Lahjoita
Textstorlek Font size smaller Font size normal Font size bigger

Säkrare injektioner av anabola steroider

17.2.2022

Den här informationsbroschyren är avsedd för personer som injicerar testosteron och anabola steroider och för hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med dessa personer. Syftet med broschyren är att minska eventuella skador orsakade av injektioner. Läs mer om riskerna med intramuskulära injektioner. Om du trots möjliga biverkningar och risker har bestämt dig för att börja injicera anabola steroider, hjälper den här broschyren dig att göra det så säkert som möjligt. Det finns ingen helt riskfri användning av anabola steroider. Du kan läsa mer om dopningsmedel och relaterade risker här.

KOM IHÅG: Ämnen som köps på den svarta marknaden innebär alltid en risk. Man kan aldrig vara helt säker på medlets renhet, styrka eller den aktiva substansen i medlet.

Injicera alltid i en muskel, aldrig i ett blodkärl eller i underhuden.

 • Injicera inte i områden där huden är irriterad eller i muskler som är svullna eller inflammerade.
 • Injicera inte i närheten av födelsemärken.
 • Undvik att injicera vid eller på tatueringar, särskilt om det är en ny tatuering (gjord mindre än 1 månad sedan).

Kom ihåg att variera injektionsstället för att minska risken för vävnadsskada. En större muskel kan injiceras med en högre dos. Dock högst 2 ml åt gången. De muskler som rekommenderas i den här broschyren är tillräckligt stora, vilket minskar risken att man sticker i stora nerver eller blodkärl. Injektioner i andra muskler rekommenderas inte.

Du kan få nya rena injektionstillbehör gratis från sprutbytesmottagningar och hälsorådgivningsmottagningar. Vissa apotek säljer injektionstillbehör. På webben finns även flera webbplatser som säljer sjukvårdsmaterial.

Bild: Snabbguide för säkrare injektioner för utskrift (PDF, klicka på bilden för att öppna filen, skriv ut dubbelsidigt, välj ”Vänd längs kortsidan”).

Klicka på rubrikerna för att komma till instruktionerna

1. Hygien och noggrannhet

Fokusera alltid på vad du gör och kom ihåg att vara noggrann. Injicera aldrig när du är påverkad av berusningsmedel. Kom ihåg att tvätta händerna med tvål och vatten innan du förbereder dig för injektion. För att minska risken för infektioner och hepatit ska du aldrig återanvända injektionstillbehör eller dela dem med andra. 

Använd alltid nya sterila tillbehör vid varje injektion och kontrollera

 • produkternas skick och renhet visuellt,
 • kontrollera etiketten (datum, aktiv substans, styrka),
 • innehållet (förekomst av glaspartiklar, plastbitar, missfärgningar, utfällningar eller annat avvikande).

Om produkten ser misstänkt ut, bör du överväga om du ska använda medlet.

2. Tillbehör

Bild: Tillbehör för intramuskulära injektioner.

Se till att du har plockat fram alla tillbehör som behövs för den intramuskulära injektionen:

Kanylbehållare (1). Även en plast- eller glasflaska med lock kan användas. Släng inte nålar eller andra injektionstillbehör i soporna eller någon annanstans där de kan skada andra.

Steril 2–3 ml spruta (2).

Två sterila nålar (3, 4). Använd inte samma nål för att dra upp medlet ur flaskan och för att injicera det. Nålen kan vara slö, och det kan finnas glaspartiklar eller plastbitar kvar i nålen. Nålens storlek anges i G (gauge) eller millimeter. Ju större G, desto mindre är nålens diameter.

En uppdragningskanyl (3), 18–23 G (1,2–0,6 mm), som du använder för att dra upp medlet ur ampullen eller flaskan.

 • Till exempel en grön 21 G kanyl (yttre diameter 0,8 mm).
 • Du kan använda en uppdragningskanyl med filter för vattenbaserade produkter. Det förhindrar att eventuella glaspartiklar eller gummibitar hamnar i sprutan. Uppdragningskanyler med filter rekommenderas inte för oljebaserade produkter.

En injektionsnål (4), 20–25 G (0,9–0,5 mm), som du använder för att injicera medlet i muskeln.

