Dinitrofenoli (DNP)

Du är här

Dinitrofenol (DNP)

Egenskaper och funktionsmekanism

Dinitrofenoler är en grupp kemikalier som utgörs av sex olika syntetiska ämnen. Den viktigaste av dessa är 2,4,-dinitrofenol, vilket brukar benämnas DNP.

DNP är ett cellgift, vilket frikopplar den oxidativa fosforyleringen i cellernas mitokondrier (d.v.s. en metabolisk väg kopplad till cellens energiproduktion) genom att transportera en proton genom mitokondriens hölje.

Som en följd av detta kommer cellen att förbruka mycket energi, men bildar inget adenosintrifosfat (ATP), som är en viktig faktor i energiomsättningen, utan energin avges som värme. Fettförbränningen ökar kraftigt, och kroppstemperaturen stegras.

Användning

DNP används inom industrin t.ex. som utgångsråvara för tillverkning av färgämnen, träskyddsmedel och sprängämnen, samt som växt- och insektskyddsmedel. DNP upptas effektivt via matsmältningskanalen, huden och lungorna. Inom industrin har det orsakat förgiftningar, och t.o.m. dödsfall, när människor har varit i hudkontakt med ämnet eller andats in ämnet via luften [1, 2].

DNP användes som bantningsmedel i USA ända fram till år 1938, då man upptäckte dess giftverkningar och användningen förbjöds [1]. I USA har myndigheterna ibland blivit tvungna att ingripa i fall då DNP har använts på bantningskliniker, eller då ämnet har orsakat dödsfall [1]. T.ex. så har kroppsbyggare avlidit efter att ha försökt förbränna fett med hjälp av DNP [1, 3].

Biverkningar

Förgiftningssymptom som DNP ger upphov till är t.ex. kraftigt illamående, kräkningar, trötthet, kvävningskänsla och andningssvårigheter, svettning, hög feber, stegad hjärtfrekvens, bröstsmärta som härrör från hjärtat, huvudvärk, rastlöshet och kramper [1, 2, 3, 4].

Skillnaden mellan en dos som ger den fettförbrännande ”bantningseffekten” och en dos som leder till döden, är liten. Olika personers känslighet för DNP är också väldigt olika.

Långvarig användning kan ge upphov till starr eller livshotande agranulocytos (minskat antal vita blodkroppar). Man kan tolerera DNP i månader utan tydliga biverkningar, men användaren kan sedan plötsligt avlida i DNP-förgiftning [1].

Timo Seppälä
chefsläkare
Finlands Antidopingkommitté ADK rf

Referenser:

[1] Harris & Cocoran (1995): Toxicological Profile for Dinitrophenols. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp64.html, luettu 20.1.2010

[2] Leftwich, Floro, Neal & Wood (1982): Dinitrophenol poisoning: a diagnosis to consider in undiagnosed fever. Southern Medical Journal 75(2): 182–4.

[3] Miranda, McIntyre, Parker, Gary & Logan (2006). Two deaths attributed to the use of 2,4-dinitrophenol". Journal of analytical toxicology 30(3): 219–22.

[4] Hsiao, Santucci, Seo-Mayer, Mariappan, Hodsdon, Banasiak, Baum (2005): Pediatric fatality following ingestion of dinitrophenol: postmortem identification of a "dietary supplement". Clinical Toxicology (Philadelphia) 43(4):281-5.

Var den här artikeln till hjälp?
Totala antalet av rösterna 971.