Lahjoita
Textstorlek Font size smaller Font size normal Font size bigger

Beroende av anabola steroider

1.6.2023

Var tredje upplever ett beroende

Man uppskattar att nästan var tredje person som använder anabola steroider upplever ett beroende. Beroendet återspeglas i en kronisk användning av anabola steroider i stora doser, med olika substanser under en lång tid trots fysiska och psykiska biverkningar. [1, 2, 3] Personer som upplever beroende har oftare problem med den psykiska hälsan och funktionsstyrning, biverkningar och missbruksproblem än personer som inte är beroende av anabola steroider. [4, 5, 6]

Det finns inget samband mellan medicinska doser och uppkomsten av beroende. [7]

Det kan vara svårt att förknippa anabola steroider med beroende i en allmän bemärkelse. Till skillnad från traditionella beroendeframkallande ämnen ger anabola steroider ingen berusningseffekt. Anabola steroider används i regel för muskeltillväxt och inte för att påverka det centrala nervsystemet. Dessutom är abstinenssymtomen efter avslutad användning ofta hormonella symtom och inte traditionella abstinenssymtom som förknippas med beroende. [7]

Det finns dock allt fler bevis för att anabola steroider har en påverkan på det centrala nervsystemet och ger en belöningseffekt. Anabola steroider påverkar hjärnans naturliga opioida system och dopaminerga nervbanor, vilket ökar endorfin- och dopaminmetabolismen. Redan en suprafysiologisk injektion av naturligt testosteron eller syntetiska anabola steroider leder till en aktivering av hjärnans belöningscentrum och ökar nivåerna av ß-endorfin. Det kan delvis förklara den beroendeframkallande effekten av anabola steroider, men den exakta mekanismen har fortfarande inte fastställts. [8, 9, 10]

I djurförsök har man observerat att djuren själva tar anabola steroider om de ges möjlighet. Djuren har till och med tagit så mycket av ämnet att det har lett till döden. [10]

Diagnoskriterier för steroidberoende

Det finns inga officiellt godkända kriterier för diagnostisering av beroende av anabola steroider. Det finns dock ett verktyg för drogberoende som man har anpassat för anabola steroider. Forskningsgrupperna Pope [4] och Kanayama [11] har skapat ett frågeformulär och testat dess tillförlitlighet, repeterbarhet och validitet.

Kriterierna som forskarna har utvecklat finns bifogade. [11]

Användning av anabola steroider som leder till kliniskt signifikanta skadeverkningar eller lidande. Det förutsätter att man har konstaterat tre (eller fler) av följande kriterier hos personen under de senaste 12 månaderna:

  1. Toleransutveckling, något av följande: A) ett behov av en betydande ökning av mängden substans för att uppnå önskad effekt (för anabola steroider kan det innebära en ökning av mängden substans eftersom den tidigare effekten var för liten, t.ex. för liten tillväxt av muskelmassan) B) avsevärt minskad effekt vid fortsättning med samma dos (t.ex. det går inte att upprätthålla samma nivå av fettfri muskelmassa med stadigvarande mängd anabola steroider)
  2. Abstinenssymtom, något av följande:A) två eller fler abstinenssymtom efter avslutad användning av anabola steroider: nedstämdhet, betydande trötthet (utmattning), sömnlöshet, överdriven trötthet, minskad aptit eller minskad libido. B) anabola steroider används för att lindra eller undvika abstinenssymtom
  3. Medlet används ofta i större doser eller under en längre tid än vad som var tänkt från början.  (När det gäller anabola steroider innebär det att man återkommande håller kortare pauser mellan kurerna eller att man inte håller några pauser alls)
  4. Det finns en konstant önskan eller misslyckade försök med att minska eller hantera användningen.(Det kan avse misslyckade försök att minska användningen eller sluta använda anabola steroider på grund av ångesten som förlusten av muskelmassa ger upphov till)
  5. Det går åt mycket tid till att skaffa medlet, använda medlet eller återhämta sig efter användningen.(Det kan avse saker som kretsar kring anabola steroider, utöver införskaffande och användning. T.ex. tid som spenderas på styrketräning, kosthållning, användning av kosttillskott och umgänge med andra som använder anabola steroider.)
  6. Man ger upp eller minskar på viktiga sociala, arbetsrelaterade intressen eller fritidsintressen på grund av användningen av anabola steroider. (Det kan innebära att man överger andra saker i livet för att kunna upprätthålla den muskulösa kroppsbyggnaden som erhållits med hjälp av anabola steroider. Det kan handla om att överge saker som kan störa rutinen med styrketräning, kosthållning eller användning av anabola steroider.)
  7. Användningen fortsätter även om man vet att den kan orsaka eller förvärra fysiska eller psykiska biverkningar. (Till exempel gynekomasti, nedsatt sexuell funktion, högt blodtryck, dyslipidemi, kardiomyopati eller psykiska problem som humörsvängningar, irritation eller aggressivitet.)

