bildas en utbuktning vid injektionsstället bör nålen genast dras ut. Ibland blir injektionsstället ömt, en rodnad uppträder och det blir varmt eller svullnar upp några timmar eller först dagar efter injektionen, när vävnaden blivit inflammerad. 

Om du får hög feber, det allmänna tillståndet försämras, du känner stark smärta, eller om det uppträder andra överraskande hälsoproblem efter en injektion, uppsök genast läkare!

Mera information on injicering:

Social- och hälsorådgivningar

Källor

[1] Paaskoski, S. (2012): Uhkapeliä laittomilla nettilääkkeillä. SIC! – Lääketietoa Fimeasta -verkkolehti.

[2] Gordon, R.J. & Lowy, F.D. (2005): Bacterial Infections in Drug Users. The New England Journal of Medicine 353, 1945-54.

[3] Ebright, J.R. & Pieper B. (2002): Skin and soft tissue infections in injection drug users. Infectious Disease Clinics of North America. 16 (3), 697-712.

[4] Saarelma, O (2012): Paise. Duodecim Terveyskirjasto.

[5] Lumio, J. (2009): Sepsis. Duodecim terveyskirjasto.

[6] Mustajoki, P. (2011): Endokardiitti (sydänläppien tulehdus) Duodecim Terveyskirjasto.

[7] Ojala, S. & Kaukkila, H-S (2008): Injektionanto lihakseen – millä miten ja mihin pistät? Sairaanhoitajalehti 10/2010.

[8] Nicoll L.H.  & Hesby A. (2002): Intramuscular injection: an integrative research review and guideline for evidence-based practice. Applied Nursing Research, 15(3): 149-62.

[9] Lifeline publications (2009): Injecting anabolic steroids.

[10] Small, S.P. (2004): Preventing sciatic nerve injury from intramuscular injections: literature review. Journal of Advanced Nursing, 47, 3, 287–296.