Lahjoita
Textstorlek Font size smaller Font size normal Font size bigger

Interaktioner mellan anabola steroider och rusmedel

Uppdaterad 29.5.2019

Man har kunnat konstatera att anabola steroider påverkar det centrala nervsystemets funktion hos både människor och försöksdjur. Verkningarna riktas delvis mot samma områden av hjärnan som man vet har med uppkomsten av bland annat drogberoende att göra. [1,2]

Missbruk av anabola steroider kan vara beroendeframkallande samt innebära risk för bruk av andra rusmedel, och drogberoende. [3] I en färsk svensk undersökning upptäckte man att användningen av dopingmedel är vanligare bland de gymbesökare som även hade en tidigare droganvändning.[4] Man har även noterat samtidig blandanvändning av rusmedel hos flera personer som söker vård på grund av användning av anabola steroider. [5] Risken att utveckla ett beroende är dock individuell.

Resultaten från många undersökningar gällande samtidig användning av anabola steroider och rusmedel är baserade på intervjuer av användare, samt försök utförda på djur där den huvudsakliga steroiden har varit nandrolondekanoat. Forskningsresultaten kan dock även gälla för missbruk av andra anabola steroider. I dessa undersökningar har man påvisat att anabola steroider påverkar rusmedlens verkningar i hjärnan och tvärtom.

Missbruk av mycket olika typer av rusmedel eller läkemedel har noterats hos personer som använder anabola steroider. [6] I denna artikel är fokus på några av de mest använda dogerna: amfetamin, ecstasy, kokain, cannabis och alkohol.

Användning av steroider minskar känslan av välbefinnande som stimulantia ger

Ofta används amfetamin, MDMA (ecstasy), kokain och andra stimulerande droger i samband med steroider. Deras popularitet kan eventuellt förklaras av de effekter som användare av anabola steroider beskriver, t.ex. att träningen blir effektivare och att fettförbränningen aktiveras.

Anabola steroider har i alla fall konstaterats påverka drogers belönande effekter. Doser av nandrolon minskar känslan av välbefinnande som amfetamin och ecstasy ger .[7] Dylika effekter har också konstaterats via intervjuer av användare. [8] Då känslan av välbefinnande minskas, kan det hända att steroidanvändaren tar större doser av drogen för att nå samma nivå av välbefinnande som var fallet för de som inte använder steroider. Detta i sin tur kan ge avsevärt större biverkningar av stimulerande substanser och öka risken för överdos.

Användning av stimulantia har i djurförsök visat sig öka den aggressivitet som hör samman med användning av steroider. [9] Dessa verkningar kan fortsätta långt efter att man slutat använda steroider. [10]

Användning av både anabola steroider och kokain påverkar hjärtverksamheten. Samtidig användning av dem kan främja utvecklingen av skadliga strukturella förändringar i hjärtat samt belasta hjärtat bland annat till följd av förhöjd puls. [11-13]

Steroider påverkar det centrala nervsystemets känslighet för cannabis

Personer som använder anabola steroider kan använda cannabis bl.a. för att förbättra sömnen och minska stresskänslan. Det har gjorts färre studier gällande samtidig användning av cannabis och anabola steroider än vad som är fallet för användning av steroider tillsammans med stimulerande droger.

Man har i djurförsök noterat att nandrolon minskar den belönande effekt man får av cannabis, men ökar samtidigt abstinensen som följer efter att man avslutat användningen.[14] Egen dosering av cannabis har också konstaterats öka betydligt efter en nandrolonkur. [15] Anabola steroider tycks alltså påverka cannabis verkningar i hjärnan och minska den känsla av välbefinnande man får av det.

Samtidig användning av alkohol och steroider leder till ökad aggressivitet

Hos försöksdjur ökar nandrolon alkoholanvändningen ännu länge efter att ett bruk av steroiden har avslutats. I samband med riklig konsumtion av alkohol ökar anabola steroider ytterligare de störningar i beteendet, t.ex. förlorad kontroll och självbehärskning, som alkoholen ger upphov till.[16] Detta kan vara en följd av de effekter som anabola steroider har på serotoninbanornas funktioner. [17]

En samtidig användning av nandrolon och alkohol minskar rädsla och känslighet och ökar aggressivt beteende betydligt mer jämför med om endast alkohol används.[18]

Sanna Kailanto
FD, specialforskare
Institutet för hälsa och välfärd

Uppdaterad av:

Paula Vauhkonen
Med.lic., läkare under specialisering
Institutet för hälsa och välfärd

Källor

[1] Skårberg, Nyberg & Engström (2009): Multisubstance use as a feature of addiction to anabolic-androgenic steroids. European Addiction Research 15(2): 99–106.

[2] Kurling, Kankaanpää & Seppälä (2008): Sub-chronic nandrolone treatment modifies neurochemical and behavioral effects of amphetamine and 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) in rats. Behavioural Brain Research 189(1): 191–201.

[3] Crace, Meilman, Lyerla & Presley (1995): Beyond performance enhancement: polypharmacy among collegiate users of steroids. Journal of American College Health 44(3): 98-104.

[4] Scher (1992): Death of a Goon. Sports Illustrated 77(8):32-38.

[5] Steensland, Hallberg, Kindlundh, Fahlke& Nyberg (2005): Amphetamine-induced aggression is enhanced in rats pre-treated with the anabolic androgenic steroid nandrolone decanoate. Steroids 70(3): 199–204.

[6] Tseng, Rockhold, Hoskins & Ho(1994): Cardiovascular toxicities of nandrolone and cocaine in spontaneously hypertensive rats. Fundamental and Applied Toxicology. 22(1): 113–21.

[7] Phillis, Irvine & Kennedy (2000): Combined cardiac effects of cocaine and the anabolic steroid, nandrolone, in the rat. European Journal of Pharmacology 398(2): 263–72.

[8] Celerier, Ahdepil, Wikander, Berrendero, Nyberg & Maldonado (2006): Influence of the anabolic-androgenic steroid nandrolone on cannabinoid dependence. Neuropharmacology 50(7): 788–806.

[9] Conacher & Workman (1989): Violent crime possibly associated with anabolic steroid use. American Journal of Psychiatry 146:679.

[10] Lindqvist, Johansson-Steensland, Nyberg & Fahlke (2002): Anabolic androgenic steroid affects competitive behaviour, behavioural response to ethanol and brain serotonin levels. Behavioural Brain Research. 133(1): 21–9.

[11] Johansson, Lindqvist, Nyberg & Fahlke (2000): Anabolic androgenic steroids affects alcohol intake, defensive behaviors and brain opioid peptides in the rat. Pharmacology Biochemistry Behaviour 67(2): 271–9.

[12] Choi & Pope (1994): Violence towards women and illicit androgen-anabolic steroid use. Annals of Clinical Psychiatry 6:21-5.