 • Till exempel en blå 23 G nål (yttre diameter 0,6 mm).

En bomullstuss eller rent papper (5).

Spritservetter (6).

3. Förberedelse: ampull

Om produkten har förvarats i kylskåp, ska du placera den i rumstemperatur. Oljebaserade anabola steroider kan värmas i varmt vatten innan du injicerar så att medlet blir mer rinnande. Förbered injektionsstället och tillbehören noggrant innan injektionen. Du kan till exempel placera tillbehören på ett rent upplyst bord på en ren duk.

Dra upp medel ur ampullen

Bild: ampull för engångsbruk

 • Ampullen är en försluten engångsburk av glas.
 • Spara aldrig en öppnad ampull.

Steg

 1. Vänd/rotera ampullen försiktigt eller knacka på den så att läkemedlet rinner ned till botten.
 2. Desinficera ampullens hals med en spritservett.
 3. Öppna ampullen med en torr duk eller papper genom att bryta av flaskhalsen på det markerade området. Var försiktig så att du inte skär dig. Du kan också använda en ampullbrytare.

Bild: Bryt ampullen med en ren duk.

4. Använd en uppdragningskanyl med filter eller en uppdragningskanyl som är så liten som möjligt. På så sätt undviker du att glaspartiklar hamnar i sprutan.

5. Placera den sterila kanylen i ampullen och dra upp kolven tills sprutan fylls med önskad mängd. Injicera aldrig mer än 2 ml åt gången.

Bild: Dra upp medlet ur ampullen.

6. Håll sprutan med nålen upp och knacka på sprutan så att eventuella luftbubblor stiger upp till sprutans övre del. Tryck försiktigt på kolven så att luft kommer ut ur sprutan. Små luftbubblor är ofarliga.

7. Ta bort kanylen och lägg den i behållaren.

Bild: Lägg kanylen i behållaren.

8. Sätt på en ny steril injektionsnål på sprutan som är lagom stor för injektionsstället.

Bild: En förberedd nål.

Obs! Behåll nålskyddet på tills du ska injicera.

4. Förberedelse: injektionsflaska

Om produkten har förvarats i kylskåp, ska du placera den i rumstemperatur. Oljebaserade anabola steroider kan värmas i varmt vatten innan du injicerar så att medlet blir mer rinnande. Kontrollera blandningen av torrsubstansen och vätskan i vattenbaserade anabola steroider. Det får inte finnas några klumpar. Obs! Blanda inte kranvatten med torrsubstansen. Använd vatten avsedd för injektionsvätskor. Förbered injektionsstället och tillbehören noggrant innan injektionen. Du kan till exempel placera tillbehören på ett rent upplyst bord på en ren duk.

Dra upp medel ur injektionsflaskan

Bild: Injektionsflaska (lagenula).

Steg

 1. Vänd flaskan upp och ned en kort stund.
 2. Öppna locket på injektionsflaskan.
 3. Torka av gummiproppen med en spritservett. Låt torka.

Bild: Desinficera injektionsflaskans gummipropp med en spritservett.

4. Tryck in en steril uppdragningskanyl med eller utan filter genom gummit och tryck in lite luft i flaskan. Det underlättar uppdragningen av medlet i sprutan.

Bild: Tryck in luft i injektionsflaskan.

5. Dra kolven tills sprutan fylls med önskad mängd medel. Injicera aldrig mer än 2 ml åt gången.

Bild: Dra upp medel ur injektionsflaskan.

6. Håll sprutan med nålen upp och knacka på sprutan så att eventuella luftbubblor stiger upp till sprutans övre del. Tryck försiktigt på kolven så att luft kommer ut ur sprutan. Små luftbubblor är ofarliga.
7. Ta bort kanylen och lägg den i behållaren.

Bild: Lägg kanylen i behållaren.

8. Sätt på en ny steril injektionsnål på sprutan som är lagom stor för injektionsstället.

Bild: En förberedd nål.

Obs! Behåll nålskyddet på tills du ska injicera.

5. Injektionsställen: sätesmuskeln

Här kan man använda en 38–50 mm lång nål. Det finns två injektionsställen i sätesmuskeln:

 1. Sätesmuskeln mot buksidan (den mellersta (gluteus medius) och lilla sätesmuskeln (gluteus minimus)).
 2. Sätesmuskeln mot ryggsidan (den övre, yttre fjärdedelen av den stora sätesmuskeln (gluteus maximus)).

Kuvassa pakaralihakset ja sen kaksi pistopaikkaa.

Bild: Två injektionsställen i sätesmuskeln.

Om du står upp vid injektionen, ska du se till att muskeln är avslappnad. Lägg till exempel vikten på den andra höften under injektionen. Du kan även injicera när du ligger ned på sidan eller sitter. Det är viktigt att sätesmuskeln är avslappnad.

1. Sätesmuskeln mot buken (ventrogluetal injektion)

Injektionen ges i den mellersta sätesmuskeln eller den lilla sätesmuskeln nedanför (gluteus medius och minimus).

Bild: Ventrogluteal injektion, den mellersta sätesmuskeln från sidan och bakifrån.

Det är det säkraste stället att injicera på och rekommenderas. Risken att man injicerar i stora nerver eller blodkärl är liten. Området har ofta lite fettvävnad, och muskeln är tjock. Det är också injektionsstället som ger minst smärta.

Obs! Det kan vara svårt att hitta rätt ställe i början. Du kan be någon annan om hjälp med att hitta rätt ställe för injektionen.

Hur hittar jag rätt ställe?

Med hjälp av en annan person

Använd kroppens ben som vägledning för att hitta stället.En annan person placerar sin handflata (vänster hand på höger höft eller höger hand på vänster höft) över lårbenshuvudet på bäckenets sida, vid höftleden (1).
Sträck och rikta pekfingret mot den beniga delen av höftens främre del, mot tarmbenskammens främre del (2). Sträck ut de övriga fingrarna mot bäckenets övre kant (3). Tummen pekar mot lårets framsida.Injektionsstället är det v-formade området mellan pekfingret och långfingret.

På egen hand

Hitta lårbenshuvudet (1). Känn med fingrarna och hitta tarmbenskammens främre del (2) och tarmbenskammen (3), dvs. en benig punkt längst fram respektive högst upp på bäckenet.Injektionsstället formas av triangeln som bildas av dessa tre punkter.

Bild: A) Ben som vägledning: 1. Lårbenshuvudet, 2. Tarmbenskammens främre del, 3. Tarmbenskammen. B) Injektionsstället vid den mellersta sätesmuskeln C) Injektionsstället vid den lilla sätesmuskeln, under den mellersta sätesmuskeln.

2. Sätesmuskeln mot ryggsidan – stora sätesmuskelns övre, yttre fjärdedel

Det är ett mycket vanligt injektionsställe, men inte det bästa. Den övre, yttre fjärdedelen på sätesmuskeln (stora sätesmuskeln, gluteus maximus) har mer fettvävnad och risken för att sticka i ischiasnerven eller större blodkärl är större, vilket i värsta fall kan leda till döden. Att sticka i ischiasnerven orsakar svår smärta och kan leda till förlamning. Undvik det här injektionsstället om möjligt. Eftersom det finns mer fettvävnad i det här området, är det viktigt att välja en tillräckligt lång nål!

Bild: Injektionsstället på stora sätesmuskeln, sätesmuskelns övre, yttre fjärdedel.

6. Injektionsställen: lårmuskeln

Här kan man använda en 25 mm lång nål. Musklerna i lårområdet lämpar sig för självinjektion och utgör säkra injektionsställen. Men injektioner här kan kännas obehagliga.Risken för att sticka nerver eller blodkärl är liten i lårområdet. Det finns vanligtvis mindre fettvävnad i det här området, vilket gör det lättare att injicera rätt i muskeln.

 

Den yttre lårmuskeln (vastus lateralis) sitter på främre lårets utsida. Det här injektionsstället rekommenderas.

 

Du kan även injicera direkt i främre raka lårmuskel (rectus femoris). Injektioner här kan emellertid orsaka mer smärta och obehag. De större blodkärlen och nerverna på lårets insida ligger också närmare.

 

Injektionsställen på den yttre och raka lårmuskeln.

Bild: Injektionsställen på den yttre och raka lårmuskeln.

 

Bild: Injektionsställen på den yttre (till vänster) och den raka (till höger) lårmuskeln.

