Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.04.2024 | Tutkimustiivistelmä

Kanadalaisnuorten ja nuorten aikuisten ja anabolisten steroidien käyttötavat

Tutkimuksen nimi:

Kanadalaisnuorten ja nuorten aikuisten ja anabolisten steroidien käyttötavat

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Anabolic-androgenic steroid use: Patterns of use among a national sample of Canadian adolescents and young adults.

Tekijä:

Kyle T. Ganson, Laura Hallward, Mitchell L. Cunningham, Stuart B. Murray, Jason M. Nagata

Lähde:

Ganson, Hallward, Cunningham, Murray, Nagata. Anabolic-androgenic steroid use: Patterns of use among a national sample of Canadian adolescents and young adults. Performance Enhancement & Health 2022, 10:4.

Julkaisuvuosi:

2022

Tiivistelmä:

Tutkimuksessa verrattiin anabolisia steroideja (AAS) joskus käyttäneiden kanadalaisnuorten ja nuorten aikuisten piirteitä henkilöihin, jotka eivät olleet koskaan käyttäneet niitä.

Tietoa kerättiin 2774 henkilöltä osana laajempaa nuorten terveyskäyttäytymistä koskevaa verkkokyselyä. Vastaajat olivat 16-30-vuotiaita englantia ymmärtäviä kaikkialta Kanadasta. Kanadalaisten nuorten ja nuorten aikuisten anabolisten steroidien käyttöä ei ole aiemmin tutkittu näin kattavasti.

Vertailussa käytettiin mm. taustatietoina kerättyjä kuvailevia ja sosiodemografisia muuttujia (ikä, paino, pituus, sukupuoli, rotu/etnisyys, seksuaalinen suuntautuminen ja ylin suoritettu koulutus) sekä mahdolliseen AAS-käyttöön liittyviä tietoja.

AAS-käytöstä ilmoittaneita pyydettiin kertomaan, missä muodossa he sitä käyttivät ja miksi. Heiltä kysyttiin myös mahdollisista AAS-käytöstä seuranneista haittavaikutuksista. AAS-riippuvuuden mahdollisuutta arvioitiin 13 kohdan kyselyllä.

Näiden lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan tyytyväisyyttään eri kehonosiinsa sekä kertomaan mahdollisista mielenterveyshäiriöihin liittyvistä diagnooseistaan, huumausaineiden käytöstään ja väkivaltatilanteisiin joutumisestaan viimeisen vuoden aikana.

Tulokset

Vastaajista 1,6 % (44 henkilöä) oli käyttänyt joskus elämänsä aikana AAS-aineita ja 0,8 % (23 henkilöä) viimeisen vuoden aikana. Enemmistö heistä (81,8 %) oli miehiä, minkä tutkijat liittävät maskuliinisuuden normeihin ja miesten lihaksikkaaseen kehoihanteeseen.

Yleisin käytön motiivi oli lihaksikkuuden kasvattaminen (72,7 %), lihaskestävyyden kasvattaminen (70,5 %) ja ulkonäön parantaminen (68,2 %). Steroideja joskus käyttäneet olivat hieman koulutetumpia kuin ei-käyttäjät. Steroidien käytön keskimääräinen aloitusikä oli 22,1 vuotta.

Joskus elämänsä aikana steroideja käyttäneillä oli enemmän psykoosidiagnooseja verrattuna ei-käyttäjiin. Myös eri huumausaineiden käyttö oli yleisempää steroideja käyttäneiden parissa, mikä on havaittu myös aiemmissa tutkimuksissa.

Yleisimmiksi haittavaikutuksiksi raportoitiin akne (34,1 %), mielialanvaihtelut (34,1 %) unettomuus (29,6 %), verenpaineen nousu (27,3 %) ja hiustenlähtö (20,5 %). Steroideja joskus käyttäneistä 25 % ilmoitti, ettei ollut kokenut käytöstä mitään haittoja.

AAS-käyttäjät raportoivat useammin fyysisen väkivallan uhriksi joutumisesta (21,7 %) kuin ei-käyttäjät (7,5 %).

Tutkijoiden yllätykseksi steroideja oli käytetty pillerimuodossa (52-70 %) hieman useammin kuin pistämällä (55-60 %), mikä eroaa aiemmasta tutkimustiedosta.

Yllättäväksi koettiin, että AAS-aineita käyttäneet olivat järjestelmällisesti tyytyväisempiä kehoonsa kuin he, jotka eivät olleet koskaan niitä käyttäneet. Tutkijat arvioivat tämän johtuvan käyttäjien havaitsemasta AAS-aineiden tehosta, mikä ei ainakaan vähennä halua käyttää niitä. Aineet auttavat kasvattamaan lihaksia ja nostamaan painoa, mikä oli linjassa aineita käyttäneiden henkilöiden tavoitteiden kanssa.

Hieman yli 23 %:lla dopingaineita käyttäneistä arvioitiin kyselyn perusteella olevan maltillinen tai vakava AAS-riippuvuus.

Teema:

Nuoret

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *