Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.04.2024 | Tutkimustiivistelmä

Päihdehäiriöpotilaiden anabolisten steroidien käyttö Norjassa

Tutkimuksen nimi:

Päihdehäiriöpotilaiden anabolisten steroidien käyttö Norjassa

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

The Anabolic Androgenic Steroid Treatment Gap: A National study of Substance Use Disorder Treatment

Tekijä:

Havnes IA, Lindvik Jørstad M, McVeigh J, Van Hout M-C, Bjørnebekk A

Lähde:

Havnes IA, Lindvik Jørstad M, McVeigh J, Van Hout M-C, Bjørnebekk A. (2020) The Anabolic Androgenic Steroid Treatment Gap: A National study of Substance Use Disorder Treatment. Substance Abuse: research and Treatment. 14:1-9. DOI: 10.1177/1178221820904150

Julkaisuvuosi:

2020

Tiivistelmä:

19.5.2020

Anabolis-androgeeniset steroidit (myöh. anaboliset steroidit) yhdistetään usein vakaviin fyysisiin ja psyykkisiin terveysongelmiin. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että anabolisten steroidien käyttö on väestötasolla yleisempää niillä, jotka käyttävät myös psykoaktiivisia aineita. Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida anabolisten steroidien elinaikaista (lifetime) käyttöä päihdehäiriöpotilailla, verrata anabolisten steroidien käyttäjien ja ei-käyttäjien ominaisuuksia sekä tunnistaa josko anabolisten steroidien käyttö oli tunnistettu hoidon aikana.

Kyselyyn vastasi 563 potilasta (142 naisia; 24.2 %). Tutkimuksessa oli mukana 38 norjalaista päihdehäiriöiden hoitoyksikköä. Vastaajat raportoivat anabolisten steroidien ja päihteiden käyttöä saamansa hoidon aikana.

Tutkimuksen päihdehäiriöpotilaista 156 (28.3 %) raportoi elinikäistä anabolisten steroidien käyttöä, joista 35.6 % oli miehiä ja 8.0 % oli naisia. Elinikäinen anabolisten steroidien käyttö oli korkeinta miehillä, joiden ensisijainen päihde oli stimulantit (55.8 %) ja pienintä miehillä, joiden ensisijainen päihde oli alkoholi (14.6 %). Anabolisten steroidien aloitus laihdutustarkoituksessa päihteiden käytön jälkeen raportoitiin 44.5 %:lla anabolisia steroideja käyttävistä miehistä. Anabolisten steroidien käyttäjät raportoivat myös lisääntynyttä päihteiden käyttöä verrattuna henkilöihin, jotka eivät käyttäneet anabolisia steroideja. Yli puolet (58 %) kaikista potilaista raportoi, että heiltä ei ollut kysytty anabolisten steroidien käytöstä, ja 42.2 % henkilöistä, joilta asiaa kysyttiin, kokivat ettei hoitoa tarjoavalla taholla ollut anabolisiin steroideihin liittyvää osaamista.

Elinikäinen anabolisten steroidien käyttö tämän tutkimuksen päihdehäiriöpotilailla on yhtenäistä ja käsittää vähemmän tunnustetun ongelman päihdehäiriöiden hoidossa. Anabolisten steroidien käyttö voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia yksilölle ja yhteiskunnalle. Sen vuoksi olisi välttämätöntä lisätä tietoisuutta anabolisten steroidien käytöstä päihdehäiriöpotilaille ja terveydenhuollon ammattilaisten asiantuntemusta.

Teema:

Anaboliset steroidit
Sekakäyttö