Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.04.2024 | Tutkimustiivistelmä

Voiko testosteroni vaikuttaa positiivisesti kilpailuhalukkuuteen?

Tutkimuksen nimi:

Voiko testosteroni vaikuttaa positiivisesti kilpailuhalukkuuteen?

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

“Not giving up: Testosterone promotes persistence against a stronger opponent

Tekijä:

Hana Kutlikova, Shawn Geniole, Christoph Eisenegger, Claus Lamm, Gerhard Jocham, Bettina Studer

Lähde:

Hana Kutlikova, Shawn Geniole, Christoph Eisenegger, Claus Lamm, Gerhard Jocham, Bettina Studer. (2012) “Not giving up: Testosterone promotes persistence against a stronger opponent.  Psychoneuroendocrinology. 128: 4. DOI: 10.1016/j.psyneuen.2021.105214

Julkaisuvuosi:

2021

Tiivistelmä:

6.5.2021 

Aineisto ja menetelmät

Kilpailu on tärkeä osa yhteiskuntaa ja kilpailujen voittaminen voimakas motivaattori, mutta mikä saa meidät jatkamaan kilpailemista tappioista huolimatta? Empiirisissä tutkimuksissa itsehillinnän on havaittu olevan yksi merkittävimpiä tekijöitä, joka saa ihmisen jatkamaan kilpailemista tappioiden tuomasta turhautumisesta huolimatta. Ihmisen usko omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa lisää motivaatiota ja auttaa saavuttamaan halutut lopputulokset. Vastaavasti itsehillinnän puutteen on todettu heikentävän kilpailuissa pärjäämistä ja vähentävän motivaatiota. Miehillä korkeat testosteronitasot liittyvät kilpailuhalukkuuteen ja kilpailun aiheuttama testosteronitasojen kasvu halukkuuteen kilpailla uudelleen, etenkin jos tuloksena on ollut tappio. Hyvä itsehillintä ja korkeat testosteronitasot voivat yhdessä edistää ponnisteluja omien kilpailullisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Tuore julkaisu selvitti testosteronin kerta-annoksen (150mg) vaikutusta sosiaalisessa kilpailussa, jossa vastustaja oli jatkuvasti vahvempi kuin koehenkilö. Testissä osallistujien oli maksettava osallistumismaksu (jota ei palauteta) ja kullakin kilpailun kierroksella koehenkilö ja vastustaja yrittivät valaista ruudullaan näytettyä hehkulamppua painamalla yhtä kahdesta vastauspainikkeesta. Osanottajien tietämättä kilpailutulokset eivät olleet riippuvaisia heidän tekemisistään. Sen sijaan tuloksia manipuloitiin vastustajan eduksi. Oletuksena oli, että testosteroni lisäisi koehenkilön sinnikkyyttä lumelääkkeeseen verrattuna epäedullisessa kilpailutilanteessa. Tutkimukseen osallistui 88 perustervettä mieshenkilöä, joiden ikä vaihteli 18-40 vuoden väliltä.

Tulokset

Tutkijat havaitsivat yhden annoksen testosteronia lisäävän koehenkilöiden sinnikkyyttä vahvempaa vastustajaa vastaan. Lumelääkkeen saaneet keskeyttivät kilpailun huomattavasti helpommin kuin testosteronia saaneet. Tutkimus tuo näyttöä testosteronin psykologisesta hyödystä kilpailuissa ja laajentaa aiempia tutkimuksia testosteronin vaikutuksista kilpailuhalukkuuteen. Testosteronin biologisia ja psykososiaalisia vaikutuksia tulisi tutkia lisää.

Teema:

Testosteroni