Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.04.2024 | Tutkimustiivistelmä

Anabolisten steroidien käytön yhteys kuolemaa edeltäneeseen lääkkeiden ja päihteiden sekä terveydenhuollon käyttöön suomalaisilla miehillä.

Tutkimuksen nimi:

Anabolisten steroidien käytön yhteys kuolemaa edeltäneeseen lääkkeiden ja päihteiden sekä terveydenhuollon käyttöön suomalaisilla miehillä.

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Association of anabolic androgenic steroid use with perimortem polypharmacy, antemortem prescription drug use, and utilization of health care services – A Finnish triple register study of forensic autopsy cases.

Tekijä:

Vauhkonen P, Oura P, Kriikku P, Mäyränpää M, Lindroos K.

Lähde:

Vauhkonen P, Oura P, Kriikku P, Mäyränpää M, Lindroos K. (2024) Association of anabolic androgenic steroid use with perimortem polypharmacy, antemortem prescription drug use, and utilization of health care services – A Finnish triple register study of forensic autopsy cases. Forensic Sci Int. 356:111947.  doi.org/10.1016/j.forsciint.2024.111947

Julkaisuvuosi:

2024

Tiivistelmä:

Anabolisten steroidien käyttö on aiemmin liitetty dopingaineiden, lääkkeiden ja päihteiden sekakäyttöön. Sekakäyttö voi lisätä sairastavuutta ja ennenaikaista kuolleisuutta näiden henkilöiden keskuudessa.

Tässä suomalaisessa tutkimuksessa pyrittiin kuvaamaan ennenaikaisesti kuolleiden anabolisten steroidien käyttäjien terveydenhuollon palveluiden, keskushermostoon vaikuttavien reseptilääkkeiden ja muiden aineiden käyttöä.

Otokseen kuuluivat kaikki oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen vuosina 2016-2019 läpi käyneet vainajat, joiden virtsasta oli todettu kuolemansyyn selvityksen yhteydessä anabolisia steroideja (n=16). Kontrolleina toimivat tapaukset, joiden virtsanäytteet todettiin anabolisten steroidien osalta negatiivisiksi (n=30), sekä satunnaisesti valitut, iän ja sukupuolen osalta kaltaistetut vainajat, joiden ei epäilty käyttäneen anabolisia steroideja mutta joille muutoin tehtiin täydellinen oikeustoksikologinen tutkimus (n=43).

Ruumiinavauksissa otettiin näytteet kuolinhetkellä elimistöstä löytyneistä aineista (päihteet, lääkkeet). Ennen kuolemaa käytettyjen keskushermostolääkkeiden käyttöä arvioitiin Kelan lääkeostorekisteristä ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekistereistä viimeisen viiden elinvuoden ajalta.

Tulokset

Kaikissa ryhmissä (mediaani ikä noin 35 vuotta) yleisimmät kuolinsyyt olivat luonnolliset eli tautikuolemat ja tapaturmat (sisältäen vammat sekä myrkytykset).

Anabolisten steroidien käyttäjien näytteistä löydettiin enemmän kannabinoideja, stimulantteja ja masennuslääkkeitä, mutta antipsykoottisten lääkkeiden käyttö oli vähäisempää.

Välittömästi kuolemaa edeltänyt eri aineiden sekakäyttö oli yleistä kaikissa ryhmissä. Anabolisten steroidien käyttäjillä oli kuitenkin huomattavasti enemmän keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden käyttöä kuoleman lähettyvillä (mm. bentsodiatsepiini, opioidit). Anabolisten steroidien käyttäjillä oli keskimäärin 14,5 keskushermostoon vaikuttavan lääkkeen hankintaa per henkilö viiden vuoden aikana ennen kuolemaa. Verrokkiryhmissä vastaavat luvut olivat 1 ja 0 hankintaa per henkilö. Vuosittaiset kontaktit terveydenhuoltoon lisääntyivät kaikissa ryhmissä ennen kuolemaa.

Johtopäätös:

Tutkimuksen tulokset vahvistavat aikaisempaa tietoa, jonka mukaan usean aineen sekakäyttö on yleistä anabolisten steroidien käytön yhteydessä. Lisäksi reseptillä saatavat keskushermostolääkkeet saattavat olla keskeisessä roolissa sekakäytössä, varsinkin vakavammissa tapauksissa. Koska henkilöt olivat käyttäneet terveydenhuollon palveluja ennen kuolemaansa, on terveydenhuollolla vaikuttamismahdollisuuksia tämän potilasryhmän kanssa muun muassa lääkkeiden ja päihteiden käyttöön liittyen.

Teema:

Sekakäyttö

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *