Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.04.2024 | Tutkimustiivistelmä

Steroidiriippuvuus on yhteydessä aivojen rakenteiden muutoksiin sekä heikentyneeseen kykyyn tunnistaa tunteita

Tutkimuksen nimi:

Steroidiriippuvuus on yhteydessä aivojen rakenteiden muutoksiin sekä heikentyneeseen kykyyn tunnistaa tunteita

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Anabolic androgenic steroid dependence is associated with impaired emotion recognition / Structural brain characteristics of anabolic-androgenic steroid dependence in men

Tekijä:

Hauger L, Sagoe D, Vaskinn A, Arnevik E, Leknes S, Jørstad M, Bjørnebekk A / Hauger L, Westlye L, Fjell A, Walhovd K, Bjørnebekk A

Lähde:

Hauger L, Sagoe D, Vaskinn A, Arnevik E, Leknes S, Jørstad M, Bjørnebekk A. (2019) Anabolic androgenic steroid dependence is associated with impaired emotion recognition. Psychopharmacology. 236(9):2667-2676. DOI: 10.1007/s00213-019-05239-7

Hauger L, Westlye L, Fjell A, Walhovd K, Bjørnebekk A. (2019) Structural brain characteristics of anabolic-androgenic steroid dependence men. Addiction. 114(8):1405-1415. DOI: 10.1111/add.14629

Julkaisuvuosi:

2019

Tiivistelmä:

11.4.2019

Noin 30 %:lle anabolis-androgeenisten steroidien (AAS) käyttäjistä syntyy riippuvuus, jolloin käyttöä jatketaan haittavaikutuksista huolimatta. AAS-valmisteet ohittavat helposti veri-aivoesteen ja vaikuttavat keskushermostoon androgeenireseptoreiden kautta. Pitkäaikainen AAS-valmisteiden käyttö on yhteydessä useisiin psykiatrisiin ja kognitiivisiin sivuvaikutuksiin. Nyt on julkaistu kaksi uutta tutkimusta, jotka tuovat lisätietoa AAS-valmisteiden vaikutuksesta käyttäytymiseen ja aivojen rakenteeseen.

Aivojen rakennetta magneettikuvauksella tutkittaessa huomattiin steroidiriippuvaisilla olevan ohuempi aivokuori useissa aivojen eri kohdissa, muun muassa otsalohkossa. Prefrontaalisen aivokuoren toiminnanhäiriöiden uskotaan olevan yhteydessä aggressiivisuuteen ja väkivaltaiseen käytökseen, huumeriippuvuuteen sekä pakko-oireiseen häiriöön. Jo aikaisemmissa tutkimuksissa on epäilty suurten annosten testosteronia aiheuttavan neurotoksisuutta ja tätä kautta aivojen rakenteiden rappeutumista.

Toisessa tutkimuksessa huomattiin, että steroidiriippuvaisten oli vaikeampi tunnistaa toisen ihmisen kehon eleisiin perustuvia signaaleja, kuten pelkoa. Häiriöt pelon tunnistamisessa on yhdistetty muun muassa antisosiaaliseen ja psykopaattiseen taipumukseen.

Tutkimusten perusteella ei voida kuitenkaan tehdä suoria päätelmiä syy-seuraussuhteesta. Steroidiriippuvaisten aivojen rakenne on saattanut olla jo lähtökohtaisestikin poikkeava. Myös tunteiden tunnistaminen on osa monimutkaista järjestelmää, johon kuuluvat muun muassa hormonit, sosiaaliset tekijät ja yksilölliset luonteenpiirteet. Aivojen rakennetta tutkineessa tutkimuksessa steroidiriippuvaisilla oli matalampi koulutustausta ja älykkyysosamäärä sekä enemmän huumeiden käyttöä ja intra- ja interpersoonallisia ongelmia. Nämäkin tekijät ovat voineet vaikuttaa tuloksiin. Haittavaikutukset ovat myös aina yksilökohtaisia. Toiset saattavat oireilla runsaasti, toiset vain hieman.

Teema:

Anaboliset steroidit
Haittavaikutukset
Kuntodoping