Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.04.2024 | Tutkimustiivistelmä

Itseinjektoitavien öljyjen ja täyteaineiden käyttö, motiivit ja haitat

Tutkimuksen nimi:

Itseinjektoitavien öljyjen ja täyteaineiden käyttö, motiivit ja haitat

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

“A slippery slope”: a scoping review of the self-injection of unlicensed oils and fillers as body enhancement

Tekijä:

Rebekah Brennan, Marie Overbye, Marie Claire Van Hout, James McVeigh

Lähde:

Rebekah Brennan, Marie Overbye, Marie Claire Van Hout, James McVeigh. (2021) “A slippery slope”: a scoping review of the self-injection of unlicensed oils and fillers as body enhancement. Performance Enhancement & Health. 8:4. doi.org/10.1016/j.peh.2020.100185

Julkaisuvuosi:

2021

Tiivistelmä:

8.4.2021

Performance Enhancement & Health -lehti on julkaissut mielenkiintoisen katsauksen siitä, mitä tällä hetkellä tiedetään itseinjektoitavista esteettisissä tarkoituksissa käytetyistä öljyistä ja täyteaineista.

Tutkimusmenetelmässä aineisto jaoteltiin seuraaviin teemoihin: viitteitä antava profilointi yksilöistä, jotka itseinjektoivat täyteaineita, öljypohjaisten injektoiden käytön motiivit ja haittavaikutusten tiedon hakeminen.

Katsaukseen valikoitui 44 julkaisua, joista suurin osa oli tapaustutkimuksia. Vaikka katsaukseen päätyneiden artikkeleiden populaatio oli heterogeeninen, yhteisenä tekijänä kehon muokkaamisessa oli saavuttaa subjektiivinen ideaalivartalo.

Tulokset

Yhteenvetona tutkimuksen tuloksena todettiin, että suurin osa täyteaineita pistävistä henkilöistä oli miehiä, jotka halusivat kasvattaa lihasten kokoa. Varteenotettavaa oli, että suurimmassa osassa tapauksista injektoitujen öljyjen tilavuus oli suuri. Sillä pyrittiin merkittävästi suurentamaan lihaksia. Tutkimuksessa kuvattiin myös öljyjen ja muiden aineiden injektoimista miehillä genitaalien alueelle sekä itseinjektiota naisilla rintoihin, käsien ja jalkojen alueelle. Lisäksi katsauksen artikkelissa raportoitiin erilaisia haittavaikutuksia.

Johtopäätökset

Tutkijaryhmä päätyi seuraaviin suosituksiin: 1) yleisen tietoisuuden lisääminen kampanjoilla, jotka keskittyvät positiivisen kehonkuvaan edistämiseen ja mahdollisesti hyvinkin haitallisiin täyteaineiden haittavaikutuksiin, 2) kliinisen raportoinnin lisääminen, jonka avulla on mahdollista luoda tutkimuspohjaa tehokkaille interventiolle, ja 3) kliinikkojen ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutus.

Teema:

Injektoitavat öljyt