7. Injektionsställen: deltamuskeln

Här kan man använda en 25–38 mm lång nål. Deltamuskeln (deltoideus) är en betydligt mindre muskel än sätes- eller lårmusklerna. Det finns blodkärl och nerver i området, så var noggrann med att lokalisera rätt punkt.

Man bör injicera en mindre dos mitt i deltamuskeln, cirka 1 ml i taget.

Bild: Injektionsstället på deltamuskeln.

Att hitta rätt ställe

Leta med fingrarna efter ett benigt utskott, akromion, i mitten av deltamuskeln. Akromion utmärker sig som en tydlig benig punkt. Placera pek-och långfingret på akromion, så att pekfingret täcker akromion. Injektionsstället är området nedanför långfingret, mitt på deltamuskeln. Obs! Injicera inte mellan akromion och överarmsbenets ledhuvud.

8. Att injicera

Fokusera på vad du gör och försök att vara avslappnad. Se till att muskeln är avslappnad.

 

 1. Torka av området där du ska injicera med en spritservett. Låt huden torka innan injektionen ges. Om huden inte har hunnit torka kan det orsaka sveda och stickningar. Du kan även tvätta området med tvål och vatten.
 2. Ta av nålskyddet precis innan injektionen.
 3. Fyll nålen med vätska genom att försiktigt trycka på kolven.
 4. Håll sprutan i ett penngrepp (mellan tummen och pekfingret). För in nålen i 90 graders vinkel igenom huden ända in i muskeln med en snabb och kontrollerad rörelse.

Bild: Håll nålen som du håller i en penna, för in den i 90 graders vinkel.

 

 1. Lämna en tredjedel av nålen synlig. För inte in hela nålen i vävnaden. Om nålen skulle gå av, är det lättare att avlägsna den.
 1. Nålen ska nå ända fram till muskeln.

 

Vid intramuskulär injektion ska nålen nå ända fram till muskeln. Injicera i 90 graders vinkel och lämna ungefär en tredjedel av nålen synlig.

Bild: Vid intramuskulär injektion ska nålen nå ända fram till muskeln. Injicera i 90 graders vinkel och lämna ungefär en tredjedel av nålen synlig.

 

 1. Dra långsamt tillbaka kolven (5–10 s) och kontrollera om det finns blod i sprutan.

Om det förekommer blod har nålen hamnat i ett blodkärl. Dra tillbaka nålen, byt till en ny nål och börja om.

Obs! Om aspirationen känns svår eller smärtsam kan man hoppa över det steget. Om du följer anvisningarna för injektionsställen i broschyren är risken för att sticka i ett blodkärl liten. Med undantag för sätesmuskelns övre, yttre fjärdedel där aspiration rekommenderas på grund av närheten till större blodkärl.

 1. Om du upplever svår smärta, har du troligtvis hamnat i en nerv. Dra tillbaka nålen.
 2. Försök att hålla nålen stilla i muskeln under injektionen.
 3. Tryck långsamt ned kolven, högst 1 ml på 10 sekunder.
 4. Vänta 5–10 sekunder innan du drar ut nålen. På så sätt förbättras upptaget av ämnet och återflödet minskar.
 5. Dra sedan snabbt ut nålen.
 6. Lägg det använda injektionstillbehöret direkt i behållaren.
 7. Tryck på injektionsstället med en ren duk eller bomullstuss i några minuter.

 

Tips! Du kan använda z-tekniken när du injicerar på egen hand i sätes- och lårmusklerna. När någon annan hjälper dig att injicera, kan tekniken även användas i deltamuskeln. Z-tekniken förebygger läckage av det injicerande ämnet från muskelvävnaden.

 

Bild: Användning av z-tekniken vid injektion i yttre lårmuskeln. Injektionsställe (1), tryck ned handen (2) och dra (3) huden bort från injektionsstället.