Bild: Ladda ned riskbedömningsformuläret för beroende av anabola steroider genom att klicka på bilden. Med hjälp av formuläret kan du bedöma din egen/patientens användning av anabola steroider och beroenderisk.

Utveckling av beroende

Ett beroende skapas ofta hos mycket hängivna styrketränare som är mycket motiverade att tävla, uppnå ett mycket muskulöst utseende eller ett skrämmande utseende. Om man dessutom befinner sig i en miljö som uppmuntrar till det här beteendet ökar risken för beroende. Till skillnad från traditionella beroendeframkallande psykoaktiva ämnen som kokain och heroin, har anabola steroider ingen direkt kraftig effekt på hjärnans belöningscentrum. En del användare uppger dock att anabola steroiderna ger en euforisk och antidepressiv effekt, ibland till och med relativt snabbt efter en injektion. Man kan säga att beroendet av anabola steroider skapas genom musklerna och hjärnan, och det är ett mer komplicerat beroende än det traditionella drogberoendet. [9, 12, 13]

Föreslagna mekanismer

En tvåstegsmodell har föreslagits för utvecklingen av beroendet. I det första steget används stora mängder anabola steroider i kombination med en strikt kosthållning och hård träning för att uppnå muskeltillväxt. Redan det här steget tar mycket av användarens tid i anspråk, och andra aspekter i livet får stå tillbaka. Användningen kan fortsätta trots sociala och hälsomässiga nackdelar. I det andra steget aktiverar den kroniska användningen av höga doser hjärnans belöningssystem på samma sätt som vid användning av berusningsmedel. Psykoaktiva effekter såsom humörsvängningar och ökad aggressivitet beskriver dragen i det här steget av beroendet. Kriterierna för beroende uppfylls (se kriterier), och man kan inte sluta även om man vill och försöker. [12]

En annan modell beskriver hur beroendet utvecklas genom tre mekanismer. Två av dessa sker via androgenreceptorn, och den tredje liknar den traditionella mekanismen för drogberoende. Genom androgenreceptorn får man både en anabol och androgen effekt. Muskeltillväxten som uppnås genom den anabola effekten i den första mekanismen kan leda till en rädsla för att förlora den muskelmassan efter avslutad användning. Detta är kopplat till en problematisk kroppsuppfattning. Den androgena effekten i den andra mekanismen är kopplad till hormonella förändringar och en hormonobalans i kroppen (störning i axeln hypotalamus-hypofys-testiklarna) som uppträder efter avslutad användning och som uppvisar symtom som depression och abstinenssymtom. I den tredje mekanismen skulle anabola steroider ha en direkt belöningseffekt på hjärnan genom dopaminsystemet, och det fungerar som mekanismerna för klassiskt drogberoende, men utvecklas långsammare. [13]

Abstinenssymptom

Med abstinenssymtom avses symtom som uppträder när en långvarig användning av ett beroendeframkallande ämne avslutas. [14]

När man slutar använda anabola steroider upplever man vanligtvis nedstämdhet, trötthet, en längtan efter att börja använda anabola steroider igen, rastlöshet, sömnlöshet och minskad libido under några veckor eller till och med månader. Många av dessa symtom är raka motsatsen till vad man upplever när man använder anabola steroider, såsom hypomani, ökad energi, aptit och libido. [12] Det kan även förekomma psykotiska symtom redan under användningen av anabola steroider, och de kan fortgå i veckor efter avslutad behandling. I sällsynta fall ökar även självmordsrisken efter avslutad användning. [7]

Behandling vid beroende

Det finns inga starka bevis för behandling vid beroende av anabola steroider. Behandlingen bygger på en ganska begränsad vetenskaplig litteratur samt praktiska erfarenheter. Behandlingen bör inledningsvis inriktas på den akuta abstinensfasen (hormonobalans, nedstämdhet) och därefter på de långvariga problemen och grundorsakerna. Vid behandlingen kan man använda sig av de metoder och mål som används för att behandla andra slags missbruk. Det handlar bland annat om att hålla sig borta från användningen av anabola steroider och andra beroendeframkallande ämnen, att behandla andra samtidiga problem relaterade till den psykiska hälsan, att utveckla det sociala stödet och sociala färdigheter för att kunna hantera svåra situationer och undvika återfall. [7]

Behandling för beroende blir aktuell om kriterierna för beroende uppfylls och när det finns andra former av beroende inblandade, t.ex. alkohol- eller opioidberoende eller amfetaminmissbruk. [7, 12]

En utmaning för att söka sig till behandling kan vara att användaren själv inte upplever sin användning som skadlig, utan tvärtom betraktar det som en del av en hälsosam och aktiv livsstil. Det kan även finnas tvivel avseende läkarnas kunskaper om ämnet vilket också kan leda till att man inte söker vård och behandling. [13]

