Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.04.2024 | Tutkimustiivistelmä

Suomalaisten farmasian ammattilaisten antidopingneuvonnan osaaminen ja koulutustarve

Tutkimuksen nimi:

Suomalaisten farmasian ammattilaisten antidopingneuvonnan osaaminen ja koulutustarve

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Anti-doping knowledge and educational needs of Finnish pharmacists

Tekijä:

Lemettilä, M., Leppä, E., Pohjanoksa-Mäntylä, M., Simula, A., & Koskelo, J

Lähde:

Lemettilä, M., Leppä, E., Pohjanoksa-Mäntylä, M., Simula, A., & Koskelo, J. (2021). Anti-doping knowledge and educational needs of Finnish pharmacists. Performance Enhancement & Health, 100195. https://doi.org/10.1016/j.peh.2021.100195

Julkaisuvuosi:

2021

Tiivistelmä:

22.7.2021

A-klinikkasäätiön, Lääketietokeskuksen, Helsingin yliopiston ja Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n kanssa yhteistyössä kirjoittama tutkimus selvitti farmasian ammattilaisten itsearvioitua osaamista ja siihen liittyviä taustatekijöitä dopingista ja antidopingtoiminnoista sekä aihepiiriin liittyviä koulutustarpeita.

Kyselytutkimukseen vastasi 246 farmasian ammattilaista. Vastaajista 93 % ilmoitti osaavansa antaa luotettavaa terveysneuvontaa yleisesti terveydestä ja sairauksista hyvin tai melko hyvin, ja 68 % oli kohdannut dopingin käyttäjäryhmiä jossakin vaiheessa apteekkityötään. Sen sijaan kuntodopingista eli kilpaurheilun ulkopuolisesta dopingkäytöstä sekä kielletyistä aineista ja menetelmistä kilpaurheilussa yli puolet vastaajista kokivat oman tietotaitonsa olevan huonoa tai melko huonoa.

Tutkimukseen vastanneiden kolme tärkeimmiksi koettua koulutustarvetta olivat 1) ravintolisien ja luontaistuotteiden dopingriskit, 2) dopingaineiksi luokiteltavat aineet, niiden vaikutusmekanismit ja käyttötarkoitukset ja 3) dopingaineiden haittavaikutukset ja niiden yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa.

Yhteenvetona tutkimus toteaa, että farmasian ammattilaiset ovat kiinnostuneita osallistumaan antidopingtyöhön edistämällä terveyttä niin järjestäytyneen urheilun kuin kuntoilun puolella. Kansallisilla antidopingtoimijoilla ja muilla alan organisaatioilla on mahdollisuus tarjota aihepiirin koulutusta myös farmasian ammattilaisille. Lisäksi yliopistojen farmasian koulutusohjelmiin voisi sisällyttää liikuntalääketieteen ja urheilufarmasian kursseja.

Teema:

Farmasia
Kuntodoping