Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

11.05.2020 | Tutkimustiivistelmä

”Sis science” – naiset ja kuntodoping

Tutkimuksen nimi:

”Sis science” – naiset ja kuntodoping

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

‘Sis Science’ and Fitness Doping: Ethnopharmacology, Gender and Risk

Tekijä:

Sverkersson E, Andreasson J, Johansson T

Lähde:

Sverkersson E, Andreasson J, Johansson T. (2020) ’Sis science’ and fitness doping: Ethnopharmacology, gender and risk. Soc Sci. 9(4):55. DOI:10.3390/socsci9040055

Julkaisuvuosi:

2020

Tiivistelmä:

Teknologian kehityksen myötä erilaisista verkossa toimivista yhteisöistä ja foorumeista on tullut areenoita, joissa käsitellään arkaluontoisiakin asioita ilman pelkoa luottamuksellisuuden vaarantumisesta. Myös dopingaineiden ympärille on muodostunut verkkoyhteisöjä, missä käyttäjät tai muut asiasta kiinnostuneet neuvovat toisiaan esimerkiksi aineiden käytöstä ja niiden aiheuttamista riskeistä. Henkilökohtaiseen kokemukseen perustuvaa tiedon jakamista kutsutaan hieman halventavallakin nimellä ”bro science” ja siihen liitetään usein epäluottamus lääketieteen asiantuntijoita tai muita viranomaisia kohtaan.

Dopingaineiden käyttöä on pidetty yleisesti ottaen enemmän miesten, erityisesti nuorten miesten ongelmana, sillä maskuliinisuuden tavoittelu ei ole ollut monenkaan naisen ihannekehonkuva. Tutkimukset ovat osoittaneet, että naisten dopingaineiden käyttö liittyy vähemmän maskuliinisuutta lisääviin aineisiin kuten rasvanpolttajiin, joista esimerkkinä klenbuteroli tai efedriini. Suurelta osin myös verkkokeskusteluihin osallistujat ovat painottuneet miehiin, ja naisten käyttäjäkokemukset ovat näiltä osin jääneet vähemmälle. Tutkimustietoa naisten dopingaineiden käyttökokemuksista ei siis juuri ole ollut saatavilla.

Sverkersson (2020) ja kumppanit tutkivat osana laajempaa kuntodopingtutkimusta, kuinka naiset keskustelevat ja jakavat tietoa dopingaineiden käytöstä, niiden tehosta ja mahdollisista sukupuoleen liittyvistä haittavaikutuksista. Keskustelufoorumilla käydyissä dopingainekeskusteluissa miehillä on taipumus kyseenalaistaa naisten tietämystä ja kokemuksia. Miehet jakavat henkilökohtaisia kokemuksiaan, ajatuksiaan dopingista, sukupuolesta ja muusta pääasiassa muiden miesten kanssa. Käsitteenä ”bro science” on koodattu voimakkaasti lihaksiin ja maskuliinisuuteen. Miesten henkilökohtaista kokemusta pidetään tärkeänä ja itsestään selvänä. Naiset eivät halua tietoa, jonka perustana on mieskeho, vaan sen sijaan pyydetään kokemuksia muilta naisilta tai miehiltä, joiden naispuolisolla on kokemusta dopingaineiden käytöstä. Myös naiset tarkastelevat dopingaineiden käytön aiheuttamia riskejä terveyteen, mutta peilaavat niitä naisellisuuden kautta. Maskuliinisten piirteiden välttäminen on yksi kattava teema keskusteluissa, jossa haetaan ja tarjotaan vinkkejä haittojen vähentämiseen. Toisaalta foorumeilla samanaikaisesti laajennetaan käsitystä naiseudesta, jolloin dopingaineiden tuomat maskuliinisina pidetyt muutokset eivät välttämättä olekaan kielteinen asia. Näiden keskustelujen kautta syntyy uudenlaista tiedonjakelua naisbiologiaan liittyen. Kuntodopingilmiön ympärillä voidaan siis nähdä myös ”sis science” -ilmiö, vaikka se usein jää miessukupuolisten keskustelujen varjoon.

Teema:

Kuntodoping
Naisten doping