Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

07.09.2018 | Tutkimustiivistelmä

Anabolisten steroidien aiheuttamat muutokset sydän-, munuais- ja kiveskudoksissa voivat olla pysyviä

Tutkimuksen nimi:

Anabolisten steroidien aiheuttamat muutokset sydän-, munuais- ja kiveskudoksissa voivat olla pysyviä

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Reversible effects of anabolic steroid abuse on cyto-architectures of the heart, kidneys and testis in adult male mice

Tekijä:

Kahal A, Allem R

Lähde:

Kahal A, Allem R. (2018) Reversible effects of anabolic steroid abuse on cyto-architectures of the heart, kidneys and testis in adult male mice. Biomed Pharmacother. 106:917-922. DOI: 10.1016/j.biopha.2018.07.038

Julkaisuvuosi:

2018

Tiivistelmä:

Kahalin ja Allemin (2018) tuore tutkimus lisää tietoa anabolisten steroidien aiheuttamien histopatologisten muutosten palautuvuudesta sydän-, munuais- ja kiveskudoksissa. Tutkijat toteavat yhdeksi anabolisten steroidien käytön motiiviksi ja käytön jatkuvuuden syyksi sen, että käyttäjät ajattelevat haittavaikutusten olevan usein palautuvia. Tässä tutkimuksessa osoitetaan, että osa muutoksista voi kuitenkin olla pysyviä.

Tutkimuksessa anabolisena steroidina käytettiin nandrolonia (Deca-Durabolin), mikä on yksi suosituimmista anabolisista steroideista. Tutkittavina olivat hiiret, koska tutkittaville aiheuttuu terveyshaittoja eikä tutkimusta voida eettisistä syistä toteuttaa ihmisillä.

Hiiret jaettiin tutkimuksessa viiteen eri ryhmään. Ryhmä 1 sai nandrolonia ja 30 mg/kg* kehon painosta viikoittain kuukauden ajan, ryhmä 2 viikoittain kahden kuukauden ajan ja ryhmä 3 viikoittain kolmen kuukauden ajan. Ryhmä 4 sai nandrolonia viikoittain kolmen kuukauden ajan, mutta sitä seurasi vielä kuusi viikkoa taukoa ja seurantaa. Ryhmä 5 toimi kontrolliryhmänä, eikä saanut mitään hoitoa. Selkeimmät ulkoiset merkit Ryhmissä 3 ja 4 olivat painon nousu ja aggression puuttuminen. Sydämen paino kasvoi sitä enemmän, mitä kauemmin anabolista steroidia käytettiin. Ryhmien 3 ja 4 sydänten soluista löydettiin muun muassa repeämiä, sydämen kongestiota (verentungosta). Lisäksi löydettiin useita munuaisia ja kiveksiä rappeuttavia sekä vahingoittavia rakenteellisia muutoksia kuten nekroosia.

Mielenkiintoista ja huolestuttavaa oli se, että muutokset sydämessä ja munuaisissa jatkuivat edelleen huonompaan suuntaan kuusi viikkoa anabolisten steroidien lopettamisen jälkeen. Kivesten koko ja toiminta palautui lopettamisen jälkeen, mutta ei täydellisesti.

* Vastaa 80 kg painavalla ihmisellä noin 180 mg viikkoannosta. Laskennassa käytetty HED (Human equivalent dose, (mg / kg = Animal NOAEL mg/kg) × (Weightanimal [kg]/Weighthuman [kg])(1–0.67)) laskukaavaa (Lähde: Nair ja Jacob 2016. Isoimmilla eläimillä on muun muassa hitaampi aineenvaihdunta ja vaativat pienempiä lääkeannoksia painoon suhteutettuna.

Suomessa Deca-Durabolinia 50 mg/ml käytetään muun muassa osteoporoosin hoitoon 50 mg kolmen viikon välein (Lähde: Duodecim Lääketietonkanta, terveysportti.fi).

Teema:

Anaboliset steroidit
Haittavaikutukset