Lahjoita
Textstorlek Font size smaller Font size normal Font size bigger

Sköldkörtelhormoner

Uppdaterad 16.9.2019

Egenskaper och funktionsmekanism

Sköldkörteln producerar två metaboliskt aktiva hormon: tetrajodtyronin eller tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3). Tyroxin omformas främst i levern och njurarna till T3 som har starkare verkan.

Sköldkörtelhormon har en viktig uppgift för att reglera en normal tillväxt, utveckling, ämnesomsättning, kroppsvärme samt blodcirkulation. Sköldkörtelhormonerna påverkar fetternas, proteinernas och kolhydraternas ämnesomsättning, värmeregleringen samt upprätthållandet av vatten- och elektrolytbalansen.

Brist på sköldkörtelhormon (t.ex. underfunktion i sköldkörteln, d.v.s. hypotyreos) leder till långsammare ämnesomsättning samt tillväxt och utveckling. T4 (levotyroxin) är som receptbelagt läkemedel i bruk för behandling av nedsatt funktion hos sköldkörteln. Doseringen är individuell.

En för stor effekt av sköldkörtelhormoner avspeglar sig i sin tur i kroppen i form av snabbare ämnesomsättning, avmagring, nervositet, psykisk instabilitet och ibland som rubbningar i hjärtrytmen. För stor effekt kan uppträda t.ex. då en frisk person använder medicin som innehåller sköldkörtelhormon eller om dosen höjs för snabbt åt en person som vårdas för sköldkörtelunderfunktion.

Medicinsk användning och dosering

Tyroxin används främst för att behandla hypotyreos, dvs. underfunktion i sköldkörteln. Den typiska underhållsdosen hos vuxna är 0,1 mg/dygn oralt. Behandlingen ska dock inledas med en mindre dos (0,025–0,05 mg/dygn). Dosen höjs stegvis till nödvändig underhållsdos [1].

Ändamål som dopingmedel

Sköldkörtelhormon har några mekanismer som kan påverka förbättringen av den fysiska prestationsförmågan och motivet att använd sköldkörtelhormon som dopingmedel. Dessa är bland annat ökning av basämnesomsättningen och ökning av vävnadernas känslighet för katekoliaminer (adrenalin, noradrenalin, dopamin), som gör att bland annat pulsen ökar. Sköldkörtelhormon har även en synergisk effekt på tillväxthormonet, dvs. det ökar dess effekt [2].

Användningen av sköldkörtelhormoner har rapporterats bland annat bland tävlings- och amatörkroppsbyggare. Man försöker med dem ändra kroppens sammansättning genom att aktivera ämnesomsättningen och förbränna fett i kroppen [3, 4, 5].

Sköldkörtelhormon står år 2019 ännu inte på internationella antidopingbyrån WADA:s lista över förbjudna medel [6].  Missbruk förekommer dock och olika organ, bland annat Hollands antidopingbyrå, arbetar för att lägga till sköldkörtelhormon på listan över förbjudna medel [7]. Sköldkörtelhormon är inte heller något dopingmedel enligt Finlands strafflag.

Biverkningar

För patienter som lider av sköldkörtelunderfunktion har sköldkörtelhormonläkemedel närmast enbart positiva effekter, om man bara inte höjer dosen för högt för snabbt. I så fall uppträder hypertyreosliknande symtom, som t.ex. snabb puls, rytmstörningar, diarré, avmagring, minskad värmetolerans, sömnlöshet, rastlöshet och även psykoser [8, 9].

För den som lider av latent hjärtåkomma kan biverkningarna på hjärtat (rytmstörningar, hjärtinfarkt) vara livshotande [10]. Före behandling med sköldkörtelhormon påbörjas bör läkare noggrant undersöka patientens hälsotillstånd, bl.a. hjärtfunktionen. På detta sätt kan man kartlägga risker i samband med behandlingen.

Långvarig medicinering med tyroxin ökar risken för osteoporos. Livsfarlig agranulocytos (minskat antal vita blodkroppar) påträffas hos 0,1–0,5 procent av patienterna [11].

Akut stora doser av tyroxin ger upphov till tyreotoxisk kris, med symtom som hög kroppsvärme, hjärtsvikt, och koma [12]. Överdosering som lett till döden har också beskrivits. Då har man använt andra dopingmedel tillsammans med sköldkörtelhormon [13].

Kända handelsnamn (9/2014): Unithroid, L-Thyroxin, Levo-T, Levolet, Levoxyl, Novothyrox.

Timo Seppälä
chefsläkare
Finlands Antidopingkommitté ADK rf (nuvarande SUEK ry)

Uppdaterad av
Dopinglinkki

Källor

[1] Huupponen R, Savontaus E. 2018. Kilpirauhashormonit. Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Duodecim läkemedelsdatabas

[2] Hackney AC, Saeidi A. The thyroid axis, prolactin and exercise in humans. Curr Opin Endocr Metab Res. 2019; 9:45–50

[3] McKillop. Drug abuse in body builders in the West of Scotland. Scottish Medical Journal 1987; 32(2): 39–41

[4] Augé WK, Augé SM. Naturalistic observation of athletic drug-use patterns and behavior in professional-caliber bodybuilders. Subst Use Misuse. 1999;34(2):217–49

[5] Baker J, Graham M, Davies B. Steroid and prescription medicine abuse in the health and fitness community: A regional study. Eur J Int Med. 2006;17(7):497–484

[6] World Anti-Doping Agency. The world anti-doping code. International standard. Prohibited list, January 2019

[7] Doping autoriteit. 2018. 2019 WADA Prohibited List stakeholder consultation: review Dutch stakeholders

[8] Barczyński, Thor, Słowiaczek, Pitala. The role of the autonomic nervous system on malfunction of gastric motor and myoelectric activity in patients with hyperthyroidism. Folia Medica Cracoviensia. 2000; 41(3–4): 87–112

[9] Hepp. Psychiatric and neurologic disturbances in thyroid disorders. Wiener Klinische Wochenschrift Suppl. 1978; 94: 14–6

[10] Nagele, Hörmann, Nagele. First case study of periodic hypokalemic thyreotoxic paresis with partial respiratory insufficiency and concomitant sinus bradycardia. Wiener Medizinische Wochenschrift. 2009; 159(5–6): 156–9

[11] Bartalena, Bogazzi & Martino. Adverse effects of thyroid hormone preparations and antithyroid drugs. Drug Safety. 1996; 15(1): 53–63

[12] de Luis, Abad, Aller, González-Sagrado, Dueñas. Levothyroxine poisoning: clinical manifestations and therapeutic management. Anales de Medicina Interna. 2004; 21(1): 39–41

[13] Li C, Adhikari B, Gao L, Zhang S, Liu Q, Wang Y, Sun J. Performance-enhancing drugs abuse caused cardiomyopathy and acute hepatic injury in a young bodybuilder. Am J Mens Health. 2018;12(5):1700–1704