Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.04.2024 | Tutkimustiivistelmä

Tapaustutkimus: SARMien aiheuttama maksavaurio

Tutkimuksen nimi:

Tapaustutkimus: SARMien aiheuttama maksavaurio

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Selective Androgen Receptor Modulator-Induced Liver Injury in Active Duty Male

Tekijä:

Byung, K, Lee MC, Park B, Bower R

Lähde:

Byung, K, Lee MC, Park B, Bower R. 2022. Selective Androgen Receptor Modulator-Induced Liver Injury in Active Duty Male. DOI: 10.1093/milmed/usac039

Julkaisuvuosi:

2022

Tiivistelmä:

11.8.2022

Selektiiviset androgeenireseptorin modulaattorit (SARM) ovat herättäneet suurta kiinnostusta niiden kudosselektiivisten vaikutustensa ansiosta verrattuna perinteisiin anabolisiin steroideihin. Yhdysvalloissa SARMeja markkinoidaan suorituskykyä parantavina lisäravinteina ja niitä on saatavilla helposti esimerkiksi verkon kautta. Lisäravinteita säädellään Yhdysvalloissa eri tavoin kuin reseptilääkkeitä, joten SARMien maksatoksisuudesta on vain vähän tutkimusta.

Tapaus

Tässä tapaustutkimuksessa 23-vuotias fyysisesti aktiivinen mies joutui gastroenterologian klinikalle keltaisuuden, ruokahalun heikkenemisen ja pahenevan kutinan vuoksi. Tutkimuksissa huomattiin maksa-arvojen olevan koholla ja miehellä oli taustalla SARMien käyttöä, mutta ei päihteiden tai lääkeaineiden käyttöä. Potilaan maksavaurion aste tutkittiin tarkemmin sairaalassa ja todettiin bilirubiinin olevan selvästi koholla 36,37 mg/dL (normaali: 1,2 mg/dl). Mahdolliset sairaudet kuten autoimmuunisairaudet tai virukset (c-hepatiitti) suljettiin pois. Potilas kotiutettiin viiden päivän kuluttua, mutta hän joutui palaamaan takaisin sairaalaan kahden viikon kuluttua maksan toiminnan ongelmien vuoksi.

Vaikka SARMeista puhutaan parempana vaihtoehtona anabolisille steroideille, voivat tämän kaltaiset tapaukset viitata niillä olevan samankaltaisia haittavaikutuksia. SARMien käyttöön on aiemmin liitetty kolestaattisen maksavaurion riski ja tämä tapaustutkimus vahvistaa sitä käsitystä. SARMit saattavat vaurioittaa maksaa erilaisin mekanismein riippuen siitä millaisia SARMeja on käytetty. Vastaavia maksavaurioita on tavattu perusterveillä miehillä SARMien käytön jälkeen aiemminkin.

Johtopäätös:

Yhdysvalloissa puolustusministeriö on aloittanut kampanjan, jonka tarkoituksena on tarjota näyttöön perustuvaa tietoa ravintolisistä palveluksessa oleville, heidän perheilleen ja terveydenhuollon tarjoajille. Tällaisia kampanjoita tarvitaan muuallakin lisäravinnetietoisuuden lisäämiseksi ja mahdollisten haitallisten vaikutusten esiintuomiseksi.

Teema:

SARM