Behandlingens fokus ligger på att sluta använda anabola steroider och förebygga att man börjar igen. När man slutar använda anabola steroider handlar den största krisen ofta om en separationsprocess med den egna kroppen. Det är inte längre möjligt att uppnå en lika stor och muskulös kropp när man slutar använda anabola steroider. Hos vissa grundar sig identiteten och självkänslan i de fysiska egenskaperna. Vissa användare kan till och med ha en störd kroppsuppfattning, så kallad muskeldysmorfi. [3, 12]

Om beroendet är kopplat till en störd kroppsuppfattning eller liknande, kan kognitiv beteendeterapi och antidepressiva SSRI-preparat hjälpa, särskilt om det förekommer depression i samband med avslutad användning. Även andra former av terapi kan bli aktuella beroende på situation, till exempel par- och familjeterapi. [7, 12, 13] På grund av störningen i hypotalamus-hypofys-testiklarna-axeln kan användarens testosteronnivåer vara mycket låga efter användning. Det kan leda till depression och trötthet. Utifrån bedömningen av en endokrinolog kan man försöka behandla tillståndet med t.ex. placentahormon eller SERM:er för att få igång den egna hormonfunktionen och lindra symtomen. Men man bör komma ihåg att den egna hormonfunktionen ofta återställs inom några veckor eller månader. I vissa fall kan dock symtomen vara mycket kraftiga, och återhämtningen kan ta mer än ett år. [12, 13] Eftersom det finns indikationer på likheter mellan anabola steroider och beroendemekanismerna hos traditionella berusningsmedel och opioider, kan de läkemedel och behandlingsmetoder som används för dessa typer av beroenden också vara lämpliga för behandling vid beroende av anabola steroider, med vissa begränsningar. [8, 9, 12, 13]

Joni Askola, Magister i hälsovetenskaper, Dopinglinkki

Källor

[1] Kanayama G, Brower K, Wood R, Hudson J, Pope Jr H. Anabolic-androgenic steroid dependence: an emerging disorder. Addiction. 2009a;104(12):1966-78. doi10.1111/j.1360-0443.2009.02734.x

[2] Pope Jr H, Kanayama G, Athey A, Ryan E, Hudson J, Baggish A. The lifetime prevalence of anabolic-androgenic steroid use and dependence in Americans: Current best estimates. 2014; 23:371-377. doi: 10.1111/j.1521-0391.2013.12118.x

[3] Scarth M, Westlye L, Havnes I, Bjørnebekk A. Investigating anabolic-androgenic steroids dependence and muscle dysmorphia with network analysis among male weightlifters. BMC Psychiatry. 2023; 23:342. https://doi.org/10.1186/s12888-023-04781-1

[4] Pope H, Kean J, Nash A, Kanayama G, Samuel D, Bickel W, Hudson J. A diagnostic interview module for anabolic-androgenic steroids dependence: Preliminary evidence of reliability and validity. Exp Clin Psychopharmacol. 2010;18(3):203–2013. doi10.1037/a0019370

[5] Ip E, Lu D, Barnett M, Tenerowicz M, Pharm J, Perry P. Psychological and physical impact of anabolic-androgenic steroid dependence. 2012;32(10):910-919. Pharmacotherapy. doi10.1002/j.1875-9114.2012.01123

[6] Hauger L, Westlye L, Bjørnebekk A. Anabolic androgenic steroid dependence is associated with executive dysfunction. Drug Alcohol Depend. 2020; 208:107874. doi10.1016/j.drugalcdep.2020.107874

[7] Brower K. Anabolic steroid abuse and dependence in clinical practice. Phys Sportsmed. 2009;37(4):131-40. doi10.3810/psm.2009.12.1751

[8] Nyberg F, Hallberg M. Interactions between opioids and anabolic androgenic steroids: Implications for the development of addictive behavior. Int Rev Neurobiol. 2012; 102:189-206. doi10.1016/B978-0-12-386986-9.00008-9

[9] Bontempi L, Bonci A. µ-Opioid receptor-induced synaptic plasticity in dopamine neurons mediates the rewarding properties of anabolic androgenic steroids. Sci Signal. 2020;13(647): eaba1169. doi10.1126/scisignal.aba1169

[10] Wood R. Anabolic-androgenic steroid dependence? Insights from animal and humans. Front Neuroendocrinol. 2008;29(4):490-506. doi10.1016/j.yfrne.2007.12.002

[11] Kanayama G, Brower K, Wood R, Hudson J, Pope Jr H. Issues for DSM-V: clarifying the diagnostic criteria for anabolic-androgenic steroid dependence. Am J Psychiatry. 2009b;166(6):642–645. doi: 10.1176/appi.ajp.2009.08111699

[12] Brower K. Anabolic steroid abuse and dependence. Psychiatry Reports. 2002;4(5):377-387. doi10.1007/s11920-002-0086-6

[13] Kanayama G, Brower K, Wood R, Hudson J, Pope Jr H. Treatment of anabolic-androgenic steroids dependence: Emerging evidence and its implications. Drug Alcohol Depend. 2010;109(1-3):6-13. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2010.01.011

[14] Terveyskirjasto. Vieroitusoire. Lääketieteen sanasto. 2016. Duodecim oy.