Lahjoita
Textstorlek Font size smaller Font size normal Font size bigger

Särskilda kännetecken för användning av dopningsmedel hos kvinnor

Senast uppdaterad 15.6.2023

Användning av anabola androgena steroider (hädanefter anabola steroider) hos kvinnor, dvs. testosteron och derivat, är betydligt mindre vanlig än hos män. Man har uppskattat att andelen kvinnor som använder anabola steroider i Norden är 0,2 % och i världen 1,6 %. Motsvarande siffror för män är 2,9 % och 6,4 %. [1, 2] Det finns inga närmare uppgifter om förekomsten av andra dopningsmedel bland kvinnor på internationell nivå. Enligt alkohol- och narkotikaundersökningen från 2014 hade 0,3 % av kvinnorna i Finland någon gång i livet använt dopningsmedel. [3] I särskilda begränsade grupper, såsom kvinnor som styrketränar och går på gym, kan användningen vara betydligt vanligare. Till exempel i en brasiliansk undersökning hade mer än 13 % av kvinnorna som går på gym någon gång använt anabola steroider. [25]

Kvinnors användning av dopningsmedel har undersökts betydligt mindre än männens. En vanlig hypotes är att kvinnor föredrar andra dopningsmedel än anabola steroider på grund av deras androgena eller maskuliniserande effekter. Anabola steroider är däremot ett av de vanligaste dopningsmedlen bland kvinnliga elitidrottare. [4]

Bland de ämnen som kvinnor föredrar finns fettförbrännande medel som efedrin, sköldkörtelhormoner och klenbuterol. Även användning av tillväxthormoner och substanser som stimulerar produktionen av tillväxthormoner förekommer. Kvinnors mål med användningen av tillväxthormoner är bland annat fettförbränning, muskeltillväxt, återhämtning från stress, hudvård och förebyggande av åldrande (anti-aging). [5, 6, 7, 8]

Det finns mycket lite forskning om enbart användning av medel för viktminskning i dopningssyfte. De forskningsdata som finns avser kvinnor som använder anabola steroider. 

Utmaningen för kvinnliga användare är ofta stigmatisering och isolering. Forskningsdata och erfarenhetsutbyte är inte allmänt eller lätt tillgängliga. Dessa faktorer kan hindra kvinnor från att söka hjälp. [24]

Användning

Det finns både likheter och skillnader i män och kvinnors användning av anabola steroider. Även kvinnor använder ofta flera olika ämnen samtidigt. Det finns dock skillnader i kvinnornas användning av anabola steroider jämfört med männens. Kvinnor föredrar ofta perorala anabola steroider (tas genom munnen) med mindre androgen verkan. Särskilt peroralt oxandrolone verkar vara populärt bland kvinnliga användare eftersom medlet har en svagare androgen effekt, men en kraftig anabol effekt. Perorala anabola steroider är ofta skadligare för levern än de som injiceras intramuskulärt. [5, 6, 7, 8, 9, 24, 25]

Kvinnornas kurer är ofta kortare och doserna mindre än männens. Kvinnor använder inte heller lika många olika slags anabola steroider samtidigt. Dessa metoder syftar till att begränsa androgena förändringar och biverkningar. [5, 10, 24, 25]

Att börja använda

Kvinnor söker samma effekt av anabola steroider som män: muskeltillväxt och kroppsförändring. [5, 9, 11, 25] De motiveras ofta av målinriktad och tävlingsinriktad träning, till exempel styrkesporter och bodybuilding. [5, 10, 12, 13] Orsaken är troligtvis den tydligare androgena effekten som anabola steroider har på kvinnor. Det är få kvinnor som är beredda att leva med de maskulina dragen som anabola steroider orsakar bara för en hobbys skull. 

