Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.04.2024 | Tutkimustiivistelmä

Lisätutkimusta SARMeista

Tutkimuksen nimi:

Lisätutkimusta SARMeista

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Adverse effects and potential benefits among selective androgen receptor modulators users: a cross-sectional survey

Tekijä:

Efimenko I, Valancy, D, Dubin J, Ramasamy R

Lähde:

Efimenko I, Valancy, D, Dubin J, Ramasamy R. (2021) Adverse effects and potential benefits among selective androgen receptor modulators users: a cross-sectional survey. Your Sexual Medicine Journal. DOI:10.1038/s41443-021-00465-0

Julkaisuvuosi:

2021

Tiivistelmä:

17.12.2021

SARMit (selektiiviset androgeeni reseptorin modulaattorit) ovat lihaskadon, osteoporoosin ja rintasyövän hoitoon kehitettyjä reseptoriligandeja. Ensimmäiset yritykset SARMien kehityksessä perustuvat testosteronimolekyylien modifikaatioihin ja juontavat juurensa 1940-luvulle. SARMien kehityksen ideana olisi löytää lääkeaine, jolla saavutetaan anabolisten steroidien hyödyt ilman niiden haittavaikutuksia. Yhtäkään SARMia ei ole kliinisesti hyväksytty ja niiden hyödyllisistä ja haitallisista vaikutuksista tiedetään toistaiseksi vähän. Noin 90% SARMien käyttäjistä hankkii aineensa internetin kautta ja niiden käytön pelätään yleistyvän etenkin nuorten keskuudessa. Suomessa SARMien tilaaminen ja maahantuonti on laitonta.

Kyselytutkimus Redditissä

Tutkijat saivat Redditin kautta 520 vastausta kyselyyn, jossa kartoitettiin käyttäjien demografisia tekijöitä (esim. ikä ja sukupuoli), mahdollisia haittavaikutuksia ja käytetyimpiä SARMeja. Suosikeiksi nousivat Ligandrol (LGD 4033), Ostarine (mk 2866) tunnetaan myös nimellä Enobosarm ja Testolone (RAD). Yli puolet käyttäjistä (54,5%) kertoi saaneensa haittavaikutuksia joista yleisimpiä olivat mielialanvaihtelut, pienentyneet kivekset ja akne. Muita sivuvaikutuksia kerrottiin olevan hiustenlähtö, ärtyneisyys, näön kellertyminen ja kohonnut verenpaine. Haittavaikutuksia havaittiin enemmän yli kolme kuukautta kestäneessä käytössä. Aineittain jaoteltuna Ligandrol (LGD 4033) aiheutti eniten kivesten pienentymistä, kun Ostarine (mk 2866) ja Testolonen (RAD) yleisin haittavaikutus oli mielialanvaihtelut.

Mahdollisia käytön hyötyjä raportoitiin olevan lisääntynyt lihasmassa, kohonneet energiatasot ja parantunut libido. Yleisesti ottaen käyttäjistä pienempi osuus (12,8%) ilmoitti ettei käyttäisi SARMeja uudelleen kun suurempi osuus (64,2%) sanoi haluavansa käyttää uudelleen.

Ristiriitaiset SARMit

Tutkimuksissa SARMeista ja niiden toimivuudesta tai turvallisuudesta on saatu hyvin ristiriitaisia tuloksia. Kyselytutkimuksen perusteella SARMit vaikuttavat olevan tehokkaita, mutta aiheuttavat samanlaisia haittavaikutuksia anabolisten steroidien kanssa. Tämän perusteella voidaan päätellä, etteivät SARMit todennäköisesti kohdistu pelkästään luurankolihaksiin vaan aiheuttavat ongelmia anabolisten steroidien tapaan hypotalamus-aivolisäke-kivesakseliin. Samoin kivesten pienentyminen viittaa mahdollisesti miehen hedelmällisyyden vaarantumiseen. Lisätutkimukset ovat siis aiheellisia.

Teema:

SARM