Lahjoita
Textstorlek Font size smaller Font size normal Font size bigger

Selektiv androgenreceptormodulator (SARM)

27.8.2019

SARM:er, eller selektiva androgenreceptormodulatorer, är en ny slags anabola föreningar som fortfarande är i teststadiet. De påskyndar muskeltillväxten med så får biverkningar som möjligt jämfört med traditionella anabola steroider [1]. SARM:er binds till vävnadernas androgenreceptorer och förändrar deras struktur och funktion. Det finns flera olika SARM-föreningar och de skiljer sig från varandra genom sin kemiska struktur. På samma sätt varierar mekanismerna för bindning till androgenreceptor beroende på förening [1]. SARM:er påminner till sin effekt om testosteron och anabola steroider, vilket är anledningen till att de används inom medicin för behandling av vissa sjukdomar. [2] Inom tävlingsidrott är SARM-föreningar förbjudna sedan 2008 [5].

Medicinsk användning och verkningsmekanism

SARM:er kan delas in i steroid- och icke-steroidbaserade föreningar. Steroidbaserade SARM:er har utvecklats utifrån testosteronmolekylens kemiska struktur [3]. En stor del av de hittills utvecklade SARM:erna är dock icke-steroidbaserade föreningar [4]. Icke-steroidbaserade SARM:er upptäcktes till en början av universitetsforskare i Tennessee och har sedermera utvecklats till flera olika strukturella klasser [3]. Kända icke-steroidbaserade SARM-preparat är t.ex. Enobosarm (ostarine), Ligandrol (LGD-4033), Testolone (RAD-140) och Andarine (GTX-007 eller S-4).

SARM:ernas verkningsmekanismer är alltjämt till stor del okända, då man endast börjat studera dem den senaste tiden. Flera mekanismer som har bekräftats för SERM:ernas (selektiv östrogenreceptormodulator) vävnadsaktivitet gäller även SARM:er. De kan aktivera androgenreceptorer i utvalda vävnader och fungerar därmed som vävnadsselektiva agonister. I praktiken används de för att få androgena effekter med färre biverkningar. Normala androgenbehandlingar medför risker för t.ex. hjärtat, levern och prostatan. Antagandet är att SARM:er klarar av att aktivera androgenreceptorerna i muskler och skelett med minimala biverkningar. Forskningsdatan kring SARM:ernas säkerhet och verkliga effekter är dock alltjämt bristfälliga [4].

SARM:er används eller deras effekt studeras vid behandling av bland annat osteoporos, prostatacancer, bröstcancer, hypogonadism, kakexi, Alzheimers sjukdom, prostataförstoring och störningar i sexualfunktionen [1,4]. Genom SARM-utvecklingen försöker man också eliminera de androgenviriliserande effekterna, varvid ovan nämnda sjukdomar skulle kunna behandlas speciellt hos kvinnor utan starka androgenrelaterade viriliserande effekter. För närvarande är dock testosteronbehandling den huvudsakliga behandlingsformen [4].

Användning som dopingmedel

SARM:ernas anabola effekter och eventuella mindre risk för biverkningar gör dem till attraktiva medel för motionärer och idrottare som vill öka sin muskelmassa eller styrka. I utländska webbutiker går det att köpa flera olika SARM:er eller näringstillskott med tillsatta SARM:er eller kemiskt liknande medel [1]. Däremot är utvärderingen av SARM:ernas säkerhet fortfarande i det initiala skedet och läkemedel som beställs från utlandet kan ha orenheter som ökar användningsriskerna ytterligare.

Biverkningar

Eftersom det bara gjorts ett fåtal studier om SARM:ernas effekter på människan är biverkningarna inte särskilt väl kända. Till exempel så har SERM:er (selektiv östrogenreceptormodulator) studerats i flera årtionden och deras biverkningar är mer kända [4].

Ligandrol (LGD-4033) och Enobosarm har testats som terapeutiska doser på människor med positiva resultat. Tillväxt av muskelmassa har observerats utan de biverkningar som är typiska för androgener [6,7]. Biverkningarna är hudutslag, förhöjd kreatinfosfokinas efter ansträngning, huvudvärk och muntorrhet. Hos testgruppen som använde Ligandron observerades dessutom en större mängd luftvägsinfektioner, men de ansågs inte vara kopplade till medicineringen [7].

Eftersom det bara gjorts ett fåtal studier på människor kan SARM:ernas säkerhet och funktion inte garanteras. Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) avslog nyligen ett marknadstillstånd för anamorelin på grund av dess marginella effekt på tillväxt av muskelmassa. USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet FDA har varnat om riskerna med SARM:er, som har rapporterats vara bland annat levertoxicitet och olika hjärtproblem. Medlens långtidseffekter på människor är inte heller kända [8]. SARM:er ser ut som en lovande behandlingsmetod för många sjukdomar och bör därför studeras ytterligare.

Ville Leskinen

Magister i hälsovetenskaper, Dopinglinkki

Källör

Källor
[1] Solomon ZJ. Mirabal J, Mazur D, Kohn T, Lipshultz L, Pastuszak A. Selective Androgen Receptor Modulators: Current Knowledge and Clinical Applications. Sex Med Rev. 2018; 1-11.
[2] Rauhala P, Simula A. 2019. Dopingaineryhmät ja -menetelmät. Suomen Urheilun Eettinen Keskus.
[3] Bhasin S & Jasuja R. Selective Androgen Receptor Modulators (SARMs) as Function Promoting Therapies. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2009; 12(3): 232–240.
[4] Narayanan R, Coss C, Dalton J. Development of selective androgen receptor modulators (SARMs). Molecular and Cellular Endocrinology. 2018; 465: 134-142.
[5] Geyer H, Schänzer W, Thevis M. Anabolic agents: recent strategies for their detection and protection from inadvertent doping. Br J Sports Med 2014;48:820–826.
[6] Basaria S, Collins L , Dillon L , Orwoll K, Storer T, Miciek R , Ulloor J , Zhang A, Eder R , Zientek H , Gordon G, Kazmi S , Sheffi eld-Moore M, Bhasin S. The Safety, Pharmacokinetics, and Effects of LGD-4033, a Novel Nonsteroidal Oral, Selective Androgen Receptor Modulator, in Healthy Young Men. Journal of Gerontology: 2013;68(1):87–95.
[7] Clark R, Walker AC, Andrews S, Turnbull P, Wald J, Magee M. Safety, pharmacokinetics and pharmacological effects of the selective androgen receptor modulator, GSK2881078, in healthy men and postmenopausal women. Br J Clin Pharmacol. 2017 83(10): 2179–2194.
[8] U.S Food & Drug Administration. 2017. FDA In Brief: FDA warns against using SARMs in body-building products.