Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.04.2024 | Tutkimustiivistelmä

Kuntodoping-terveysneuvontapalvelu

Tutkimuksen nimi:

Kuntodoping-terveysneuvontapalvelu

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Kuntodoping-terveysneuvontapalvelu

Tekijä:

Askola J

Lähde:

Askola J. (2019) Kuntodoping-terveysneuvontapalvelu. Pro gradu-tutkielma. Liikuntalääketiede, Itä-Suomen yliopisto, Lääketieteen laitos. http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20190605

Julkaisuvuosi:

2019

Tiivistelmä:

Noin 1 % suomalaisista on joskus elämänsä aikana käyttänyt dopingaineita. Doping mielletään usein huippu- ja kilpaurheilun ongelmaksi, mutta suurin käyttäjäryhmä löytyy kuntoilijoista. Kuntoilijoiden dopingin käytön motiivina on usein ulkonäköön liittyvät tekijät, kuten lihaksikas rasvaton vartalo. Dopingaineiden käyttöön liittyy useita mahdollisia terveysriskejä. Koska kuntodoping on ilmiönä Suomessa melko tuore, tarvitaan aiheesta lisätutkimusta.

A-klinikkasäätiön tuottaman Dopinglinkin sähköinen terveysneuvontapalvelu on ainoa Suomessa toimiva kuntoilijoille tarkoitettu dopingin käyttöön liittyvä terveyspalvelu. Tutkimuksen tarkoituksena oli luokitella yleisimmät aihepiirit sekä selvittää dopingaineiden käyttäjien taustatiedot ja käytetyt dopingaineet, Dopinglinkin terveysneuvontapalveluun vuosina 2010–2018 saapuneiden kysymysten perusteella. Kysymykset luokiteltiin aihepiireihin käyttämällä sisällönanalyysiä ja erittelyä.

Tulokset

Tyypillisin dopingaineiden käyttäjä oli aineiston mukaan ammattikoulutaustainen työssä käyvä 25–34-vuotias mies. Käyttäjiä esiintyi kuitenkin kaikissa koulutus- ja ikäryhmissä. Lähes kaikki käyttäjät olivat miehiä. Testosteroni ja muut anabolis-androgeeniset steroidit olivat eniten käytettyjä dopingaineita. Kysymysten yleisimmät aiheet liittyivät haittavaikutuksiin, dopingaineiden kuurineuvoihin, aineen ominaisuuksiin, lisääntymisterveyteen sekä huoleen omasta tai läheisen käytöstä.

Johtopäätökset

Tulosten perusteella kuntoilun antidopingtyötä tulisi kohdentaa erityisesti miesvaltaisiin ammattikouluihin. Terveysneuvonnalle on selkeä tarve ja sen saatavuutta tulisi kehittää entisestään. Myös dopingin käyttäjien läheiset tulee ottaa huomioon palveluita suunniteltaessa.

Teema:

Kuntodoping