Lahjoita
Textstorlek Font size smaller Font size normal Font size bigger

Dinitrofenol (DNP)

Uppdaterad 7.6.2019

Egenskaper och funktionsmekanism

Dinitrofenoler är en grupp kemikalier som utgörs av sex olika syntetiska ämnen. Den viktigaste av dessa är 2,4,-dinitrofenol, vilket brukar benämnas DNP.

DNP är ett cellgift, vilket frikopplar den oxidativa fosforyleringen i cellernas mitokondrier (en metabolisk väg kopplad till cellens energiproduktion) genom att transportera en proton genom mitokondriens hölje. Som en följd av detta kommer cellen att förbruka mycket energi, men bildar inget adenosintrifosfat (ATP), som är en viktig faktor i energiomsättningen, utan energin avges som värme. Fettförbränningen ökar kraftigt, och kroppstemperaturen stegras.

Användning

DNP används inom industrin t.ex. som utgångsråvara för tillverkning av färgämnen, träskyddsmedel och sprängämnen, samt som växt- och insektskyddsmedel. DNP upptas effektivt via matsmältningskanalen, huden och lungorna. Inom industrin har det orsakat förgiftningar, och t.o.m. dödsfall, när människor har varit i hudkontakt med det eller andats in det via luften [1, 2].

DNP användes som bantningsmedel i USA ända fram till år 1938, då man upptäckte dess giftverkningar och användningen förbjöds [1].I USA har myndigheterna ibland blivit tvungna att ingripa i fall då DNP har använts på bantningskliniker, eller då ämnet har orsakat dödsfall [1].

T.ex. så har kroppsbyggare avlidit efter att ha försökt förbränna fett med hjälp av DNP [1, 3].

Biverkningar

DNP är ett av de få dopingmedel som medför risk för plötslig död. Förgiftningssymptom som DNP ger upphov till är t.ex. kraftigt illamående, kräkningar, trötthet, kvävningskänsla och andningssvårigheter, svettning, hög feber, stegad hjärtfrekvens, bröstsmärta som härrör från hjärtat, huvudvärk, rastlöshet och kramper [1, 2, 3, 4]. Skillnaden mellan en dos som ger den fettförbrännande ”bantningseffekten” och en dos som leder till döden, är liten. Olika personers känslighet för DNP är också väldigt olika, därför har man inte kunnat fastställa någon säker dos [5]. Halten hos DNP som beställts på nätet kan varierar kraftigt, vilket ökar risken för överdosering [6].

Långvarig användning kan ge upphov till starr eller livshotande agranulocytos (minskat antal vita blodkroppar).  Man kan tolerera DNP i månader utan tydliga biverkningar, men användaren kan sedan plötsligt avlida i DNP-förgiftning [1].

Timo Seppälä
chefsläkare
Finlands Antidopingkommitté ADK rf (nuvarande SUEK ry)

Uppdaterad av
Dopinglinkki

Källor
[1] Harris & Cocoran (1995): Toxicological Profile for Dinitrophenols. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Läst 20.1.2010
[2] Leftwich, Floro, Neal & Wood. Dinitrophenol poisoning: a diagnosis to consider in undiagnosed fever. Southern Medical Journal. 1982;75(2): 182–4
[3] Miranda, McIntyre, Parker, Gary & Logan. Two deaths attributed to the use of 2,4-dinitrophenol. Journal of analytical toxicology. 2006;30(3): 219–22
[4] Hsiao, Santucci, Seo-Mayer, Mariappan, Hodsdon, Banasiak, Baum. Pediatric fatality following ingestion of dinitrophenol: postmortem identification of a ”dietary supplement”. Clinical Toxicology (Philadelphia). 2005;43(4):281-5
[5] Petróczi A, Ocampo J, Shah I, Jenkinson C, New R, James R, Taylor G, Naughton D. Russian roulette with unlicensed fat-burner drug 2,4-dinitrophenol (DNP): evidence from a multidisciplinary study of the internet, bodybuilding supplements and DNP users. Subst Abuse Treat Prev Policy. 2015; 10:39
[6] Bleasdale E, Thrower S, Petróczi A. Would you use with a seal of approval? Important attributes of 2,4-dinitrophenol (2,4-DNP) as a hypothetical pharmaceutical product. Front Psychiatry. 2018; 9:124