Kvinnliga användare tycks ha mer problem med beroende, kroppsuppfattning, kosthållning och mental hälsa än manliga användare och andra kvinnor som inte använder anabola steroider. [5, 12, 13, 14, 23]

Att kvinnor börjar använda anabola steroider har i många fall främjats av en närstående man, såsom en partner eller tränare. Kvinnorna får även ofta sina råd om användningen och kurer från männen vilket i sig kan vara ett problem. [10, 13, 15]

Könsspecifika effekter hos kvinnor som använder anabola steroider

Hos män produceras största delen av testosteronet i testiklarna. En liten del utsöndras från binjurebarken. Hos kvinnor produceras testosteronet i äggstockarna och binjurebarken. De naturliga testosteronnivåerna hos kvinnor är betydligt lägre än hos män. Referensvärdena för testosteron hos män är 10–38 nmol/l och hos kvinnor 0,4–2 nmol/l. [16, 17]

Eftersom det finns så stora skillnader i den naturliga produktionen och koncentrationen av testosteron hos kvinnor och män, har det antytts att kvinnor lättare skulle få tydliga förändringar av muskelmassa och styrka vid lägre doser än män. [17]

Testosteron påverkar i hög grad könsskillnaderna mellan män och kvinnor. Därför är androgena förändringar typiska biverkningar vid användning av anabola steroider hos kvinnor, till exempel grövre och mörkare röst, akne, klitoristillväxt, oregelbunden menstruation, aggressivitet, mindre bröst, livmoderatrofi, ökad sexlust samt ökad behåring och håravfall. Förändringarna kan uppstå redan efter några veckors användning. [9, 12, 14, 18]

Alla androgena förändringar anses inte nödvändigtvis vara negativa, t.ex. anses ökad sexlust och klitoristillväxt vara en positiv förändring av vissa. [19, 20]

Vissa förändringar som grövre röst kan vara bestående. Kvinnor märker inte alltid själv att rösten har ändrats. Kvinnliga användare har även rapporterat hypomaniliknande biverkningar vid testosteronanvändning, såsom ökad eufori och självsäkerhet. [12, 20, 21, 22]

Precis som hos män kan användningen av anabola steroider försämra funktionen i hypotalamus-hypofys-gonad-axeln hos kvinnor. Användning av anabola steroider minskar funktionen hos luteiniserande hormon, follikelstimulerande hormon, progesteron och SHGB hos kvinnor. Det kan bland annat leda till menstruationsrubbningar, störningar i äggstockarnas funktion och infertilitet. [18] 

Kvinnliga användare kan utnyttja den här informationen för att avgöra om de anabola steroiderna som används är effektiva. Vid användning av anabola steroider är det till och med önskvärt att menstruationen upphör, eftersom det är ett tecken på att de fungerar. Efter en kur vill man dock att menstruationen ska återkomma, eftersom det är ett tecken på att kroppens hormonfunktion har återhämtat sig. [20] Det finns färre vetenskapliga bevis för hjärt-kärlskador hos kvinnor än män. Det kan vara så att man hos kvinnor inte upptäcker alla förändringar i blodstatusen som är vanliga hos manliga användare (förhöjda hemoglobin- eller hematokritvärden), vilket kan förklaras av de lägre doserna av anabola steroider. [23]

Joni Askola, Magister i hälsovetenskaper, Dopinglinkki

Källor

[1] Sagoe D, Molde H, Andreassen C, Torsheim T, Pallesen S. The global epidemiology of anabolic-androgenic steroid use: a meta-analysis and meta-regression analysis. Annals of Epidemiol. 2014; 24:383–398

[2] Sagoe D, Torsheim T, Molde H, Andreassen C, Pallesen S. Anabolic-androgenic steroid use in the Nordic countries: A meta-analysis and meta-regression analysis. Nord Stud Alcohol Drugs. 2015; 32:1

[3] Hakkarainen P, Karjalainen K, Ojajärvi A, Salasuo M. Huumausaineiden ja kuntodopingin käyttö ja niitä koskevat mielipiteet Suomessa vuonna 2014. Yhteiskuntapolitiikka 80 (2015):4

[4] Bermon S. Androgens and athletic performance of elite female athletes. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2017;24(3):246–251

[5] Ip E, Barnett M, Tenerowicz M, Kim J, Wei H, Perry P. Women and anabolic steroids: An analysis of a dozen users. Clin J Sport Med. 2010; 20:475-481