 

 • Tryck och dra huden bort från injektionsstället med den icke dominanta handen.
 • Dra tills injektionen har getts.
 • Fortsätt att dra tills nålen har dragits tillbaka.
 • Tryck på injektionsstället med rent papper så att det injicerade ämnet inte sipprar ut ur muskeln. Tekniken förebygger läckage av ämnet från vävnaden och minskar hudirritation.
 • Massera inte injektionsstället efter injektionen om du har använt z-tekniken.
9. Efter injektionen

Se till att alla använda nålar och övriga tillbehör som du har använt för injektionen läggs i behållaren. Lämna tillbehören på apoteket eller på en sprutbytesmottagning. Avsluta med att tvätta händerna med tvål och vatten. Små blödningar från injektionsstället är normala. Att trycka på injektionsstället med en ren duk hjälper till att stoppa blödningen.

Smärta och klåda vid injektionsstället är vanligt förekommande och helt ofarligt. Besvären bör försvinna inom några dagar.

Obs! Alla oljelösliga ämnen som injiceras kan i sällsynta fall orsaka mikroembolism i lungorna, dvs. att små partiklar hamnar i blodomloppet och lungorna. Det kan orsaka hosta, andnöd, tryckande känsla i svalget, bröstsmärta, illamående, svettning, yrsel eller svimning både under och efter injektionen. Symtomen går ofta över av sig själva och varar från några minuter till en halvtimme. Genom att använda en bra injektionsteknik och följa anvisningar kan du minska risken. Om du inte känner dig bättre ska du söka dig till hälso- och sjukvården.

Källor
 1. Campbell J, Llewellyn W, van de Ven K, Preston A. 2019. A pocket guide to steroids + other drugs used to enhance performance and image. Published by Exchange Supplies, Australia
 2. Campbell J. 2017. Reducing Harm for People who Inject Drugs. NHS Greater Glasgow & Clyde
 3. Coskun H, Kilic C, Senture C. The evaluation of dorsogluteal and ventrogluteal injection sites: a cadaver study. J Clin Nurs. 2016;25(7-8):112-9
 4. Exchange supplies. Injecting anabolic steroids, step-by-step visual guide. Version 2.0, print date 04/2014. Linnell publications
 5. Feetam C, White J. Guidance on the Administration to Adults of Oil-based Depot and other Long-Acting Intramuscular Antipsychotic Injections. 2016, 5. painos
 6. Gilroy A, MacPherson B, Ross L. 2009. Atlas of Anatomy, Latin Nomenclature. Thieme
 7. Gutierrez J, Munakomi S. 2021. Intramuscular injection. Stat Pearls Publishing
 8. IPED Info. Public Health Wales.
 9. Kluger N. Is it safe to vaccinate within a tattoo? 2021. Ann Dermatol Venereol
 10. Leeds, Grenville & Lanark District Health Unit. 2018. Anabolic steroids-roids-slop-juice-sauce
 11. Lääketietokeskus. Lääkeinfo.fi. Deca-Durabolin injektioneste, liuos 50 mg/ ml
 12. Lääketietokeskus. Lääkeinfo.fi. Nebido injektioneste, liuos 1000 mg/4 ml
 13. Lääketietokeskus. Lääkeinfo.fi. Sustanon 250 injektioneste, liuos
 14. Mraz M, Thomas C, Rajcan L. Intramuscular injection CLIMAT pathway: a clinical practise guideline. Brit J Nursing. 2018:27(13);752–756
 15. Ottawa Public Health. 2013. Anabolic steroids, roids/slop/juice/sauce, Whatever you’re calling it, you should know the basic facts on safer injecting
 16. Pastuszak A, Hu Y, Freid J. Occurrence of pulmonary oil microembolism after testosterone undecanoate injection: A postmarketing safety analysis. 2020:8(2);237-242. Sexual Medicine
 17. Rodger M, King L. Drawing up and administering intramuscular injections: a review of the literature. J Adv Nursing. 2000:31(3);574–582
 18. Saano S, Taam-Ukkonen M. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma Pro oy. 2018, 7.–8. painos
 19. Sisson H. Aspirating during the intramuscular injection procedure: a systematic literature review. J Clin Nurs. 2015:24(17–18);2368–2375
 20. Taam-Ukkonen M, Saano S. Turvallisen lääkehoidon perusteet. Sanoma Pro oy. 2020, 11.–14. painos
 21. William Llewellyn. 2011. William Llewelyn’s ANABOLICS. E-Book edition. Molecular Nutrition

Joni Askola, Magister i hälsovetenskaper, Dopinglinkki