Lahjoita
Textstorlek Font size smaller Font size normal Font size bigger

Undersökning av anabola steroiders biverkningar

14.8.2019

Ifall en patients symptom liknar biverkningar av steroider, är det skäl att höra sig för om ett eventuellt missbruk av anabola steroider. En oro för att bli stämplad hör ibland samman med användning av dopingmedel, och det är inte nödvändigtvis så att patienten öppet vill berätta om att han/hon använder dylika substanser. I denna artikel diskuteras saker som en läkare borde undersöka om man kan misstänka att symtom är biverkningar av steroidanvändning.

Anabola steroiders biverkningar

Allmänna symtom

 • Användningen påverkar humöret, som kan variera från välbefinnande till depression eller direkt aggressivitet.

Hudsymtom

 • Akne
 • Hudsvullnad

Leverfunktion

 • Användning av steroider stör leverns funktion. Av det här skälet har en användare ofta mycket avvikande resultat vid leverprover.
 • Tumörer

Hjärt- och kärlsystemet

 • Steroider höjer blodtrycket, ger tjockare hjärtväggar och kan skada hjärtat. Följderna av detta kan bli hjärtinfarkt eller plötslig hjärtdöd.
 • Sämre kolesterolvärdena (det s.k. goda kolesterolet sjunker och det onda kolesterolet stiger).
 • Kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt ökar kraftigt.
 • rytmstörningar.
 • ökad insulinresistens, höjt blodsockervärde.

Mäns könsfunktioner

 • Mängden spermier i testiklarna minskar (infertilitet) och ger förstorad prostata.
 • Långvarig användning leder till att testiklarna krymper och risken för prostatacancer ökar.
 • Brösten växer i storlek.
 • Den sexuella lusten kan i början öka, men ofta uppträder impotens efter avslutad användning.

Kvinnors könsfunktioner

 • Störd menstruationscykel
 • Brösten blir mindre.
 • Rösten blir mörkare.
 • Klitoris växer.
 • Livmodern skrumpnar.

Användbara undersökningsmetoder

Följande laboratorietester lämpar sig för grundläggande undersökning av en person som använder anabola substanser:

Leverfunktion

 • ALAT (leverenzym i blodet)
 • Ultraljudsundersökning av levern ger en bättre bild av levervävnadens struktur.

Könshormoner och reproduktionsförmåga

För män

För kvinnor

 • Sperma-analys av sädesvätskan
 • Testo (testosteron) och FSH (follikelstimulerande hormon) i blodprov
 • I återhämtningsskedet LH (luteiniserande hormon) i blodprov
 • Information om menstruationscykeln, om menstruation har uteblivit under lång tid.
 • Testo (testosteron), Estrad (estradiol, kvinnligt könshormon) och FSH (follikelstimulerande hormon)

Fett-metabolismen

 • Totalkolesterol
 • Dåliga kolesterolet (LDL-Kol)
 • Goda kolesterolet (HDL-Kol)
 • Triglyceridvärde (Trigly), i blodprov

Sköldkörtelfunktion

 • TSH (tyreoideastimulerande hormon) i blodprov                  

Hjärtat och blodcirkulationssystemet  

 • Mätning av blodtryck (RR)
 • Hjärtfilm (EKG)
 • Lungröntgenbild (thoraxröntgen)
 • Ultraljudsundersökning av hjärtat är en utmärkt undersökningsmetod med hjälp av vilken man kan se förtjockning av hjärtväggen (förstoring) och (avvikande) hjärtstruktur.
 • fastevärde (fP-Gluk), glukosbelastningsprov (Pt-Gluk-R)

Andra undersökningsmetoder

 • Depression och beroende kan utvärderas med ett standardiserat frågeformulär.
 • Användning av orena nålar innebär risk för leverinflammation (hepatit) och HIV-infektion. De här infektionerna kan identifieras via laboratorieprover.

Patienten bör i sin tur komma ihåg att läkaren har tystnadsplikt. Berätta om eventuell steroidanvändning åt en läkare du litar på så är det lättare at få vidare utredningar gjorda.

Olli J Heinonen
Professor, specialist inom idrottsmedicin 
Paavo Nurmi -centret
Åbo universitet

Uppdaterat av
Paula Vauhkonen
Med.lic., läkare under utbildning,
Institutet för Hälsa och Välfärd

Källor

Mustajoki P (2009): Tietoa potilaalle: Anaboliset steroidit ja terveys. Lääkärikirja Duodecim [online] Helsinki, Kustannus Oy Duodecim.

Seppälä T (2009): Steroididoping. Lääkärin tietokannat/Lääkärin käsikirja [online]. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Taimela S & Seppälä T  (1994): Voimaharjoittelussa käytettävien anabolisten aineiden haitat. Suomen Lääkärilehti 20–21: 2051–2061.