Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

17.04.2024 | Tutkimustiivistelmä

Nuorten anabolisten steroidien käyttö liittyy riskikäyttäytymiseen ja päihteidenkäyttöön

Tutkimuksen nimi:

Nuorten anabolisten steroidien käyttö liittyy riskikäyttäytymiseen ja päihteidenkäyttöön

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Anabolic-androgenic steroid use and correlates in Norwegian adolescents

Tekijä:

Sandvik M, Bakken A, Loland S

Lähde:

Sandvik M, Bakken A, Loland S. (2018) Anabolic-androgenic steroid use and correlates in Norwegian adolescents. 18(6):903-910. DOI: 10.1080/17461391.2018.1459869

Julkaisuvuosi:

2018

Tiivistelmä:

4.7.2018

Sandvik ja kumppanit tutkivat nuorten norjalaisten (13-18 -vuotiaiden) anabolis-androgeenisten steroidien (AAS) käytön esiintyvyyttä sekä eri urheilulajien ja riskikäyttäytymisen korrelaatioita AAS:n käyttöön. Tutkimuksen tulosten mukaan (N=77 572, vastausprosentti 74 %) norjalaisten nuorten AAS:n käytön elinaikainen esiintyvyys oli 1.27%, pojilla 1.81% (10. luokkalaisilla 2.48 %) ja tytöillä 0.76%. Analyysien perusteella nuorten AAS:n käyttö liittyy selkeästi ongelmakäyttäytymiseen, kuten väkivaltaan ja päihteiden käyttöön (alkoholi, nikotiini, kannabis).

Korrelaatiota ei löydetty urheiluseuratoiminnan ja itsenäisen liikunnan välillä, mutta pieni positiivinen korrelaatio löytyi kuntosalilla treenaavien sekä fyysisiä liikuntamuotoja, kuten kamppailulajeja ja tanssia harrastavien keskuudesta.

Tutkimus vahvistaa aikaisempien tutkimusten löydöksiä, joiden mukaan AAS, riskikäyttäytyminen sekä muiden päihteiden käyttö olisivat yhteydessä toisiinsa. Nuorten AAS käytön trendi näyttäisikin olevan yhä enemmän riskikäyttäytymiseen kuin terveelliseen ja urheilulliseen elämäntapaan liittyvä. Kuten artikkelissa todetaan, käyttöön ei niinkään liity urheilullisia tavoitteita, kuten ”winning” ja ”looking good”, vaan enemmänkin ”being bad”.

Teema:

Anaboliset steroidit
Esiintyvyys