[6] Angoorani H, Jalali M, Halabchi F. Anabolic-androgenic steroids and prohibited substances misuse among Iranian recreational female bodybuilders and its associated psycho-socio-demographic factors. Addict Health. 2018;10(4):216–222

[7] Börjesson A, Lehtihet M, Andersson A, Dahl M, Vicente V, Ericsson M, Ekström L. Studies of athlete biological passport biomarkers and clinical parameters in male and female users of anabolic androgenic steroids and other doping agents. Drug Test Anal. 2020;12(4):514–523

[8] Van Hout, Hearne E. Netnography of female use of the synthetic growth hormone CJC-1295: Pulses and Potions. Subs Use Misuse. 2016;51(1):73–84

[9] Abrahin O, Souza N, de Sousa E, Santos A, Bahrke M. Anabolic-androgenic steroid use among Brazilian women: an exploratory investigation. J Subst Use. 2016;22(3):246–252

[10] Börjesson A, Gårevik N, Dahl ML, Rane A, Ekström L. Recruitment to doping and help-seeking behavior of eight female AAS users. Subst Abuse Treat Prev Pol. 2016; 11:11

[11] Jespersen M. “Definitely not for women”: An online community’s reflections on women’s use of performance enhancing drugs in recreational sports. Teoksessa: Tolleneer J, Sterckx S, Bonte P. Athletic enhancement, human nature and ethics. Threats and opportunities of doping technologies. International library of ethics of law and the new medicine 52. 2012, s.201–218

[12] Gruber A, Pope Jr H. Psychiatric and medical effects of anabolic-androgenic steroid use in women. Psychother Psychosom. 2000; 69:19–26

[13] Havnes I, Jørstad M, Bjørnebekk A. Double trouble? A mixed methods study exploring experiences with combined use of anabolic-androgenic steroids and psychoactive substances among women. Performance Enhancement and Health. 2021;9(3):10019

[14] Committee on gynecologic practice. Performance enhancing anabolic steroid abuse in women. Committee opinion, The American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstetrics & Gynecology. 2011:117;4

[15] Henning A, Andreasson J.” Ya, another lady starting a log!”: Women’s fitness doping and the gendered space of an online doping forum. Comm Sport. 2019:1-20

[16] HUS. Testosteroni, seerumista. huslab.fi, päivitetty 4.3.2022

[17] Huang G, Basaria S. Do anabolic-androgenic steroids have performance-enhancing effects in female athletes? Mol Cell Endocrinol. 2018; 464:56–64

[18] Sarikaya H, Peters C, Schulz T, Schönfelder, Michna H. 2007. Biomedical Side Effects of Doping. International Symposium Munich, Germany. “Harmonising the Knowledge About Biomedical Side Effects of Doping” -Project of the European Union

[19] Andreasson J, Henning A. Challenging hegemony through narrative: Centering women’s experiences and establishing a sis-science culture through a women-only doping forum. Comm Sport. 2021;1–22

[20] Havnes I, Jørstad M, Innerdal I, Bjørnebekk A. Anabolic-androgenic steroid use among women – A qualitative study on experiences of masculinizing, gonadal and sexual effects. Int J Drug Policy. 2020;102876

[21] Büttner A, Thieme D. Side effects of anabolic androgenic steroids: Pathological findings and structure-activity relationships. Handb Exp Pharmacol. 2010;(195):459–84

[22] Huang G, Pencina K, Coady J, Beleva Y, Bhasin S, Basaria S. Functional voice testing detects early changes in vocal pitch in women during testosterone administration. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100(6):2254–60

[23] Vauhkonen P, Laajala T, Lindroos K, Mäyränpää M. Female doping: observations from a data lake study in the Hospital District of Helsinki and Uusimaa, Finland. BMC Women’s Health. 2023:23-242

[24] Piatkowski T, Robertson J, Lamon S, Dunn M. Gendered perspectives on women’s anabolic-androgenic steroid (AAS) usage practices. Harm Reduction J. 2023:25

[25] Abrahin O, de Souza N, de Souza E, Sanots A, Bahrke M. Anabolic-androgenic steroid use among Brazilian women: an exploratory investigation. J Subst Use. 2017:22;3