Lahjoita
Textstorlek Font size smaller Font size normal Font size bigger

Dopningsmedlens väg till Finland

7.6.2021

Dopningsmedel smugglas av smugglare, enskilda människor och organiserade kriminella grupper som eftersträvar snabb brottslig vinst. Dopningsmedel smugglas till Finland både med traditionella smugglingsmetoder och via webbutiker. Största delen av de importerade dopningsmedel som beslagtas av Tullen har redan länge påträffats i post- och snabbfrakttrafiken, och största delen av beslagen genomförs i utlandsposten vid Helsingfors-Vanda flygplats. Utöver detta görs betydande beslag även i polisens och Tullens husrannsakningar och i samband med annan brottsutredning.

Tullen har under senaste år avslöjat flera stora olagliga transiteringar och lagringar av dopningsmedel. Finland används på grund av det geografiska läget och de goda trafikförbindelserna som ett transiteringsland i smuggling av dopningsmedel. Finland har en väsentlig roll i transiteringen bland annat på grund av Helsingfors-Vanda flygplats eftersom flygförbindelserna från Asien till Finland leder till att mycket gods transporteras utanför EU genom Finland. Transporter av dopningsmedel överförs inom EU mellan olika länder och tullager, tills partierna avlägsnas från transiteringen. Medlen kvarstår sannolikt i distribuering till EU:s olagliga marknader.

Dopningsbrott som polisen undersökt avslöjas vanligtvis i samband med övrig brottsutredning eller trafikövervakning. Smuggling och förmedling av dopningsmedel är vid sidan om narkotikabrott en mycket betydande del av de organiserade kriminella gruppernas verksamhet. Dopningsmedel tillverkas även i Finland: Av insmugglat pulver tillverkas engångsdoser för injektion eller till tabletter med tablettmaskiner, som sedan förmedlas via försäljarnas etablerade kundnätverk.

Dopningsmedel som beställts via webbutiker på internet och skickats per post har blivit vanligare på grund av den lätta tillgängligheten, förmånliga pris och hemtransporter. Webbutikens enkla tjänster som är oberoende av tid och geografiska läge når enkelt nya användare och avlägsna glesbygder som inte annars ännu skulle ha utbud av dopningsmedel. Många dopningsanvändare har i de brottsbekämpande myndigheternas förundersökningar berättat att de inte skulle ha tillgång till dopningsmedel utan webbmarknaderna. Kuverten och paketen av dopningsförsändelser görs så obemärkta som möjligt och risken för att åka fast minimeras även genom att dela upp stora beställningar i flera förpackningar och genom att ändra på medlens försändelseländer.

Smugglingen av dopningsmedel har hållits på en relativt normal nivå under coronapandemin. Då resenärtrafiklederna har stängts har smugglingen fortsatt i frakt-, kurir- och posttrafiken. I godstrafiken från utlandet har beslagtagningsfall som kan klassas som grova dopningsbrott avslöjats, i vilka medlen har smugglats med last- eller paketbil. I post- och kurirtrafiken anländer dopningsmedel på normal nivå nästan varje vecka. Nästan 90 procent av Tullens beslag år 2020 utfördes i post- och kurirtrafiken, största delen i utlandsposten vid Helsingfors-Vanda flygplats.

Under senaste tid har en betydande del av dopningsmedlen varit dehydroepiandrosteron (DHEA) som klassas i flera länder som ett naturpreparat, och kan fritt upphandlas i webbutiker i t.ex. USA. Näst mest har man beslagtagit testosteron och anabola steroider.

Avgångs- och försändelseländer för dopningsmedel

Dopningsmedel smugglas till Finland både från Europa och mer avlägsna länder. Den beställande personer vet vanligtvis inte alls var medlet har tillverkats och förpackats. De vanligaste avgångs- och försändelseländerna varierar varje år, under senaste år har dopningsmedel som beställts via webbutiker kommit särskilt från Slovakien. Orsaken till detta är dopningsmedlens lätta tillgänglighet. Allmänna avgångsländer för dopningsmedel har även varit Polen och USA. Utöver dessa har Thailand, Storbritannien, Ungern, Grekland, Rumänien, Estland och Singapore varit avgångsländer för dopningsmedel i flera fall. Rysslands andel av Tullens dopningsbeslag har varit liten en längre tid.

Traditionellt är största delen av personerna som misstänks för dopningsbrott finländare. Under senaste år har lettiska, estniska och irakiska medborgare varit misstänkta i några fall och medborgare från andra länder har endast varit misstänkta i enskilda dopningsbrott.

Jari Leskinen

specialforskare, PD, docent
Centralkriminalpolisen

Källor
Centralkriminalpolisens lägesrapporter om dopningsbrottslighet som inte publicerats.

PolStat/Polisen, maj 2020