Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

01.09.2022 | Tutkimustiivistelmä

Anaboliset steroidit ja korona

Tutkimuksen nimi:

Anaboliset steroidit ja korona

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Potential Association between the Use of Anabolic Steroids and COVID-19 Infection

Tekijä:

Althobaiti ym

Lähde:

Althobaiti ym. (2022) Potential Association between the Use of Anabolic Steroids and COVID-19 Infection. Healthcare (Basel). 10(2): 196. doi: 10.3390/healthcare10020196

Julkaisuvuosi:

2022

Tiivistelmä:

Anabolisten steroidien (AAS) ja testosteronin käyttöön tiedetään liittyvän useita fyysisiä ja psyykkisiä haittavaikutuksia. Muun muassa gynekomastia (miesten rintojen kasvu), maksasairauksien ja erilaisten sydänsairauksien riski on suurempi. Käytön yhteydessä voi esiintyä myös esimerkiksi masennusta, maniaa tai psykoottisia oireita. Ehkä vähemmän tunnettuna haittavaikutuksena on immuunijärjestelmän heikentyminen. AAS:n käyttö vähentää nykytiedon mukaan immuunisolujen määrää ja niiden toimintaa. Vaikutukset ovat sitä suurempia mitä isompia annoksia AAS käytetään.

COVID-19-infektiolla on kyky aiheuttaa vakavia hengitystieoireyhtymiä, vaikka useimmissa tapauksissa tauti on lievä tai jopa oireeton. Infektio voi aiheuttaa lymfopeniaa, joka tarkoittaa veren lymfosyyttien määrän laskua ja immuunijärjestelmän tukahduttamista.

COVID-19-infektion etenemistä seurattiin AAS:n käyttäjillä ja verrattiin ei-käyttäjiin ja aiemmin käyttäneisiin. Tutkijat huomasivat AAS:sien kulutuksen vaikuttavan oireiden vakavuuteen ja taudin luonteeseen. Oireiden vakavuus oli nykyisillä käyttäjillä kaksi kertaa todennäköisempää kuin vertailuryhmällä, joka voi johtua AAS:ien immuunijärjestelmää heikentävästä vaikutuksesta. Geneettisten tekijöiden vaikutusta ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois.

Lisäksi aiheesta on saatavilla Cadegiani yms. tapaustutkimus, jossa terve 28-vuotias mies joutui sairaalaan vakavien COVID-19-infektion oireiden vuoksi. Miehellä oli ollut oksandroloni kuuri päällä, jota hän käytti 40mg/vuorokaudessa parantaakseen lihaskasvuaan. Tutkijat epäilivät AAS:sien vaikuttavan oireiden pahentumiseen ja antoivat hoitona kokeellista antiandrogeenihoitoa (antiandrogeeniproksalutamidia). Noin vuorokausi tämän jälkeen potilaan taudin vaikeusaste helpotti huomattavasti.

AAS:sien vaikutusta COVID-19-komplikaatioihin on tutkittu mm. Yale New Havenin sairaalassa ja UK Biobankissa jossa yhteys androgeeniepätasapainon ja COVID-19-komplikaatioiden välillä on tunnistettu. On muun muassa ehdotettu, että androgeenisignalointia estävät 5-alfa-reduktaasin estäjät (lääke eturauhasen liikakasvuun) voivat vähentää ACE2-tasoja (entsyymi solukalvolla) ja siten vähentävät viruksen piikkireseptoriin sitoutuvan domeenin internalisaatiota. Tällä hetkellä aiheesta on kuitenkin hyvin vähän tutkimuksia ja lisätiedon saamiseksi tulisi tehdä mm. kohorttitutkimuksia luotettavamman tiedon saamiseksi.

Teema:

Anaboliset steroidit
Haittavaikutukset