Lahjoita
Textstorlek Font size smaller Font size normal Font size bigger

Info

Den webbaserade Dopinglinkki-rådgivningstjänsten är avsedd för konditionsidrottande personer som använder dopingmedel, deras närstående, och för olika kategorier av yrkesmänniskor som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som använder dopingmedel. Tjänsten produceras av A-klinikstiftelsen. info

Dopinglinkkis verksamhet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och STEA. Tjänsten utvecklas i samarbete med Finlands centrum för etik inom idrotten rf FCEI.

Innehållet i Dopinglinkki

I övre kant på sidorna ser man alltid sökfunktionen, sidkartan, och språkversionerna. Webbtjänsten finns tillgänglig på finska, svenska, engelska och ryska.

Man rör sig mellan de olika avsnitten med hjälp av navigationsbalken ovan. Under headerbilden finns en stig som visar var användaren befinner sig. På framsidan av varje avsnitt finns till vänster en innehållsmeny. Genom att klicka på menyns rubrik öppnar sig sakinnehållet. 

Faktabanken

faktabanken finns artiklar om dopingmedel, baserade på forskningsresultat, som skrivits av expert på området. I förteckningen med snabbfakta hittar du information om olika dopingmedels egenskaper och biverkningar i ett nötskal.

Annan information

Som enkät- och datainsamlingsapplikation för Dopinglinkki används Webropol. Användningen av sidorna övervakas med hjälp av Google Analytics.

Upphovsrättigheterna för materialet i webbtjänsten tillhör till Dopinglinkki. Det är tillåtet att låna material från sidorna och skapa länkar, men källan måste alltid uppges.