Lahjoita
Textstorlek Font size smaller Font size normal Font size bigger

Efedrin

Uppdaterad 26.7.2019

Egenskaper och funktionsmekanism

Efedrin är en alkaloid, dvs. växtbas, vilket stimulerar det sympatiska nervsystemet. Efedrin har isolerats från efedrabusken. Efedrin är också ett läkemedel och påminner om amfetamin [1].  Efedrin har dock mindre verkningar på det centrala nervsystemet än vad amfetamin har. Efedrinets effekt att öka vakenhet och minska känsla av trötthet överförs via det centrala nervsystemet. Efedrinets verkning skulle kunna jämföras med långtidsverkande adrenalin [2]. 

Efedrinets verkningar utanför det centrala nervsystemet är däremot kraftfullare än amfetaminets. Dylika effekter är t.ex. förhöjt blodtryck, stegrad hjärtfrekvens, utvidgning av luftrör, utvidgning av blodkärl i tvärstrimmig eller icke-viljestyrd muskulatur, sammandragning av övriga blodkärl samt ökad energiomsättning.

Användning

Efedrin klassas i Finland inte som dopingmedel, utan som läkemedel. Efedrin används i doser på 10–60 milligram för behandling av astma, hosta och snuva. Det används också i samband med anestesi för behandling av hypotension, dvs. lågt blodtryck [3]. Efedrin har använts inom kinesisk medicin i tusentals år för att behandla astma [4].

Efedrin har inom tävlingsidrotten använts som dopingmedel för att bättre tåla ansträngning eller förhindra trötthet under långvarig ansträngning [2]. Efedrin och andra stimulantia används ofta vid styrketräning för att ge explosivitet och effektivitet åt träningarna, samt speciellt för den uppsnabbande effekt de har på ämnesomsättningen och fettförbränningen.

Efedrinets förbättrande effekt på prestationsförmågan har inte studerats i större omfattning. Enligt tillgängliga belägg skulle efedrin kunna öka den kortsiktiga viktnedgången något (cirka 0,9 kg i månaden jämfört med placebo) [5].  Användning av koffein tillsammans med efedrin kan förstärka den termogena effekten, dvs. de kan tillsammans effektivisera basämnesomsättningen något. Beläggen för efedrinets förbättrande effekt på prestationsförmågan eller viktnedgången är svaga [1, 6].

Biverkningar

Biverkningar av efedrin är darrningar, oro, sömnlöshet, hjärtklappning och förhöjt blodtryck. Hos känsliga individer, eller i för stora doser, kan det upphov till tillstånd av förvirring och paranoia, samt allvarlig arytmi (rytmstörningar). Risken för biverkningar ökar under motionsprestationer, speciellt i kombination med vätskebrist och förhöjd kroppstemperatur [1, 6, 7, 8].

Kända handelsnamn (7/2019): Sir Ephedrin, Efedrina level comprimidos, Ephedrine hydrochloride.

Timo Seppälä
chefsläkare
Finlands Antidopingkommitté ADK rf (nuvarande SUEK ry)

Uppdaterad av
Dopinglinkki

Källor

[1] Powers M. Ephedra and its application to sport performance: another concern for the athletic trainer? J Athl Train. 2001;36(4):420–424

[2] Docherty J. Pharmacology of stimulants prohibited by the World Anti-Doping Agency (WADA). Br J Pharmacol. 2008; 154(3): 606–22

[3] Duodecim läkemedelsdatabas. 2019. Efedrin. Terveysportti

[4] Lehtimäki L, Moilanen E. 2019. Hengityselimistöön vaikuttavat lääkeaineet: Keuhkoputkia laajentavat β2-sympatomimeetit. I verket: Ruskoaho H, Hakkola J, Huupponen R, Kantele A, Korpi E, Moilanen E, Piepponen P, Savontaus E, Tenhunen O, Vähäkangas K. Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia (5:e upplagan). Duodecim. Helsingfors

[5] Shekelle P, Hardy M, Morton S, Maglione M, Mojica W, Suttorp M, Rhodes S, Jungvig L, Gagné J. Efficacy and safety of ephedra and ephedrine for weight lossa and athletic performance: a meta-analysis. JAMA. 2003;289(12):1537–45

[6] Sellami M, Slimeni O, Pokrywka A, Kuvačić G, Hayes L, Milic M, Padulo J. Herbal medicine for sports: a review. J Int Soc Sports Nutr. 2018; 15:14

[7] Soni, Carabin, Griffiths & Burdock. Safety of ephedra: lessons learned. Toxicology Letters. 2004; 150(1): 97–110

[8] Bättig. Acute and chronic cardiovascular and behavioural effects of caffeine, aspirin and ephedrine. International Journal of Obesity Related Metabolic Disorder 1993; 17(1): 61–4