Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.04.2024 | Tutkimustiivistelmä

Tuplasti ongelmia? Kokemuksia naisten anabolisten steroidien ja psykoaktiivisten aineiden käytöstä

Tutkimuksen nimi:

Tuplasti ongelmia? Kokemuksia naisten anabolisten steroidien ja psykoaktiivisten aineiden käytöstä

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Double trouble? A mixed methods study exploring experiences with combined use of anabolic-androgenic steroids and psychoactive substances among women

Tekijä:

Havnes I, Jørstad M, Bjørnebekk A

Lähde:

Havnes I, Jørstad M, Bjørnebekk A. (2021) Double trouble? A mixed methods study exploring experiences with combined use of anabolic-androgenic steroids and psychoactive substances among women. Performance Enhancement and Health. 9(3):100198. DOI:10.1016/j.peh.2021.100198

Julkaisuvuosi:

2021

Tiivistelmä:

30.12.2021

Anabolisten steroidien ja psykoaktiivisten aineiden (huumeet ja alkoholi) rinnakkaisen käytön yleisyys on huomattu usein miehiä tutkittaessa. Anabolisten steroidien ja psykoaktiivisten aineiden rinnakkainen käyttö lisää haittoja enemmän kuin pelkkä anabolisten steroidien käyttö. Naisia ja heidän anabolisten steroidien käyttöä on tutkittu huomattavasti vähemmän. Naisten anabolisten steroidien käyttö on miehiä huomattavasti harvinaisempaa, niiden maskuliinisuutta lisäävien ominaisuuksien takia. Stigman ja käytön salailun takia ei ole juurikaan tietoa naisten anabolisten steroidien ja psykoaktiivisten aineiden rinnakkaisesta käytöstä.

Tähän tarpeeseen vastasi norjalainen tutkimusryhmä, joka tutki haastattelemalla ja kysymyslomakkein 16 naisen anabolisten steroidien ja psykoaktiivisten aineiden käyttöä. Norjassa naisten anabolisten steroidien käyttö on huomattavasti yleisempää päihdehoidossa olevien keskuudessa (8%) verrattuna koko väestöön (0,2%).

Tulokset

Tutkittavien naisten keski-ikä oli 30,9 vuotta (19–46 välillä). Otos koostui sekä entisistä anabolisten steroidien käyttäjistä että nykyisistä käyttäjistä. Anabolisten steroidien käyttö aloitettiin keskimäärin 23,1-vuotiaana ja niitä käytettiin keskimäärin yhteensä 4,4 vuotta (1kk-26 vuotta). Haastateltavista kymmenen oli joskus kisannut fitness- tai kehonrakennuskisoissa.

12 henkilöä kertoi käyttäneensä huumeita elämänsä aikana, yleisimpinä kannabis, kokaiini ja amfetamiini. Ongelmakäyttöä havaittiin kahdeksalla henkilöistä; viidellä esiintyi riippuvuutta anabolisiin steroideihin sekä kliinisesti merkittävää huume- ja/tai alkoholiriippuvuutta, kahdella esiintyi riippuvuutta anabolisiin steroideihin ja yhdellä kliinisesti merkittävä päihderiippuvuus. Osa ei käyttänyt psykoaktiivisia aineita anabolisten steroidien kanssa, koska pelkäsivät yhteisvaikutuksia.

Psykoaktiivisten aineiden käytön ei koettu liittyvän anabolisten steroidien käyttöön. Niitä saatettiin silti käyttää anabolisten steroidien haittavaikutusten ehkäisyyn, kuten elimistön rauhoittamiseen iltaisin. Toisaalta anabolisia steroideja käytettiin apuna emotionaalisiin ja fyysisiin oireisiin, mitä psykoaktiivisten aineiden käyttö ja varsinkin niiden käytön lopettaminen sekä pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa.

Eräs motiivi anabolisten steroidien käytön aloittamiseen, oli katkaisuhoidon jälkeisen päihdekuntoutuksen aikaiset muutokset olossa ja fyysisessä olemuksessa. Naiset saattoivat muun muassa lihota ja kokea olonsa huonokuntoisiksi kuntoutuksen aikana. Päihteiden käytön aikainen laihuus saattoi muuttua nopeasti lisääntyneeseen rasvanmassaan hoidon aikana.

Johtopäätös:

Anabolisten steroidien sekakäyttö sekä psykoaktiivisten aineiden rinnakkaiskäyttö ja riski päihdehäiriön muodostumiselle voivat aiheuttaa merkittävän terveysriskin. Sekä anabolisten steroidien että psykoaktiivisten aineiden käyttö saattaa lisätä huomattavasti riskiä riippuvuuden kehittymiselle molempiin aineryhmiin. Terveydenhuollon ammattilaisten tulisi ymmärtää naisten anabolisten steroidien ja psykoaktiivisten aineiden rinnakkaiskäytön motiivit, jotta haittoja voitaisiin vähentää ja yksilöllisiä hoitoja osattaisiin suunnata.

Teema:

Naisten doping
Sekakäyttö